Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, augusti 2016 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Migrationsverket förtydligar sitt nya arbetssätt
Foto: Tomislav Stjepić
Klart att Migrationsverket har det fulla utredningsansvaret.
I början av juli skrev Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg ett kritiskt brev till Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson.

Anledningen var Migrationsverkets meddelande om nya arbetsformer i asylärenden, som påverkar arbetsuppgifterna för de offentliga biträdena.

Generaldirektören har svarat Advokatsamfundet. Han förtydligar i sitt svar Migrationsverkets och de offentliga biträdenas roll. Enligt Anders Danielsson ställs endast kravet att biträdet kommer in med inlaga två veckor före utredningen. Inga krav på innehållet ställs upp. Han klargör också att det inte är lämpligt att biträdet presenterar information som talar till klientens nackdel och att Migrationsverket har fullt utredningsansvar.
Läs mer
NYHETER
8 augusti 2016
Extra kurser om den tillfälliga asylbegränsningslagen
22 augusti och 28 september.
Med anledning av den nya lagen om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ordnar Advokatsamfundet två extrainsatta kurstillfällen om de förändringar lagen innebär och de konsekvenser den kan antas få för asylsökande och för det offentliga ombudets arbete och argumentation.

Kurserna leds av advokaterna Petter Aasheim och Ignacio Vita samt Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.
Läs mer och anmäl dig
8 augusti 2016
Informationskväll för allmänheten om asylrätten
Den 22 augusti kl. 17 på Advokatsamfundets kansli.
Advokatsamfundet ordnar en informationskväll på sitt kansli för allmänheten om asylrätten och aktuell lagstiftning under ledning av advokaterna Petter Aasheim och Ignacio Vita. Informationen är kostnadsfri och är en del av Advokatsamfundets nya satsning på information till allmänheten i aktuella rättssäkerhetsfrågor.

Läs mer
23 juni 2016
Information om förskottsutbetalningar till offentliga biträden i migrationsärenden
Migrationsverket tillmötesgår åter Advokatsamfundet och ändrar rutinerna.
Advokatsamfundet har under en längre tid fört en dialog med Migrationsverket med anledning av att hanteringen av förskottsutbetalningar till offentliga biträden i migrationsärenden inte har fungerat tillfredsställande. I mitten av maj i år fick Advokatsamfundet glädjande nog gehör för vissa av påpekandena. Den 23 juni fick samfundet information om att Migrationsverket har reviderat sin interna instruktion om standard för hantering av begäran om förskott på kostnadsräkning ytterligare och tillmötesgår Advokatsamfundets påpekanden i än större utsträckning.
Läs mer
15 juni 2016
Vägledning om företagande och mänskliga rättigheter
Nya riktlinjer samt ny bestämmelse i Vägledande regler om god advokatsed har antagits.
Advokatsamfundets styrelse har lagt till en ny bestämmelse om upprätthållande av mänskliga rättigheter i advokatverksamheten i de vägledande reglerna om god advokatsed.

Advokatsamfundets styrelse har också utarbetat riktlinjer för hur frågor om företagande och mänskliga rättigheter ska bli en naturlig del i svensk advokatverksamhet, i promemorian Företagande och mänskliga rättigheter (Business and Human Rights).
Läs mer
9 augusti 2016
Advokatsamfundet skickar kondoleanser till Pakistan Bar Council
En stor del av advokatkåren i provinshuvudstaden Quetta dödades i attentat.
Sveriges advokatsamfund skickat ett kondoleansbrev till Pakistans advokatsamfund efter attentaten den 8 augusti i staden Quetta i Pakistan. Bilal Kasi, ordförande i Baluchistans advokatsamfund, mördades och ytterligare minst 55 advokater dödades därefter vid ett sprängdåd mot ett sjukhus, där också många skadades.
Läs mer
1 juli 2016
Nytt nyhetsbrev från CCBE
Det senaste nyhetsbrevet från Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE-Info nr 53, har publicerats.
Ur innehållet i CCBE-Info nr 53:
• Europeiska advokater på Lesbos – volontärupprop
• CCBE-konferens i Paris den 21 oktober: ”Advokatyrkets innovation och framtid”
• Nya ändringar i fjärde penningtvättsdirektivet
• EU-kommissionens samråd om reglering av yrken: proportionalitet och medlemsländernas nationella handlingsplaner
• EU-kommissionens överstatliga riskbedömning om penningtvätt och finansiering av terror
• Seminarium i Paris om advokater och Europadomstolen 19 oktober
• Handbok från EU:s byrå för grundläggande rättigheter om europarätten och access to justice
• Onlinekurser för advokater om mänskliga rättigheter

CCBE-Info nr 53 (engelska)
CIRKULÄR
16 juni 2016
Cirkulär nr 18/2016 Vägledande uttalande angående intresseavvägning vid jäv i samband med övergång mellan advokatbyråer
15 juni 2016
Cirkulär nr 17/2016 Information angående en ny bestämmelse i Vägledande regler om god advokatsed rörande företagande och mänskliga rättigheter
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
29 juni 2016
En ny strafftidslag
28 juni 2016
Utkast till lagrådsremiss Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang
Fler remissvar
Länk till Anne Rambergs blogg
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
10 augusti 2016
Unga lagöverträdare
ska inte dömas
till livstid
Unga lagöverträdare har sedan början på 1800-talet bedömts lindrigare med hänvisning till ålder och utveckling. Att införa en straffskärpning genom att sänka livstidsstraffs-myndighetsåldern från 21 år enbart mot bakgrund av enstaka uppmärksammade fall är inte bara populistiskt, det skulle även utgöra ett avgörande avsteg från sedan länge gällande straffrättsliga principer och ett avsteg från principen om en human kriminalpolitik.
Läs blogginlägget
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
Augusti–oktober 2016
18 augusti
Disciplinnämnden sammanträder

26 augusti
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

15 september
Disciplinnämnden sammanträder

7 oktober 2016
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

13 oktober 2016
Disciplinnämnden sammanträder
Fler kalenderhändelser
HILDARY
Månadens Hilda
Nyfiken på
Margareta Bergström
Läs mer
KURSER
Advokatsamfundets fortbildning hösten 2016 – kursprogram!

NYHET
22 augusti
Den tillfälliga asyllagen


NYHET
28 september
Den tillfälliga asyllagen


1–2 september
En ny LVU


21 september
Praktisk processföring
– framgångsrik tvistlösning


27 september
Due diligence vid företagsöverlåtelser
– metod och praktik


7–9 oktober
Fördjupning inom brottmålsprocessen
– ny version


NYHET
11–12 oktober
Entertainment Law


NYHET
12–13 oktober
Skiljeförfarande i praktiken


Fler kurser
Vi har skickat detta mejl till Magnus.Andersson@advokatsamfundet.se. Om du föredrar att, vi skickar mejl till en annan adress, så kan du ändra dina inställningar. Om du inte längre önskar få dessa mejl från SVERIGES ADVOKATSAMFUND så kan du avanmäla dig här. Sveriges advokatsamfund
Telefon: 08-459 03 00
info@advokatsamfundet.se
Mer kontaktuppgifter