Augusti 2021
                                                                   
Kostnadsfria forskningswebbinarier om advokaters arbetssituation
Jens Näsström. Foto: Micke Lundström
Advokatsamfundet bjuder in till två kostnadsfria forskningswebbinarier om advokaters arbetssituation den 15 och 16 september.
Pandemin har lett till de största förändringarna av advokaters prestation och välbefinnande på femton år. Många advokaters arbetssituation förändras permanent, enligt en studie som Advokatsamfundet har gjort nyligen.

Studien ger indikationer om vad som är viktigt för ledamöternas välbefinnande och vad ledare och arbetsgivare behöver beakta under hösten.

Advokatsamfundet vill bidra till bättre förutsättningar inför höstens arbete genom att berätta mer om resultaten vid två livesända webbinarier: ett riktat till ledamöter den 15 september, ett för ledare och arbetsgivare den 16 september.

Webbinarierna leds av arbetspsykologen Jens Näsström.
NYHETER
Nytt avsnitt av Advokatsamfundspodden:
Hur är det att arbeta som försvarsadvokat?
Nu finns ett rykande färskt avsnitt av Advokatsamfundspodden färdigt att lyssna på.

Försvararrollen står i fokus denna gång och medverkar gör Advokatsamfundets generalsekreterare advokat Mia Edwall Insulander, advokaterna Frida Wallin och Johan Eriksson samt kammaråklagare Zilla Hirsch.

Hur är det att företräda klienter som misstänks för grova brott, och finns det gränser och principer för vilka man väljer att försvara? Det är frågor som stöts och blöts i det här poddavsnittet.

Likaså diskuteras frågor som rör debatten om en polarisering mellan försvaret och åklagarsidan, och varför advokater använder sig av substitution.

Podden modereras av journalisten Willy Silberstein.

Lyssna på Advokatsamfundspodden avsnitt 2 »
Ny vägledning för advokatverksamheten
Advokatsamfundets kansli har sammanställt ett dokument där styrelsens vägledande uttalanden samt hänvisningar till PM och andra dokument som kan vara till stöd i advokatverksamheten har samlats på ett överskådligt sätt. Dokumentet Vägledning i advokatverksamhet finns på Advokatsamfundets webbplats.

Vägledning i advokatverksamhet »
Advokatsamfundet söker jurist
Advokatsamfundet söker en jurist för anställning som handläggare till samfundets kansli. Tjänsten är ett föräldraledighetsvikariat under ca sex månader med beräknat tillträde i september, men med goda möjligheter till förlängning.

Ansökan senast den 31 augusti 2021.

Läs mer »
HD: Rätt att ersätta resa till häktningsförhandling på ort där försvararen hade filial
En offentlig försvarare hade rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg vid sin resa från sitt huvudkontor i Umeå till en häktningsförhandling i Skellefteå tingsrätt, även om hon hade ett lokalkontor i Skellefteå. Det är innebörden av ett beslut i Högsta domstolen.

Läs mer »
Försvarare får ta med datorer till förhandlingar i Kriminalvårdens lokaler
Försvarare och ombud får i fortsättningen ta med sig datorer, surfplattor, USB-enheter och mobiltelefoner till häktnings- och huvudförhandlingar som genomförs i Kriminalvårdens lokaler. Rutinerna har ändrats efter att det har kommit fram att det finns ett stort behov för försvarare att ha tillgång till elektronisk utrustning med lagrad information.

Läs mer »
Nytt datum för Utlandsdagarna 2022
Nytt datum för Utlandsavdelningens årliga utbildningskonferens Utlandsdagarna är den 18–19 mars 2022, i stället för tidigare annonserat datum. Utlandsdagarna 2022 hålls i Paris.
CCBE-Info maj–juni 2021
Den senaste utgåvan av nyhetsbrevet CCBE-Info från Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE), nr 92 för maj–juni 2021, finns tillgänglig på webben.

Läs CCBE-Info nr 92 (engelska) »
 
CIRKULÄR
 
24 augusti 2021
24 augusti 2021
REMISSVAR
 
9 juli 2021
5 juli 2021
30 juni 2021
30 juni 2021
23 juni 2021
23 juni 2021
22 juni 2021
18 juni 2021
Mia Edwall Insulander
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
Treårskravet
Är tre år en alltför kort tid för inskolning i advokatyrket? Från flera olika håll har frågan ställts den senaste tiden i samband med diskussionen om advokatetik. Jag har från flera håll hört argumentet att man måste återgå till ett femårskrav.

Att höja kvalifikationstiden i Sverige idag är inte realistiskt ur ett EU-rättsligt perspektiv. Det kan även understrykas att förändringen avseende tidskravet inte har inneburit att lämplighetsbedömningen har förändrats.

Även om vi inte höjer kvalifikationstiden är jag övertygad om att vi, med vårt aktiva arbete, kan upprätthålla den höga kvalitet som Sveriges advokater ändå har.
 
KALENDARIUM
23 september 2021
1 oktober 2021
21 oktober 2021
12 november 2021
 
HILDA
Sommarens Hilda:
 
KURSER
Start 6–7 september
7 september
14 september
17–19 september
21–22 september
28 september
4 oktober
25 oktober
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet