Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, februari 2014 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Högre krav på nämndemännen
M. Cherif Bassiouni
I sin lagrådsremiss avvisar regeringen huvuddelen av Nämndemannautredningens förslag. Advokatsamfundets generalsekreterare är kritisk.
Regeringen har lämnat en lagrådsremiss med ett förslag om högre krav på nämndemännens lämplighet och kompetens för sitt uppdrag.

Enligt förslaget får domstolen till uppgift att kontrollera varje vald nämndemans laglydnad genom registerutdrag. Det ska dessutom bli lättare för domstolen att entlediga en olämplig nämndeman.

Regeringen går emot de mest omfattande delarna av Nämndemannautredningens förslag om att minska nämndemännens medverkan i domstolarna.

Regeringen följer inte heller Nämndemannautredningens förslag om att ändra hur nomineringen av nämndemän ska gå till, utan ger Statskontoret i uppdrag att ta fram ett ytterligare underlag.

– Det är beklagligt att man valt att inte lyssna på utredningen och det med undantag från nämndemannaintressen samstämmiga remissutfallet, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.
Läs mer
NYHETER
11 februari 2014
Konsumenter ska få enkel prövning av tvister med advokater
Advokatsamfundet skapar en konsumenttvistnämnd.
Advokatsamfundet planerar att införa en konsumenttvistnämnd. Nämndens uppgift blir att pröva konsumenttvister som gäller advokatverksamhet. Därmed får konsumenter tillgång till ett enkelt, billigt och snabbt sätt att pröva tvister med advokater om exempelvis arvoden. Ansökan kan göras på webben, kostnaden blir 450 kronor och prövningen får ta högst 90 dagar.
Läs mer
30 januari 2014
Advokatsamfundet kritiserar straffskärpning för mord
Regeringens förslag att livstids fängelse ska utgöra normalstraffet för mord är populistiskt. Det anser Advokatsamfundet som är mycket kritiskt mot förslaget.
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss en ändring i brottsbalken som innebär att livstids fängelse ska utgöra normalstraffet för mord.

Advokatsamfundet avstyrkte i sitt remissvar den 5 november 2013 regeringens förslag att livstids fängelse ska utgöra normalstraffet för mord.
Läs mer
CIRKULÄR
10 februari 2014
Cirkulär nr 3/2014 Advokatsamfundet inrättar en konsumenttvistnämnd
31 januari 2014
Cirkulär nr 2/2014 Nyintagna ledamöter den 31 januari 2014
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
12 februari 2014
Informationsutbyte för bekämpning av allvarlig brottslighet – genomförande av ett samarbetsavtal med Förenta staterna
4 februari 2014
Översyn av det statliga stödet till dagspressen
Fler remissvar
Länk till Anne Rambergs blogg
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
12 februari 2014
Om feminism på villovägar
Min bestämda uppfattning är att det är genom samtal mellan människor, det vill säga män och kvinnor, som lösningen långsiktigt finns. Inte genom konfrontation.
Läs blogginlägget!
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
Februari/mars 2014
20 februari
Disciplinnämnden sammanträder

20 februari
Lunchseminarium med Advokat i framtiden, Stockholm

7 mars
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

20 mars
Disciplinnämnden sammanträder
Fler kalenderhändelser
ADVOKAT I FRAMTIDEN
Länk till Adokat i framtidens sidor
Lunchseminarium i Stockholm den 20 februari
Från supporter till högerback med Jenny Keisu, chefsjurist för NC Advisory.
Läs mer och anmäl dig
HILDARY
Rakelkonferensen den 8 april 2014
Göran Persson – Ledarskap i vår tid
Carin Götblad – Utsatt ledarskap
Lena Ag – Ledarskap, globalt perspektiv
Lena Frånstedt Lofalk – Utmaningar under advokatkarriären
Läs mer och anmäl dig
KURSER

6 mars
Projektledning och förändringsarbete på advokatbyrå


18 mars
Att sälja advokattjänster – metoder för ökad försäljning


25–26 mars
Skiljeförfarande i praktiken


2 april
Tvistemålsprocessen 2 – huvudförhandling och hovrättsprocess
Fler kurser