Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, januari 2014 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Regeringen följer inte lagen om försvars-underrättelsedomstol
M. Cherif Bassiouni
Regeringen följer inte lagen om försvarsunderrättelsedomstol. Det påtalar Advokatsamfundet i en skarpt formulerad skrivelse till regeringen den 9 januari.
Advokatsamfundet konstaterar att regeringen i strid med lagen har underlåtit att förordna det föreskrivna antalet integritetsskyddsombud. Tre ombud saknas, sedan tidigare förordnanden löpte ut den 1 december 2013 – trots att Advokatsamfundet och Domarnämnden har nominerat sex personer. De advokater som Advokatsamfundet har föreslagit har inte blivit utsedda. I stället har de integritetsskyddsombud som tidigare var förordnade fått förfrågan direkt från kanslichefen på Försvarsunderrättelsedomstolen om de står till förfogande för att utses på nytt.
Försvarsdepartementet har meddelat att det inte går att lämna besked om när regeringen kommer att fatta beslut.

Integritetsskyddsombudens uppgift är att ta tillvara enskildas integritet när Försvarsunderrättelsedomstolen prövar de önskemål om signalspaning, som regeringskansliet framställer genom FRA. Regeringen förordnar ombuden efter förslag från Advokatsamfundet och Domarnämnden.
Enligt Advokatsamfundet visar handläggningen av ärendet med integritetsskyddsombuden – liksom det faktum att Försvarsdepartementets två senaste statssekreterare har förordat Försvarsdepartementets ansvariga rättschef att söka tjänsten som ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen – på ett oroväckande sätt att ”allvarliga frågor kan resas om regeringens verkliga vilja att värna Försvarsunderrättelsedomstolens oberoende och att underkasta signalspaningen den externa kontroll som lagen syftar till”.

Advokatsamfundet begär i skrivelsen att regeringen omgående utser de personer som samfundets har föreslagit, och påpekar att det enligt lag inte är möjligt att utse advokater som inte har nominerats av Advokatsamfundet.
Läs mer
NYHETER
15 januari 2014
Färre anmälningar mot advokater
Antalet anmälningar mot advokater minskar, trots att antalet advokater ökar kraftigt. Den långsiktiga trenden bekräftas åter av statistiken över Advokatsamfundets disciplinärenden 2013.
Advokatsamfundets disciplinnämnd tog emot 497 anmälningar mot advokater under 2013. Det är 70 färre än under 2012. Antalet disciplinanmälningar har sjunkit från 591 anmälningar år 2008. Advokatsamfundets styrelse tog också upp 20 disciplinärenden på eget initiativ 2013.

Den långsiktiga trenden är att disciplinanmälningarna blir färre, trots att Sveriges advokatkår växer kraftigt. År 2000 kom 604 anmälningar in till disciplinnämnden, mot 497 anmälningar under 2013. Det innebär att antalet anmälningar under den tiden har minskat med 18 procent, trots att advokaterna har blivit 44 procent fler – från 3 535 advokater år 2000 till 5 248 advokater år 2013.

– Statistiken visar tydligt att tendensen med ett minskat antal anmälningar är stabil. Detta avspeglar Advokatsamfundets långsiktiga satsning på advokatetik och är ett tecken på att den svenska advokatkåren håller en mycket hög etisk standard, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.
Läs mer
22 januari 2014
Stort bedrägerimål tas om efter jäv
Det omfattande bedrägerimålet kring företaget 118 108 måste göras om eftersom hela rätten var jävig, beslutar lagmannen vid Malmö tingsrätt Eva Wendel Rosberg.
– Hela rätten är utjävad. Det gäller de två juristdomarna och de fyra nämndemännen, säger Lennart Strinäs, chefrådsman vid Malmö tingsrätt, till TT.

Enligt de första uppgifterna som blev kända hade rättens ordförande tipsat åklagaren om hur hon borde gå vidare och stängdes därför av som ordförande i målet. Nu gäller beslutet alltså hela rätten.
Läs mer
CIRKULÄR
6 december 2013
Cirkulär 30 2013 Nyintagna ledamöter 6.12.2013.pdf
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
21 januari 2014
Förbudet mot dubbla förfaranden
Fler remissvar
Länk till Anne Rambergs blogg
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
23 januari 2014
När vi bryr oss
Var går gränsen för yttrandefrihet, religionsfrihet och rätten att tillhöra en politisk organisation?
Läs blogginlägget!
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
Januari/februari 2014


31 januari
Advokatsamfundets styrelse sammanträder


2 februari
Möte med generalsekreterarna i de nordiska advokatsamfunden

19 februari
Seminarium med anledning av Svea hovrätts 400-årsjubileum

20 februari
Disciplinnämnden sammanträder
Fler kalenderhändelser
ADVOKAT I FRAMTIDEN
Länk till Adokat i framtidens sidor
Advokatsamfundets projekt Advokat i framtiden har som mål och syfte att öka engagemanget och inflytandet samt skapa en plattform för biträdande jurister och yngre advokater.
Läs mer
HILDARY
Månadens Hilda januari:
Åsa Erlandsson
Läs mer
KURSER
Förhandlingsteknik för affärsjurister,
3–4 februari


Kommersiell exploatering av barn, 6 februari

Projektledning och förändringsarbete på advokatbyrå, 6 mars

Att sälja advokattjänster, 18 mars


Fler kurser