Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, december 2013 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Professor Bassiouni
tog emot Stockholm Human Rights Award 2013
M. Cherif Bassiouni
Professor M. Cherif Bassiouni, världsledande expert på krigsbrott och den internationella straffrättens gudfader, mottog priset i Stockholm den 26 november.
Årets Stockholm Rights Award, det femte i ordningen, delades ut av generalsekreteraren i Advokatsamfundet Anne Ramberg vid en högtidlig ceremoni i Berwaldhallen. Utmärkelsen gick i år till M. Cherif Bassiouni, professor i juridik vid Kairouniversitetet och professor emeritus vid juridiska fakulteten vid DePaul University i Chicago.

M. Cherif Bassiouni har under det senaste halvseklet medverkat vid tillkomsten av alla de viktigaste internationella konventionerna på den internationella straffrättens område. Han har som företrädare för FN dokumenterat krigsförbrytelser och förberett rättegångar mot gärningsmännen. Att våld mot kvinnor kommit att erkännas som en krigsförbrytelse är till stor del M. Cherif Bassiounis förtjänst.

Läs mer om Stockholm Human Rights Award!
NYHETER
2 december 2013
Advokaterna i ”kokainmålet” får högre ersättning
Tingsrätten prutade på de åtta försvararnas ersättningar. Men hovrätten ändrar beslutet och ger de flesta vad de har begärt.
Försvararna yrkade ersättning enligt vad de hade begärt vid tingsrätten. De anförde att ersättningsanspråken är skäliga med hänsyn till uppdragens art och omfattning. Och hovrätten gick inte på tingsrättens linje, utan gav advokaterna i de flesta fall rätt till den ersättning de hade begärt.

Kostnadsanspråken har sin grund i ett synnerligen omfattande brottmål, skriver hovrätten. Huvudförhandlingen i tingsrätten tog ca åtta månader. Förundersökningen omfattade drygt 16 000 sidor, jämte det så kallade sidomaterialet som är nästan lika omfattande.

Läs mer
28 november 2013
Kommission ska granska Thomas Quick-fallet
Även advokaternas agerande ska analyseras.
Regeringen tillsatte i dag den 28 november en kommission som ska granska Thomas Quick-ärendet. Utredningen ska granska rättsväsendets och vårdens roll när Quick, som numera heter Sture Bergwall, fälldes för åtta mord men senare blev frikänd från brotten efter att ha beviljats resning. Analysen ska också omfatta advokaters och sakkunnigas agerande. Särskild utredare är Daniel Tarschys, professor i statsvetenskap.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg föreslog i augusti 2012 att en kommission skulle tillsättas för att granska ärendet och hitta systembrister.

Läs mer
CIRKULÄR
15 november 2013
Cirkulär 27/2013 Nya ledamöter den 15 november 2013
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
28 november 2013
Elektronisk kommunikation vid rättspsykiatrisk vård m.m.
Fler remissvar
Länk till Anne Rambergs blogg
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
1 december 2013
När det offentliga samtalet blir underhållningsvåld
Nu har den tragiska rättsprocessen rörande Quick upphöjts till plågsamt underhållningsvåld på bästa sändningstid.
Läs blogginlägget!
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
November 2013


6 december
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

12 december
Advokatsamfundets disciplinnämnd sammanträder

12 december
Julcocktail hos Advokatsamfundet

16 december
Advokatsamfundets utbildningsnämnd sammanträder

18 december
Delegation från rättsväsendet i Ryssland besöker Advokatsamfundet

16 januari
Advokatsamfundets disciplinnämnd sammanträder

31 januari
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
Fler kalenderhändelser
ADVOKAT I FRAMTIDEN
Länk till Adokat i framtidens sidor
6 december kl. 11.30
Lunchseminarium med Advokat i framtiden, Göteborg: Att starta egen byrå
Läs mer
HILDARY
Månadens Hilda december:
Agneta Broberg
Läs mer
KURSER
3–4 februari
Förhandlingsteknik för affärsjurister


6 februari
Kommersiell sexuell exploatering av barn


Start 11 februari:
Advokatsamfundets ledarskapsprogram 2014

13 februari
Medie- och krishantering på advokatbyrån och i klientföretaget
Fler kurser