Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, januari 2016 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Konsumenttvistnämnden har godkänts för tvistlösning
Konsumenttvistnämndens webbplats
Nu kan Konsumenttvistnämnden pröva tvister som gäller advokatverksamhet.
Den 11 januari godkände Kammarkollegiet Sveriges advokatsamfunds konsumenttvistnämnd som nämnd för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister. Det innebär att nämnden nu kan pröva konsumenttvister som rör advokatverksamhet.

Advokatsamfundets fullmäktige beslutade år 2014 att inrätta Konsumenttvistnämnden.

I enligt med EU-direktivet 2003/11/EU får förfarandet bara medföra ytterst begränsade kostnader för konsumenten. Ansökningsavgiften hos Konsumenttvistnämnden blir 100 kronor. Direktivet ställer också höga krav på effektiv handläggningstid. Enligt huvudregeln ska en tvist avgöras inom 90 dagar från det att ärendet är färdigt för beslut.

En förhandstitt på Konsumenttvistnämndens webbplats
(Inom kort kommer Konsumenttvistnämndens webbplats att presenteras för allmänheten.)
Läs mer
NYHETER
12 januari 2016
Färre disciplinanmälningar 2015
Extra arbetsinsatser gav fler avgjorda disciplinärenden.
Tack vare extra arbetsinsatser kunde Advokatsamfundets disciplinnämnd avgöra 26 procent fler ärenden 2015 än året före. Samtidigt fortsatte antalet disciplinanmälningar mot advokater att minska under 2015.

Advokatsamfundets disciplinnämnd tog emot 538 anmälningar mot advokater under 2015. Det är 17 färre än under 2014 och motsvarar en minskning med 3 procent. Antalet disciplinanmälningar har sjunkit från 591 anmälningar år 2008. På längre sikt är trenden att disciplinanmälningarna blir färre, trots att Sveriges advokatkår växer kraftigt.

Totalt 780 ärenden behandlades inom disciplinnämnden under 2015. Det är 159 fler än året före – en ökning med 26 procent. Att antalet behandlade ärenden ökade berodde på extra arbetsinsatser.
Läs mer
8 januari 2016
Advokatsamfundet avstyrker förslag om passdatalag
Förslaget beaktar inte kommande EU-regler om personuppgifter
Advokatsamfundet avstyrker i sitt remissyttrande förslaget till en passdatalag (Ds 2015:44).

Samfundet påpekar att förslaget inte tar hänsyn till att nuvarande regler i personuppgiftslagen snart ersätts av nya EU-regler. Förslaget tar inte heller hänsyn till att personuppgifter kan vara känsliga och att säkerhetsfrågorna borde ha analyserats mer ingående.

Dessutom saknar förslaget en analys av hur informationsflödet mellan myndigheterna kan påverka personlig integritet och rättssäkerhet.
Läs Advokatsamfundets remissyttrande
CIRKULÄR
17 december 2015
Cirkulär nr 28/2015 Information angående en effektivare tillsyn av advokatbyråer
7 december 2015
Cirkulär nr 27/2015 Information angående Policy för advokaters användning av sociala medier
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
8 januari 2016
Passdatalag
7 januari 2016
Fakturabedrägerier
15 december 2015
Kompletterande bestämmelser om upphandling
Fler remissvar
Länk till Anne Rambergs blogg
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
3 januari 2016
Juridiken ska vara rättsstatens beskyddare
I en DN debatt-artikel den 2 januari varnas för juridikens ökade inflytande i samhället. Den förtjänar att bemötas.

Det handlar inte om att juridiken tar makt från folket. Det handlar om att också de folkvalda, hur illa vissa av dem må tycka om den tanken, är underkastade högre normer.
Läs blogginlägget
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
Januari–mars 2016
14 januari 2016
Disciplinnämnden sammanträder

5 februari 2016
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

18 februari 2016
Disciplinnämnden sammanträder

11 mars 2016
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

17 mars 2016
Disciplinnämnden sammanträder
Fler kalenderhändelser
HILDARY
Månadens Hilda januari 2016
Nyfiken på Maria Mindhammar
Läs mer
KURSER
10 februari 2016
Barnets rättigheter i asylprocessen


16 februari 2016
Praktisk processföring – framgångsrik tvistlösning


25 februari, 2016, Malmö
Barnets rättigheter i asylprocessen


8 mars 2016
Kriminalteknik – teknisk bevisning i brottmål
Fler kurser