December 2021. Om meddelandet ser konstigt ut, klicka här.
Ny vägledning om restriktioner
Advokatsamfundet tagit fram en vägledning om advokatens intresseavvägningar vid uppdrag för en frihetsberövad klient som är belagd med restriktioner. 
Syftet är att vägledningen ska ge stöd i de ofta komplicerade gränsdragningsfrågor som kan uppstå för försvarare i sådana sammanhang. 
Nyheter
Mentorprogrammet MOA
År 2022 kommer Advokatsamfundet tillsammans med Advokat i framtiden och Hilda att arrangera ett helt nytt mentorskapsprogram: MOA – Mötesplats – om – advokater.

Inom ramen för nätverket Hilda har tidigare uppskattade mentorskapsprogram genomförts. I det nya mentorskapsprogrammet - MOA - kommer advokater att stå i fokus. Programmet riktar sig till nyblivna advokater, kvinnor och män, som långsiktigt vill fortsätta vara verksamma på advokatbyrå och utveckla sitt ledarskap. Vid deltagande i programmet, som pågår ett år, erbjuds man teoretisk utbildning inom ledarskap varvat med gruppdiskussioner tillsammans med mentorer.

För den teoretiska delen ansvarar Malin Nyman, jurist och ledarskapsutvecklare med anknytning till Executive Education, Handelshögskolan i Stockholm, tillsammans med Jens Näsström, forskare och arbetspsykolog med specialisering mot jurister och advokater. Malin och Jens har forskat tillsammans på bl.a. effekter av pandemins påtvingade hemarbete för advokatbyråer i Norden. Mentorerna som deltar är bland andra några av de framstående advokater och jurister från rättsväsendet som ingår i nätverket Hilda.

Ansökningsförfarandet äger rum i januari 2022. Håll utkik efter mer information i kommande utskick och på vår hemsida!
Advokatsamfundets valberedning tar emot förslag
Inför valet av huvudstyrelse 2022 ska valberedningen föreslå nya styrelseledamöter. Valberedningen ska även föreslå nya ledamöter till disciplinnämnden. Valberedningen tar tacksamt emot förslag på kandidater från samtliga avdelningar. 
Tre nya avsnitt av Advokatsamfundspodden
Advokatsamfundens senaste avsnitt handlar om familjerätt (avsnitt 7), debatten om en repressiv kriminalpolitik (avsnitt 6) samt risken för att nya hemliga tvångsmedel skapar ett övervakningssamhälle (avsnitt 5). Podden leds av Willy Silberstein. 
Samfundet kritiserar föreslagna straffskärpningar
Advokatsamfundet har yttrat sig över betänkandet Skärpta straff för brott i kriminella nätverk (SOU 2021:68). I remissvaret riktas hård kritik mot många av de föreslagna straffskärpningarna, liksom mot de oklarheter som inriktningen på brott som begås i ”kriminella nätverk” riskerar att skapa.
Mia Edwall Insulander Årets jurist
Den juridiska webbnyhetstidningen Dagens Juridik har utsett Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander till Årets jurist 2021.
SHRA: 2020 års pris tilldelades Hina Jilani
Hina Jilani, banbrytande pakistansk advokat, förkämpe för demokrati och ivrig aktivist för medborgerliga rättigheter, tog den 6 december emot Stockholm Human Rights Award för året 2020. Ceremonin livesändes via Advokatsamfundets webbplats. 
CCBE: Respektera grundläggande rättigheter vid gränsen mot Belarus
CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, gjorde den 15 december ett uttalande om situationen vid EU:s gräns mot Belarus. I uttalandet uttrycker CCBE allvarlig oro över den humanitära krisen vid gränsen.
Inbjudan till Utlandsdagarna 
Advokatsamfundets utlandsavdelning bjuder in till Utlandsdagarna i Paris den 18–19 mars 2022. Anmälan senast den 31 januari 2022 (nytt datum).

Nytt nyhetsbrev från CCBE
Rådet för advokatorganisationer i Europa, CCBE, har nu publicerat ett nytt nyhetsbrev för november-december 2021. 
God jul från Advokatsamfundet
Advokatsamfundet önskar alla ledamöter och biträdande jurister en god jul och ett gott nytt år!
Aktuellt

Generalsekreteraren bloggar
Mia Edwall Insulander

GOD JUL alla!
Det finns 2 048 advokatbyråer i Sverige. På dem arbetar (december 2021) 9 129 antal advokater och biträdande jurister som igår fick en julhälsningsfilm från mig och Advokatsamfundet.

Men på advokatbyråer arbetar inte bara jurister utan många andra medarbetare med kompetens som är helt nödvändig för att advokatbyråerna ska fungera. 


Kalendarium

20 januari 2022
Disciplinnämnden sammanträder

27 januari 2022
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

17 februari
Disciplinnämnden sammanträder

17 mars 
Disciplinnämnden sammanträder

Hilda vintern 2021-2022:

Kurser
Flera av kurserna kommer att erbjudas som hybridkurser, dvs. både fysisk och direktsänd kurs, men anmälan till det direktsända kursformatet öppnar lite senare. Den som vill anmäla intresse för direktsänd kurs kan kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se.

Start 7–8 februari 2022

NYHET 8 mars, förmiddag: 

NYHET 9-10 mars

11 mars Malmö
 
22 mars Göteborg:

23 mars

1-3 april Malmö, Hotel Malmö (live)
Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol


NYHET 20 april
Unga lagöverträdare, bevistalan och frihetsberövanden

Cirkulär
6 december 2021
Cirkulär nr 26/2021 Information angående ny vägledning för försvarare med uppdrag för frihetsberövade klienter som belagts med restriktioner
3 december 2021 
Cirkulär nr 25/2021 Nyintagna ledamöter den 3 december 2021
Remissvar
20 december 2021
Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna 
13 december 2021
Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (Ds 2021:30)
6 december 2021
Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda
29 november 2021
Skärpta straff för brott i kriminella nätverk
3 november 2021
En rättssäker vindkraftsprövning 
Kontakta oss
Sveriges advokatsamfund
Telefon 08-459 03 00

Box 27321
102 54 Stockholm

Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
LinkedIn
LinkedIn
För att avregistrera dig, klicka här.