Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, februari 2016 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Nu kan Europa
söka svenska advokater
Hans Corell talade på Advokatdagarna 2015.
Advokatsamfundet har anslutits till EU:s Find-a-lawyer-söktjänst.
Sveriges advokatsamfund har anslutit sin databas med uppgifter om Sveriges advokater till EU-kommissionens söktjänst för advokater på den europeiska e-juridikportalen.

Med hjälp av tjänsten ”Hitta en advokat” på e-juridikportalen kan man söka efter advokater i de flesta av medlemsländerna i EU och EES.

Från och med nu har också Sveriges advokatsamfund anslutit sig till söktjänsten. Man kan söka efter svenska advokater och efter advokater auktoriserade i andra europeiska länder som är verksamma i Sverige och registrerade hos Sveriges advokatsamfund, utifrån advokatens namn, ort, språk och verksamhetsinriktning.
Läs mer
NYHETER
17 februari 2016
Europarådets tortyrkommitté kritiserar Sverige
Inga framsteg när det gäller de utbredda restriktionerna för häktade, skriver CPT.
Europarådets kommitté mot tortyr (CPT) upprepar tidigare kritik mot Sverige i sin rapport.

Framför allt kritiserar CPT att användningen av restriktioner för häktade inte har minskat, att frihetsberövade inte får tillräcklig information om sina rättigheter och att de inte undersöks av sjukvårdspersonal.
Läs mer
18 januari 2016
”Nödvändigt att unga misstänktas rätt till försvar förbättras”
Advokatsamfundet delar RÅ:s åsikt om möjlighet att förordna försvarare utanför kontorstid.
I ett remissyttrande delar Advokatsamfundet riksåklagarens synpunkter i sin skrivelse till justitiedepartementet om att regeringen bör vidta åtgärder för att säkerställa misstänktas rätt till försvarare utanför kontorstid. Det är absolut nödvändigt för att unga brottsmisstänktas rättssäkerhet och grundläggande rättsstatliga principer ska kunna upprätthållas.
Läs mer
29 januari 2016
HD: Offentlig försvarare får höjd ersättning
Högsta domstolen ändrar hovrättens beslut.
Försvararen yrkade i kostnadsräkningen ersättning för 82,5 timmars arbete. Men hovrätten ansåg att det av arbetsredogörelsen endast gick att utläsa att försvararen hade lagt ned 42,5 timmars arbete. Försvararen förklarade i HD att en post avseende förberedelser hade fallit bort. Enligt HD borde hovrätten ha verkat för att klarlägga skillnaden mellan kostnadsräkningen och arbetsredogörelsen.
Läs mer
17 februari 2016
Nytt nyhetsbrev från CCBE
Det senaste nyhetsbrevet från Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE-Info nr 48, har publicerats.
Ur innehållet: CCBE-konferens om advokatyrkets framtid. CCBE stöder advokater i Kina. En dag till stöd för faroutsatta advokater. Europeiska advokatstiftelsen. Oskuldspresumtionen. Workshop om specialisering för advokater.
CCBE-Info nr 48 (engelska)
CIRKULÄR
5 februari 2016
Cirkulär 3/2016 Nyintagna ledamöter den 5 februari 2016
5 februari 2016
Cirkulär 2/2016 Nya inträdesansökningar den 4 december 2015 – 4 februari 2016
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
18 januari 2016
Riksåklagarens riktlinjer om unga misstänktas rätt till försvarare
18 januari 2016
Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.
Fler remissvar
Länk till Anne Rambergs blogg
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
16 februari 2016
Skatteverket handlar uppsåtligen i strid med Kammarrättens dom
Myndigheter ska inte driva politik. De ska tillämpa lag och lojalt följa lagakraftvunna domar. Att därtill kvälja lagakraftvunnen skattedom kan inte anses vara förenligt med ansvarsfull myndighetsutövning.
Läs blogginlägget
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
Februari–mars 2016
18 februari
Disciplinnämnden sammanträder

11 mars
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

17 mars
Disciplinnämnden sammanträder
Fler kalenderhändelser
ADVOKAT I FRAMTIDEN
Länk till Adokat i framtidens sidor
Lunchföreläsning med Robert Hårdh, Civil Rights Defenders
Den 25 februari i Stockholm
Läs mer och anmäl dig
HILDARY
Hildary-lunch med Malin Cronqvist, Help to Help
Den 3 mars i Stockholm
Läs mer och anmäl dig
KURSER
25 februari, Malmö
Barnets rättigheter i asylprocessen


8 mars
Kriminalteknik – teknisk bevisning i brottmål


10 mars
Skattebrott, skattetillägg och dubbelprövningsförbudet


16 mars
Retorik för jurister – effektiv muntlig kommunikation
Fler kurser
Vi har skickat detta mejl till Tom.Knutson@advokatsamfundet.se. Om du föredrar att, vi skickar mejl till en annan adress, så kan du ändra dina inställningar. Om du inte längre önskar få dessa mejl från SVERIGES ADVOKATSAMFUND så kan du avanmäla dig här. Sveriges advokatsamfund
Telefon: 08-459 03 00
info@advokatsamfundet.se
Mer kontaktuppgifter