Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, februari 2015 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Skatteverket överklagar inte dom om aktievärdering i partnerägda bolag
PWC får rätt om förmånsbeskattning av aktieförvärv.
Skatteverket har meddelat att det inte kommer att överklaga kammarrättens dom om förmånsbeskattning av anställdas aktieförvärv i revisionsfirman PWC. Därmed står sig domen i två mål från Kammarrätten i Stockholm. Skatteverket väntas också lägga ned sina revisioner mot andra partnerägda bolag.

Enligt Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är utgången i målen av stor betydelse för advokatbyråer, och undanröjer den osäkerhet som har rått vid antagande av nya delägare.
Läs mer
NYHETER
5 februari 2015
Vägledande uttalande om revisorsbrev
Advokatsamfundets styrelse ger etisk vägledning om uppgiftslämning vid revision i klientbolag.
Advokatsamfundets styrelse har gjort ett vägledande uttalande om hur en advokat enligt god advokatsed ska svara på en begäran om att lämna information i samband med revision av ett klientbolags räkenskaper.
Läs mer
9 februari 2015
Ny utredning föreslår kostnadsfri rådgivning i brottmål
I departementspromemorian Brottsmålsprocessen – en konsekvensanalys föreslås att den som åtalas för brott, för vilket åklagare yrkar en strängare påföljd än böter, ska ha rätt till kostnadsfri rådgivning av advokat vid ett tillfälle per mål. Om en offentlig försvarare har förordnats ska den tilltalade inte ha rätt att vända sig till en annan advokat för kostnadsfri rådgivning.
Läs mer
CIRKULÄR
5 februari 2015
Cirkulär nr 4/2015 Vägledande uttalande angående revisorsbrev
30 januari 2015
Cirkulär nr 3/2015 Nyintagna ledamöter den 30 januari 2015
Alla Advokatsamfundets cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
5 februari 2015
Skattereglerna för skogsbruk – Anpassning till EU-rätten
22 januari 2015
Komplettering av förslagen i SOU 2014:63 – äktenskapstvång och olaga hot
12 januari 2015
Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden
Fler remissvar
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
11 februari 2015
Om rätten till anonymitet
Anonymitetsskyddet saknar all relevans när det gäller att skydda dem som motverkar de grundläggande principer som regeringsformen vill skydda. Jag vill därför uttrycka stöd för Aftonbladet, som ansvarsfullt utför sitt journalistiska uppdrag, genom att redovisa vilka politiker som gömmer sig bakom kränkande och i vissa fall brottsliga anonyma inlägg på Flashback.
Läs blogginlägget!
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
Februari–mars 2015
19 februari 2015
Disciplinnämnden sammanträder

13 mars 2015
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

19 mars
Disciplinnämnden sammanträder

24 mars
Rakelkonferens, Stockholm
Fler kalenderhändelser
ADVOKAT I FRAMTIDEN
Länk till Adokat i framtidens sidor
Advokat i framtiden presenterar ny seminarieserie
Seminarium 19 februari: Affärsutveckling och klientrelationer som en naturlig del av arbetet med Katinka Nicou
Läs mer
HILDARY
Hildarylunch med Margareta Åberg 2 mars i Stockholm.
”Vägen från domare till revisor – reflektioner om arbete och ledarskap”
Läs mer
KURSER
6 mars
Försäljning på den mindre advokatbyrån


10–11 mars
Ledarskapsprogram 2 – fördjupning


10 mars
Praktisk processföring (Göteborg)


26 mars
Nedslag i den ekonomiska familjerätten
Alla Advokatsamfundets fortbildningskurser