Januari 2020
                                                                   
Disciplinanmälningarna minskade med 5 procent
Foto: Micke Lindström
Trenden fortsatte 2019: färre anmälningar trots fler advokater.
Antalet avgjorda ärenden 2019 i Advokatsamfundets disciplinnämnd och andelen ärenden som ledde till en disciplinär påföljd var ungefär desamma som året före.

Advokatsamfundets disciplinnämnd tog emot 456 anmälningar mot advokater under 2019. Det är 5 procent färre än under 2018. Under samma tid ökade antalet advokater med drygt 2 procent. Advokatsamfundets styrelse tog också upp 53 disciplinärenden på initiativ av generalsekreteraren under 2019, som en del i Advokatsamfundets proaktiva tillsyn.

Totalt 636 ärenden behandlades inom disciplinnämnden under 2019. Antalet avgjorda ärenden är ungefär lika många som normalt för de senaste åren.
NYHETER
Timkostnadsnormen 2020 är 1 404 kronor
Regeringen har beslutat att timkostnadsnormen 2020 för den som är godkänd för F-skatt är 1 404 kr exklusive moms och för den som inte är godkänd för F-skatt 1 068 kr exklusive moms.

Läs mer »
Advokatsamfundet: Nej till ändrade regler om villkorlig frigivning
Regeringens förslag om att villkorlig frigivning ska kopplas ihop med deltagande i återfallsförebyggande åtgärder strider mot principerna om likabehandling, proportionalitet och förutsägbarhet. Det anser Advokatsamfundet i sitt yttrande över utkastet till lagrådsremiss En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder.

Läs mer »
Europarådstudie undersöker rättsliga och etiska aspekter på artificiell intelligens
Europarådets expertkommitté om människorättsdimensionerna i automatisk databehandling och olika former av artificiell intelligens har publicerat en studie om ansvarsutkrävande och AI. Studien drar slutsatsen att den makt som avancerade digitala tekniker och system innebär kräver att varje stat skyddar de mänskliga rättigheterna genom ansvarsmekanismer.

Läs mer »
Förmån för ramavtalskunder: Advokatsamfundet är månadens kund hos Hotel Diplomat
Advokatsamfundet och dess ledamöter är ”Månadens kund” hos Hotel Diplomat i Stockholm. Alla gäster anslutna till Advokatsamfundet får extra förmåner när de bor på Diplomat under februari 2020:

• Complimentary upgrade (based on availability)
• VIP status
• VIP amenity
• Complimentary room service fee
• One complimentary glass of champagne/cocktail

(Obs! Erbjudandet gäller redan nu i januari!)

Mer information: Oscar Svedberg, Hotel Diplomat, e-post oscar.svedberg@diplomathotel.com, tel. 08-459 68 67

Läs mer (inloggning krävs) »
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
prövade 47 ärenden i sak under 2019
Under 2019 har konsumenttvistnämnden prövat 47 ärenden i sak. Alla de ärendena har handlat om nedsättning av arvode. I 19 av fallen biföll nämnden klientens begäran om nedsättning helt eller delvis. Det motsvarar drygt 40 procent av avgörandena. I 28 fall avslogs begäran om nedsättning. Nämnden avvisade eller avskrev 17 ärenden. Sammanlagt avgjorde konsumenttvistnämnden 64 ärenden under 2019.

Läs mer »
 
CIRKULÄR
 
23 januari 2020
23 januari 2020
REMISSVAR
 
14 januari 2020
22 januari 2020
Mia Edwall Insulander
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
2020 – samtal pågår
Läser du det här är du troligtvis advokat precis som jag är. Det är enligt min uppfattning ett av de roligaste och viktigaste jobb man kan ha. Roligast därför att det är intellektuellt utmanande samtidigt som det är utåtriktat och energifyllt. Viktigast därför att en advokat är en nödvändig del av rättssamhället och en förutsättning för att enskildas fri- och rättigheter ska kunna hävdas.
 
KALENDARIUM
20 februari 2020
5 mars 2020
19 mars 2020
16 april 2020
 
KURSER
3 februari (Stockholm)
10 mars (Göteborg)
7–9 februari
13 februari (Stockholm)
22 april (Malmö)
11 mars (Stockholm)
19 maj (Malmö)
12 mars
26 mars
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet