Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, december 2016 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Mary Robinson tog emot Stockholm Human Rights Award
Foto: Tom Knutson
Mary Robinson tilldelades 2016 års Stockholm Human Rights Award den 23 november.
Årets Stockholm Human Rights Award, den åttonde i ordningen, överlämnades av Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg vid en högtidlig ceremoni i Berwaldhallen den 23 november.

Utmärkelsen tilldelades i år Mary Robinson för hennes särskilt framstående insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.
Läs mer
NYHETER
17 november 2016
Brott utanför advokatverksamheten ska kunna leda till uteslutning
Advokatsamfundet har begärt lagändringen.
Justitiedepartementet föreslår i en promemoria att möjligheten för Sveriges advokatsamfund att utesluta en advokat som har begått brott utvidgas. Enligt promemorian är det en brist att det inte finns något utrymme att reagera disciplinärt mot advokater som begår brott utanför sin verksamhet.
Läs mer
30 november 2016
Kritik mot förslag att åklagare får förordna offentliga försvarare
Advokatsamfundet har yttrat sig över betänkande.
Sveriges advokatsamfund är kritiskt till Häktes- och restriktionsutredningens Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) förslag om att åklagare, i avvaktan på rättens beslut, får förordna offentlig försvarare för en misstänkt. Advokatsamfundet menar att det av rättssäkerhetsskäl och processrättsliga grundprinciper är direkt olämpligt att förordnandet ska få ske av åklagare.
Läs mer
16 november 2016
Advokatsamfundet erbjuder rabatt på hotellrum på Berns Hotel
Rabatt på hotellrum för advokater och biträdande jurister.
Advokatsamfundet har ingått avtal med Berns Hotel om förmånligt rabatterade priser på hotellboende.
Läs mer
18 november 2016
Biträdet beviljas inte ersättning för tidspillan för tågresa till Luleå
Fick inte ersättning för tidsspillan vid tågresan – borde ha tagit flyget från Linköping.
Kammarrätten i Sundsvall beviljar inte ersättning för tidsspillan och utlägg för ett offentligt biträde som åkte tåg från Linköping till en förhandling i Luleå.
Läs mer
9 november 2016
Läs senaste numret av tidskriften Advokaten på webben
I Advokaten nr 8/2016 kan du läsa om hur nya asylrätten påverkar advokatkåren.
I senaste numret av Advokaten kan du även läsa om att svenska skiljemän bör bli mer proaktiva samt en eventuell sammanslagning av HD och HFD i Finland.
Läs tidningen här
1 december 2016
Vägledning kring IT-säkerhet
CCBE vägleder till förbättrad IT-säkerhet för advokater.
Vägledning från Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, om förbättrad IT-säkerhet för advokater.
Läs mer
1 december 2016
Senaste nyhetsbrevet från CCBE
Ny utgåva av nyhetsbrevet CCBE-Info finns tillgängligt på webben.
Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info.
Läs mer
CIRKULÄR
11 november 2016
Cirkulär nr 28/2016 Nyintagna ledamöter
11 november 2016
Cirkulär nr 27/2016 Nya inträdesansökningar den 7 oktober – 10 november 2016
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
21 november 2016
Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser
15 november 2016
Åldersbedömning tidigare i asylprocessen
1 november 2016
En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket
Fler remissvar
Länk till Anne Rambergs blogg
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
30 oktober 2016
När migrations-domstolarna gått vilse
Igår var jag på ett seminarium anordnat av den förträffliga stiftelsen Rättsfonden som alltid anordnar angelägna seminarier i aktuella rättspolitiska frågor. Frågan var bland annat, om de utvisningar av hundratals människor som arbetat i Sverige under flera år och nu förvägras förlängning, äger rum utan lagstöd.
Läs blogginlägget
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
December 2016 - januari 2017
8 december 2016
Disciplinnämnden sammanträder

16 december 2016
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

19 januari 2017
Disciplinnämnden sammanträder

27 januari 2017
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
Fler kalenderhändelser
HILDARY
Månadens Hilda
Charlotte Brokelind,
hovrättspresident i Göta hovrätt
Läs mer om Charlotte
KURSER
Advokatsamfundets fortbildning vintern 2016/2017 – kursprogram!

12 december
Bolagsledningens och revisorernas ansvar


14 december
Tvistemålsprocessen 1


15 december
Arbetsrätt vid övergång av verksamhet


25 januari
3:12-utredningen
Fler kurser
Vi har skickat detta mejl till Magnus.Andersson@advokatsamfundet.se. Om du föredrar att, vi skickar mejl till en annan adress, så kan du ändra dina inställningar. Om du inte längre önskar få dessa mejl från SVERIGES ADVOKATSAMFUND så kan du avanmäla dig här. Sveriges advokatsamfund
Telefon: 08-459 03 00
info@advokatsamfundet.se
Mer kontaktuppgifter