Augusti 2020
                                                                   
Nu kommer Regler för advokatverksamhet i ny utgåva
Regler för advokatverksamhet 2020
Advokatsamfundets regelsamling har fått ny utformning
Nu har Advokatsamfundet sammanställt den fjärde utgåvan av sin regelsamling Regler för advokatverksamhet.

Det mesta av innehållet i boken känns igen från tidigare utgåvor, men innehållet har uppdaterats och utformningen har omarbetats något för att förbättra användarvänligheten.

Regler för advokatverksamhet skickas ut till alla Sveriges advokater och biträdande jurister under september. Den är central för advokatens dagliga arbete. Boken skickas även ut till institutioner som Advokatsamfundet tror har ett intresse av att känna till vilka särskilda regler som gäller för advokatverksamhet.

Med hjälp av en QR-kod kan den som hellre har med sig regelverket på en mobil enhet ladda ned hela boken redan nu (se QR-koden ovan).

Regler för advokatverksamhet innehåller bland annat vägledande regler om god advokatsed, Advokatsamfundets stadgar, bokföringsreglemente och riktlinjer för vidareutbildning, lagregler om advokater samt internationella dokument om advokater och advokatsed.
NYHETER
Advokatsamfundet finns på Instagram!

Nu har Sveriges advokatsamfund ett Instagramkonto.

Kontot har skapats för att ge en inblick i Advokatsamfundets verksamhet och vad som händer på samfundets kansli samt lyfta olika ämnen och aktuella frågor som berör advokatrollen, rättssäkerheten och rättssamhället i stort.

Följ Advokatsamfundet på Instagram: @sveriges_advokatsamfund

Advokatsamfundet på Instagram »
Kvällsberedskap för offentliga försvarare från 1 september
Den senarelagda reformen med kvällsberedskap för förordnande av offentliga försvarare träder i kraft den 1 september.

Det är viktigt att brottmålsadvokater som anser sig ha möjlighet att ta denna typ av uppdrag sätter upp sig på listorna för kvällsberedskapen.

Läs mer »
Advokatakademiens utbildningar – nystart i höst och fler kurser på distans
Mot bakgrund av spridningen av coronaviruset och myndigheternas rekommendationer beslutade Advokatsamfundet den 16 mars att ställa in samtliga fysiska kurser och examinationer tills vidare. Vi har sedan dess genomfört ett stort antal kurser och examenstillfällen på distans.

Utifrån en ny helhetsbedömning återupptar vi ordinarie fortbildning, delkurser och advokatexamen från slutet av augusti. Samtidigt fortsätter vi att erbjuda (livesända) kurser på distans. Särskilda åtgärder kommer att vidtas för att minimera riskerna för smitta.

Kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se om du har frågor.

Läs mer på Advokatsamfundets särskilda webbsida om coronaviruset »
Mia Edwall Insulander kommenterade nedsatta advokatarvoden
Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander kommenterade den 4 augusti en artikel i Dagens Nyheter om att försvararna i det så kallade Sigmamålet i Göteborgs tingsrätt hade fått sina kostnadsräkningar prutade. Hon framhöll att utgångspunkten måste vara att advokaten själv är bäst lämpad att avgöra vilket arvode som är skäligt.

Läs mer »
Migrationsöverdomstolen: Även överklagande av beslut om övervakat besök ingår i biträdesförordnande
Ett förordnande som offentligt biträde åt en utlänning, som ska avvisas eller utvisas och som hålls i förvar, omfattar också överklagande av beslut om övervakat besök enligt utlänningslagen. Det har Migrationsöverdomstolen funnit i ett avgörande.

Läs mer »
IBA erbjuder gratis webbinarier
Den internationella advokatorganisationen International Bar Association (IBA) erbjuder advokater kvalificerade webbseminarier med ledande internationella experter i en rad aktuella ämnen för advokater kostnadsfritt. IBA:s webbinarieserie omfattar ett stort antal seminarier inom en mängd juridiska ämnesområden med aktuellt innehåll.

Läs mer »
Unga advokater: Delta i internationell enkät
Den internationella advokatorganisationen IBA genomför en undersökning om unga advokaters erfarenheter, angelägenheter och intressen i yrket.

Enkäten riktar sig till advokater upp till 40 år. Den tar 10–15 minuter att genomföra och ska besvaras senast under augusti 2020.

Läs mer »
IBA-enkät om psykiskt välbefinnande i advokatyrket
Den internationella advokatorganisationen IBA genomför webbenkäter om advokaters psykiska välbefinnande. Enkäten för enskilda advokater innehåller bland annat frågor om förhållandet mellan arbete, arbetsmiljö och välbefinnande, före, under och efter den pågående viruspandemin.

Enkäten är anonym och tar ca 10 minuter att besvara.

Läs mer »
EU-enkät om digital automatisering
EU-kommissionen utför en forskningsstudie om digital automatisering i fyra tjänstesektorer – däribland juridiska tjänster. Studien har dessutom särskilt fokus på den pågående coronaepidemin roll i att teknik för digital automatisering tas i bruk.

Inom studien genomförs nu en webbenkät som riktar sig till advokater.

Advokatsamfundet uppmanar samfundets ledamöter att besvara webbenkäten. Enkätens frågeformulär tar omkring 15 minuter att besvara.

Sista dag för svar är den 6 september.

Läs mer »
Nytt nyhetsbrev från CCBE
Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev CCBE-Info, för perioden mars–maj 2020.

CCBE-Info nr 87 har särskilt fokus på covid-19-epidemins inverkan på rättsväsendet.

I CCBE-Info nr 87 även:
• CCBE i aktion
• Europeiska nyheter
• Advokatsamfundens aktiviteter

CCBE-Info nr 87 »
 
CIRKULÄR
 
12 juni 2020
11 juni 2020
REMISSVAR
 
14 augusti 2020
10 augusti 2020
29 juni 2020
8 juni 2020
4 juni 2020
28 maj 2020
Mia Edwall Insulander
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
Våra regler för advokat-verksamhet
Jag är väldigt glad över att vi nu har tryckt fjärde upplagan av vår bok Regler för advokatverksamhet. I boken har vi samlat de regelverk och bestämmelser som är mest grundläggande för den verksamhet som advokater bedriver. Boken är tänkt att vara ett lättillgängligt verktyg för advokater och biträdande jurister att skaffa information och stöd i det dagliga arbetet och vid olika överväganden.
 
KALENDARIUM
27 augusti 2020
17 september 2020
2 oktober 2020
15 oktober 2020
6 november 2020
 
HILDA
Månadens Hilda augusti 2020:
 
KURSER
4–6 september
10 september
15 september
15–16 september
24 september
5 oktober
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet