Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, månad 2012 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Anne Ramberg
på DN Debatt
Kommentar om en granskningskommission
för Quick-fallet
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg kommenterar justitierådet Göran Lambertz’ artikel på DN Debatt om en granskningskommission för att genomlysa det så kallade Quick-fallet.
Anne Ramberg på DN Debatt
NYHETER
8 februari 2013
Anne Ramberg om generellt prövningstillstånd i brottmål
Replik i Svensk Juristtidning
I artikeln behandlas några argument mot hovrättspresidenten Fredrik Wersälls och hovrättsfiskalen Manne Heimers förslag om införande av prövningstillstånd för samtliga brottmål, SvJT 2012 s. 835. Anne Ramberg hävdar att generellt prövningstillstånd i brottmål inte är förenligt med de rättssäkerhetskrav som kan uppställas på den svenska processordningen.
Läs artikeln från SvJT 1/2013 s. 80
19 februari 2013
Vietnamesisk människorättsadvokat släppt
Lê Công Định ute ur fängelset efter kraftig kritik från bland annat IBAHRI
Människorättsadvokaten Lê Công Định frigavs av vietnamesiska myndigheter den 6 februari lagom till det vietnamesiska nyåret den 10 februari. Lê Công Định besökte Sverige och Advokatsamfundet i början av 2009, och intervjuades då i tidskriften Advokaten.
Läs mer
CIRKULÄR
Cirkulär nr 3 2013 Förslag till stadgeändringar avseende styrelsens sammansättning

Cirkulär nr 4 2013 Skattedeklaration
Fler cirkulär
REMISSVAR
30 januari 2013
Tomträttsavgäld och friköp
Fler remissvar
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
19 februari 2012
Vad får en advokat kosta?
Läs blogginlägget!
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
Februari
20 februari
Generalsekreteraren medverkar i möte Domarnämnden

21 februari
Disciplinnämnden sammanträder

22 februari
Utbildningsnämnden sammanträder
Fler kalenderhändelser
ADVOKAT I FRAMTIDEN
21 mars kl. 12.00
Seminarium med advokat Thomas Olsson
Läs mer om Advokat i framtiden!
HILDARY
Rakel gästas av framstående forskare och inflytelserika kvinnliga chefer
Rakelkonferens 2013 – Konferens för kvinnliga jurister, tisdagen den 19 mars 2013, Spegelsalen på Grand Hôtel i Stockholm
Läs mer
KURSER
Nya skatteförfarandelagen,
7 mars 2013, Stockholm


Modern Legal Drafting in English, 11 april, Stockholm

Nya mutbrottslagen, 26 april 2013, Stockholm
Alla kurser
Vi har skickat detta mejl till xxx@mail.com. Om du föredrar att, vi skickar mejl till en annan adress, så kan du ändra dina inställningar. Om du inte längre önskar få dessa mejl från Sveriges advokatsamfund så kan du avanmäla dig här. Sveriges advokatsamfund
Telefon: 08-459 03 00
info@advokatsamfundet.se
Mer kontaktuppgifter