Februari 2017
                                                                   
Valberedningens ordförande kommenterar Bengt Ivarssons uttalande
Tomas Nilsson om ordförandediskussionen.
Tomas Nilsson, ordförande i Advokatssamfundets valberedning, kommenterar Bengt Ivarssons uttalande i Dagens Juridik.
NYHETER
14 februari 2017
Strid om ordförandeposten i Advokatsamfundet – Bengt Ivarsson går emot valberedningen
Advokatsamfundets valberedning har föreslagit att samfundets fullmäktige ska välja Lena Frånstedt Lofalk till ny ordförande i samfundet. I en skrivelse ställd till ledamöter i Advokatsamfundet föreslår sex tidigare ledamöter i samfundets styrelse att nuvarande vice ordföranden i styrelsen, Christer Danielsson, ska väljas till ny ordförande.
Läs mer »
23 januari 2017
Synpunkter kring Migrationsverkets förslag på hur förordnande av biträden ska skötas
Advokatsamfundet har yttrat sig över förslag till skyddsprocess och är kritiskt till att förslaget föreslår att förordnandet av det offentliga biträdet görs av Migrationsverkets anvisningsenhet.
Läs mer »
20 januari 2017
Migrationsöverdomstolen: Inte möjligt att överklaga tidsbegränsat uppehållstillstånd
Migrationsöverdomstolen fastslår i ett beslut att Migrationsverkets beslut att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd inte får överklagas.
Läs mer »
26 januari 2017
Kritik mot lagman för att advokat togs bort från förordnandelistor
JO kritiserar en tidigare lagman vid Göteborgs tingsrätt för att ha tagit bort advokaten från tingsrättens förordnandelistor utan att ha kvalitetssäkrat kritiken mot advokaten först.
Läs mer »
2 februari 2017
Ny chef för svenska CCBE-delegationen
Advokatsamfundet har utsett Jan E. Frydman, advokat och delägare på Ekenberg & Andersson Advokatbyrå, till ny delegationschef.
Läs mer »
9 februari 2017
Både ris och ros mot 3:12-utredningen
Advokatsamfundet har yttrat sig över 3:12-utredningen och menar att den föreslagna förenklingsregeln bör strykas och att nuvarande schablonnivå bör behållas samt att höjningen av löneuttagskravet är för kraftfull.
Läs mer »
19 januari 2016
Frias efter förhör utan biträde av försvarare
En man frias från åtal för överlåtelse av narkotika sedan Hovrätten för Övre Norrland konstaterat att mannen förhörts av polisen utan att biträdas av sin försvarare, trots att han inte avsagt sig den rätten.
Läs mer »
16 februari 2017
Advokatgolfen 2017 är öppen för anmälan
Advokatgolfen 2017 – den 49:e upplagan av tävlingen – genomförs den 1–2 september på Knistad Golf & Country Club, Skövde.
Läs mer »
16 februari 2017
Du känner väl till samfundets webbutik?
I webbutiken kan du handla bland annat kontorsmateriel och kläder med Advokatsamfundets logotyp på.
Läs mer »
16 februari 2017
41:a nordiska juristmötet i Helsingfors
Det 41:a nordiska juristmötet äger rum i Helsingfors den 24–25 augusti 2017. Rabatterad anmälningsavgift gäller till och med den 30 april.
Läs mer »
2 februari 2017
Ny utgåva av nyhetsbrevet CCBE-info
Ny utgåva av nyhetsbrevet CCBE-Info finns tillgängligt på webben. CCBE-Info nr 58 berättar bland annat om att Ruthven Gemmell från Skottland har utsetts till ny ordförande för CCBE.
Läs mer »
 
CIRKULÄR
 
27 januari 2017
27 januari 2017
REMISSVAR
 
13 februari 2017
27 januari 2017
25 januari 2017
25 januari 2017
Anne Ramberg
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
Om domstolarnas ansvar och maktutövning
Svea hovrätt arrangerar idag den 16 februari ett seminarium om gränsen för domstolarnas maktutövning och hur domstolarnas oberoende bäst kan skyddas i tider av politisk oro. Temat är synnerligen aktuellt. Det är nog mer aktuellt än vad hovrättspresidenten Fredrik Wersäll kunde ana när han redan för flera månader sedan inbjöd till diskussionen.
 
KALENDARIUM
23 februari 2017
10 mars 2017
23 mars 2017
7 april 2017
27 april 2017
 
HILDARY
MÅNADENS HILDA
 
KURSER
21 februari 2017
7 mars 2017
8 mars 2017
9 mars 2017
15 mars 2017
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet