December 2020
                                                                   
Advokatsamfundet uppdaterar grafisk profil
– nytt material finns nu tillgängligt för dig som ledamot
Ladda ner nytt material från Advokatsamfundets webbplats
Advokatsamfundets ”paragraf” och blå färg är välkända kännetecken för såväl samfundet som dess ledamöter. Detta och mycket annat känns igen i den nya grafiska profil som tagits fram och nu kommer att börja användas – men det finns också vissa nyheter. Mest märkbart är att den klassiska ovalen nu fått sällskap av en vänsterställd variant, vilket efterfrågats då ett liggande format ofta är lättare att placera ut i lämplig storlek, särskilt i digitala format. En mindre uppdatering av den ovala versionen har också gjorts, vilket bl.a. gör texten något tydligare även i små storlekar. Även om uppdateringen inte innebär några stora förändringar har det känts angeläget att göra vissa anpassningar för att hänga med i samtiden och den alltmer digitala värld vi lever i.

En advokat är inte vem som helst

Att använda sig av Advokatsamfundets kännetecken för ledamot/ledamöter är ett bra och tydligt sätt att lyfta fram att man är just en advokat eller advokatbyrå och vad detta innebär för befintliga och presumtiva klienter. De nya versionerna för ledamöter finns att ladda ner från Advokatsamfundets webbplats. Ni som idag använder våra kännetecken hittar här det ni behöver för att uppdatera ert material och era plattformar.

Till de nya filerna som nu finns att ladda ner finns också riktlinjer och tips för vad man bör tänka på när materialet används. Då många i kåren upplever att det blir allt viktigare att nå ut med vad som särskiljer advokater från andra jurister, har i de nya riktlinjerna också inkluderats textförslag som kan användas för att kortfattat förklara advokattitelns innebörd och klientnyttan, exempelvis som bildtext till de formatanpassade bilder som lagts upp för användning i sociala medier.

Oavsett om du idag använder material från oss eller inte hoppas vi att det nya materialet kan inspirera till att lyfta fram vår gemenskap som ledamöter på ett enhetligt sätt och sprida kunskap om advokatens särställning och nyttan den medför för våra klienter.
NYHETER
Nya verksamhetsinriktningar
i Advokatsamfundets matrikel
Advokatsamfundets har lagt till fyra nya verksamhetsinriktningar i samfundets matrikel:

• Bodelningsförrättare
• God man/förvaltare, familjerätt
• God man, samäganderätt
• Medlare

De nya verksamhetsinriktningarna motsvarar olika typer av förordnanden som advokater får från allmän domstol.

Liksom tidigare kan varje advokat registrera högst tre verksamhetsinriktningar, och varje advokatbyrå kan registrera högst tio verksamhetsinriktningar.

Instruktioner om hur advokater och byråadministratörer lägger till eller ändrar sina eller byråns uppgifter om verksamhetsinriktningar i matrikeln finns på Advokatsamfundets webbplats.

Lägg till eller ändra uppgifter i matrikeln »
Advokatsamfundet söker två jurister
Advokatsamfundet söker två jurister för anställning som handläggare till samfundets kansli. Den ena anställningen är ett vikariat under föräldraledighet. Sista ansökningsdag: 18 januari 2021.

Läs mer »
Percy Bratt tog emot Advokatsamfundets pris för framstående insatser
Se ett samtal om rättighetsjuridik och parallellsamhällen med advokat Percy Bratt, HFD:s ordförande Helena Jäderblom och Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander. Samtalet filmades när Percy Bratt tog emot Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket vid en ceremoni.

Läs mer och se det filmade samtalet »
Advokater får tillgodoräkna sig direktsända kurser i utbildningskravet
Advokatsamfundet har reviderat riktlinjerna för professionell vidareutbildning. Nu framgår tydligt att direktsända kurser, där kursdeltagarna är närvarande genom digitala lösningar, får tillgodoräknas på samma sätt som annan strukturerad utbildning.

Läs mer »
Ensamkommande barn som överklagar nekad ny prövning ska få offentligt biträde även om det inte begärs
I en dom den 10 december slår Migrationsöverdomstolen fast att barn som saknar vårdnadshavare i Sverige har rätt till ett offentligt biträde enligt utlänningslagen 18 kap. 1 a §, även om det inte har begärts att ett biträde ska förordnas.

Läs mer »
HD-avgörande bekräftar enskildas rätt
att anlita ombud mot staten
Enskilda som processar mot staten har i vissa fall rätt att få ersättning för sina rättegångskostnader. Det fastslog Högsta domstolen den 1 december i ett beslut. Enligt beslutet ska Skatteverket stå för en kvinnas rättegångskostnader för att överklaga ett felaktigt utmätningsbeslut.

Läs mer »
Timkostnadsnormen höjs med 21 kronor
Regeringen har beslutat att timkostnadsnormen 2021 för den som är godkänd för F-skatt är 1 425 kr exkl. moms och för den som inte är godkänd för F-skatt 1 084 kr exkl. moms. Den nya normen innebär en höjning med 21 kr, eller knappt 1,5 procent, för den som har F-skatt.

Läs mer »
CCBE-guide till Europadomstolen
i uppdaterad version
Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har publicerat en uppdaterad version av sin vägledning ”Europadomstolen för mänskliga rättigheter: Frågor och svar för advokater”. Europadomstolen har konsulterats i processen. Vägledningen finns på CCBE:s webbplats och finns snart också på Europadomstolens webb.

Läs CCBE:s guide till Europadomstolen (engelsk version) »
CCBE fördömer repression mot advokater i Turkiet
Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) upprepade på internationella människorättsdagen 10 december sitt kraftiga fördömande av de repressiva åtgärder mot advokater som pågår i Turkiet. Sedan juli 2016 har mer än 1 500 advokater åtalats, mer än 600 advokater gripits och mer än 400 advokater dömts till långa fängelsestraff.

Läs CCBE:s uttalande om advokaternas situation i Turkiet »
Nytt nyhetsbrev från CCBE
Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev CCBE-Info, för perioden oktober–december 2020. CCBE-Info nr 89 har särskilt fokus på mänskliga rättigheter.

CCBE-Info nr 89 (engelska) »
 
CIRKULÄR
 
4 december 2020
4 december 2020
REMISSVAR
 
14 december 2020
7 december 2020
4 december 2020
2 december 2020
2 december 2020
1 december 2020
Mia Edwall Insulander
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
Vad hände med brottsoffrets rättigheter?
Efter en lagändring sommaren 2018 är det inte längre självklart att ett brottsoffer/ målsägande har rätt till målsägandebiträde i hovrätten (eller i Högsta domstolen). Det är djupt otillfredsställande ur ett rättssäkerhetsperspektiv att det inte går att undersöka i vilken omfattning hovrätterna avslår ansökningarna om målsägandebiträde och på så sätt kunna följa upp vad lagstiftningen fått för konsekvenser i sin helhet.
 
KALENDARIUM
14 januari 2021
22 januari 2021
18 februari 2021
12 mars 2021
 
HILDA
Månadens Hilda december 2020:
 
KURSER
Start 24 februari 2021
15–16 mars 2021,
Ystads saltsjöbad
12–13 april 2021,
Ellery Beach House, Lidingö
26–28 mars 2021,
Malmö Live Hotel
29–30 mars 2021,
Fågelbrohus hotell, Värmdö
24–25 maj 2021,
Malmö Live Hotel
29 mars 2021
30 mars 2021
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet