Augusti 2017
                                                                   
Nya lagar om penningtvätt
och registrering
av verkliga huvudmän
Information för advokater, advokatbyråer, advokater och biträdande jurister.
Den 1 augusti trädde en ny penningtvättslag och en lag om registrering av s.k. verkliga huvudmän i kraft. Advokatsamfundet har sammanställt information till advokatbyråer, advokater och biträdande jurister om vad de nya lagarna innebär i advokatverksamheten och kommer senare att publicera en ny vägledning om penningtvättslagstiftningen ur advokatperspektiv.
NYHETER
15 juni 2017
Christer Danielsson valdes till ny ordförande
i Advokatsamfundet
Vid Sveriges advokatsamfunds fullmäktigemöte valdes Christer Danielsson, Stockholm, till ny ordförande i Advokatsamfundet. Till vice ordförande valdes Eva-Maj Mühlenbock, Stockholm.Läs mer »
26 juni 2017
Advokater inte längre prioriterade
som offentligt biträde av Migrationsverket
Migrationsverkets register över dem som haranmält intresse för förordnanden uppdaterades den 15 juni, vilket medför att advokater och biträdande jurister vid advokatbyrå inte längre prioriteras vid förordnanden som offentligt biträde.Läs mer »
9 juni 2017
Advokat får inte helgersättning
för restid till förhör
En advokat förordnades en lördag till offentlig försvarare för en 17-åring misstänkt i ett mordmål. Förhör hölls under lördagen och söndagen. HD slår fast att restiden till förhören inte kan ersättas enligt ”helgtaxan”.Läs mer »
15 juni 2017
Mathias Ståhle fick
Advokatsamfundets journalistpris
Mathias Ståhle, kriminalreporter på Eskilstuna-Kuriren, tilldelades Advokatsamfundets journalistpris 2017.Läs mer »
13 juni 2017
Lagrådsremiss om nya 3:12-regler
Regeringen har gjort vissa ändringar i lagförslaget efter kritik från remissinstanserna.Läs mer »
4 juli 2017
Penningtvätt i CCBE-Info nr 63
En ny utgåva av CCBE:s nyhetsbrev finns tillgänglig på webben. CCBE-Info nr 63 rapporterar bland annat om utvecklingen av EU:s arbete mot penningtvätt, terrorfinansiering, aggressiv skatteplanering och skatteundandragande från advokatperspektiv.Läs mer »
 
REMISSVAR
 
2 augusti 2017
10 juli 2017
26 juni 2017
13 juni 2017
CIRKULÄR
 
15 juni 2017
15 juni 2017
Anne Ramberg
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
Om den mediala skampålen
Den massmediala uppmärksamhet som vår tidigare finansminister Anders Borg givit upphov till föranleder några högst personliga reflektioner. Jag tycker det är ytterst smaklöst att frossa i vad som måste vara en djup personlig tragedi för en person som med rätta åtnjutit stor respekt. Moralpaniken tjänar inte feminismen. Tvärtom.
 
KALENDARIUM
24 augusti 2017
1 september 2017
21 september 2017
29 september 2017
 
KURSER
7–8 september 2017
12–13 september 2017
21–22 september 2017
26 september 2017
27 september 2017
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet