Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, juni 2015 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Peter Wolodarski får Advokatsamfundets journalistpris
Foto: Tom Knutson
Dagens Nyheters chefredaktör och ansvarige utgivare Peter Wolodarski får Advokatsamfundets journalistpris 2015 för värdefulla bidrag till diskussionen om demokratins och rättsstatens villkor.
Advokatsamfundets journalistpris 2015 delas ut vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte den 4 juni i Stockholm. Journalistpriskommitténs motivering lyder: ”I en tid när kvalitetsjournalistiken blir allt mer trängd väljer Wolodarski att gå emot strömmen genom att erbjuda generöst utrymme åt framstående skribenter, som behandlar och belyser ämnen av stor rättspolitisk betydelse. Därutöver lämnar Wolodarski i sin egen skrivande gärning värdefulla bidrag till diskussionen om demokratins och rättsstatens villkor.”

– Jag känner mig väldigt glad och hedrad. Priset är en uppmuntran som gör att man sporras att jobba ännu hårdare. Även om det finns en personlig dimension i priset ser jag det också som ett pris till DN. Man gör inte en tidning på egen hand, säger Peter Wolodarski.
Läs mer
NYHETER
God stämning vid årets fullmäktigemöte
Vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte den 4 juni omvaldes Bengt Ivarsson till samfundets ordförande. Christer Danielsson ersatte samtidigt Dick Lundqvist som samfundets vice ordförande.
Läs mer
10 juni 2015
Missa inte att anmäla dig till mentorprogrammet Ruben!
Sista anmälningsdag är den 1 augusti 2015.
Mentorprogrammet Ruben är ett mentorskap i grupp som sedan 2011 har anordnats av Hilda-nätverket i Sveriges advokatsamfunds regi.
Läs mer
1 juni 2015
Nytt nyhetsbrev från CCBE
Det senaste nyhetsbrevet från Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE-Info nr 42, har publicerats.
Om skydd för advokaters yttrandefrihet, olovlig avlyssning av advokater m.m.
Läs mer
CIRKULÄR
4 juni 2015
Cirkulär nr 15/2015 Nyintagna ledamöter den 4 juni 2015
4 juni 2015
Cirkulär nr 14/2015 Nya inträdesansökningar den 8 maj –3 juni 2015
Alla Advokatsamfundets cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
4 juni 2015
Billigare utbyggnad av bredbandsnät
3 juni 2015
Brottmålsprocessen – en konsekvensanalys
Fler remissvar
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
8 juni 2015
Tillnyktring i Quick-debatten
Bergwallkommissionen lämnade i veckan sin rapport. Den behandlar turerna kring de åtta resta morddomarna mot Quick. Den redogör noggrant för vart och ett av målen och analyserar de aktörer inom och utom rättsväsendet, som bidrog till och medverkade i rättsprocessen. Det är en förtjänstfull produkt, som håller hög kvalitet. Den är välskriven, konkret, systematisk och tydlig. Analysen, slutsatserna och förslagen är övertygande. Men, det är en dyster läsning.
Läs blogginlägget!
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
Juni–september 2015
11 juni
Disciplinnämnden sammanträder

20 augusti
Disciplinnämnden sammanträder

28 augusti
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

24 september
Disciplinnämnden sammanträder

Fler kalenderhändelser
ADVOKAT I FRAMTIDEN
Advokatsamfundets forum för biträdande jurister och advokater som är under 40 år.
Läs mer
HILDARY
Gudrun Schyman reflekterade över ledarskap och jämställdhet
Feministiskt initiativs partiledare delade med sig av sina erfarenheter av ledarskap och jämställdhet under Hildary-lunchen i slutet av maj.
Läs mer
KURSER
15/9, 13/10, 10/11
Advokatsamfundets ledarskapsprogram


NYHET
29/9, 20/10, 17/11
Asylrätt och migrationsprocessen i praktiken 1–3


6 oktober
Praktisk processföring


NYHET
25–29 november, London
Brottmålskurs 2 – ny version
Alla Advokatsamfundets fortbildningskurser