Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, juni 2014 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Oisín Cantwell fick Advokatsamfundets journalistpris
M. Cherif Bassiouni
Journalistik präglad av ett konsekvent rättssäkerhetsperspektiv bidrar till att motverka kriminalpolitisk populism.
Aftonbladets journalist Oisín Cantwell fick Advokatsamfundets journalistpris 2014 vid samfundets fullmäktigemöte den 4 juni i Stockholm.

Motiveringen lyder: ”Dag ut och dag in kommenterar Cantwell aktuella rättsfrågor på ett pedagogiskt, initierat och nyanserat sätt. Hans journalistik präglas av ett konsekvent rättssäkerhetsperspektiv och bidrar till att motverka kriminalpolitisk populism.”
Läs mer
NYHETER
4 juni 2014
Advokatfullmäktigemöte i god stämning
Beslut om konsumenttvistnämnd.
Årets advokatfullmäktigemöte hölls den 4 juni i Stockholm. Fullmäktige beslöt att inrätta en konsumenttvistnämnd, som börjar arbeta den 1 januari 2015, och samfundets journalistpris delades ut.
Läs mer
9 juni 2014
HD ändrar rutiner för biträdens kostnadsanspråk
Kostnadsanspråk bör framställas i samband med ansökan om prövningstillstånd.
Högsta domstolen finner i ett beslut att det inte finns skäl att alltid påminna rättsliga biträden om ersättningsanspråk innan frågan om prövningstillstånd avgörs.

Genom beslutet ändrar HD sina handläggningsrutiner. Om rättsliga biträden inte nämner något om krav på ersättning av allmänna medel i ansökan om prövningstillstånd, kommer domstolen inte att påminna om kostnadsräkning.
Läs mer
CIRKULÄR
4 juni 2014
Cirkulär 14/2014 Nyintagna ledamöter 4 juni 2014
4 juni 2014
Cirkulär 13/2014 Nya inträdesansökningar 9 maj – 3 juni 2014
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
28 maj 2014
Europeiska kommissionens förslag till direktiv om ändringar i direktivet om aktieägares rättigheter
22 maj 2014
Det måste gå att lita på konsumentskyddet
Fler remissvar
Länk till Anne Rambergs blogg
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
7 juni 2014
Advokatens samhällsansvar
Rätten att få sin sak prövad är en grundläggande rättighet som inte bara ska vara förbehållen den välsituerade delen av befolkningen. Så är det nämligen idag. När staten inte längre uppfyller sina plikter måste vi advokater bidra.
Läs blogginlägget!
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
Juni–augusti 2014
12 juni
Disciplinnämnden sammanträder

21 augusti
Disciplinnämnden sammanträder

29 augusti
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
Fler kalenderhändelser
ADVOKAT I FRAMTIDEN
Länk till Adokat i framtidens sidor
Internationellt nätverkande och sommarcocktail i Göteborg 10 juni
Advokat Johan Myrén om betydelsen av internationellt nätverkande för unga karriärbyggande advokater.
Läs mer
HILDARY
Hildary – lunchklubben för kvinnliga jurister
Läs om Hildarys lunchföredrag och prenumerera på information om Hildary.
Läs mer
KURSER
16 september
Aktuell bodelningsrätt

23 september
Förskott vid arv

25 september
Tvistemålsprocessen 1

7–8 oktober
Skiljeförfarande i praktiken

9–10 oktober
Ersättning vid personskada
Fler kurser