Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, juni 2016 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Utmärkt stämning vid årets fullmäktigemöte
Bo-Göran Bodin. Foto: Tom Knutson
Bo-Göran Bodin fick Advokatsamfundets journalistpris.
Vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte den 9 juni delades Advokatsamfundets journalistpris ut till Sveriges Radios reporter Bo-Göran Bodin. Journalistpriskommitténs motivering löd: ”Sveriges Radioreportern Bo-Göran Bodin tilldelas Advokatsamfundets journalistpris för att han genom sin granskande rapportering – och med okuvlig integritet – har blottlagt allvarliga brister inom det svenska rättsväsendet.”

Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson talade om Advokatsamfundets kritik mot illa beredda lagstiftningsförslag om migrationsrätt. Han varnade också för lagstiftning om advokater som strider mot advokatyrkets kärnprinciper.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg presenterade flera nya projekt som samfundet ska inleda under hösten.
Läs mer
NYHETER
3 juni 2016
Advokatsamfundet har lanserat nya webbplatser
Ny form och ny innehållsstruktur.
I början av juni lanserade Advokatsamfundet nya versioner av sina webbplatser. De nya webbsidorna har en ny, luftigare form och en ändrad innehållsstruktur. Menyer och funktioner har annan utformning.

Den tidigare fristående webbplatsen Advokatnätet, som vände sig till advokater och biträdande jurister, är inte längre en egen webbplats. Innehållet och funktionerna från Advokatnätet har flyttats in till Advokatsamfundets huvudwebbplats.

En viktig nyhet är att webbsidornas utseende anpassar sig beroende på om man ser dem i en vanlig dator med stor skärm, på en läsplatta eller i en mobiltelefon.
Läs mer
11 maj 2016
Advokatsamfundets dialog med Migrationsverket
Migrationsverket har ytterligare tillmötesgått Advokatsamfundet och ändrat rutinerna för förskottsutbetalningar till offentliga biträden i migrationsärenden.
Advokatsamfundet har under en längre tid fört en dialog med Migrationsverket med anledning av att hanteringen av förskottsutbetalningar till offentliga biträden i migrationsärenden inte har fungerat tillfredsställande. Det är därför mycket glädjande att Migrationsverket nu ytterligare har tillmötesgått Advokatsamfundets påpekanden.

Migrationsverket förordar nu att det offentliga biträdet vid förskottsutbetalning inte endast kommer att beviljas ersättning för utfört arbete överstigande åtta timmar, utan att biträdet även kommer att beviljas förskott för kostnader avseende tidsspillan, utlägg och mervärdesskatt, samt för utredning om biträdet har haft en utgift för denna.
Läs mer
26 maj 2016
HD: En tingsrätt ska anses belägen på alla sina tingsställen
Försvarare får räkna avståndet till sin verksamhetsort från alla domstolens tingsställen vid beräkning av ersättning.
En domstol ska utgå också från avståndet till domstolens tingsställen, inte bara från domstolens kansliort, när den bedömer om en offentlig försvarare har sin verksamhet långt från domstolen. Därmed kan försvarare, och målsägandebiträden, ha rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg i fler fall än om domstolen utgår bara från avståndet till kansliorten. Det slår Högsta domstolen fast i två avgöranden.
Läs mer
7 juni 2016
JK nekar skadestånd till intagen som nekats advokatsamtal
Ingen ovillkorlig rätt att omedelbart få tala ostört med advokat.
Justitiekanslern, JK, avslår ett skadeståndsanspråk mot staten med anledning av hur Kriminalvården har agerat mot en intagen i olika sammanhang, bland annat när han ville ringa till en advokat. JK skriver att en intagen inte har någon uttrycklig rätt att vid varje önskat tillfälle omedelbart få ringa en advokat.
Läs mer
4 maj 2016
Två HFD-domar om ersättning till offentligt biträde
Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat två domar om ersättning för tidsspillan till distansbiträde.
HFD fastställer att för ett offentligt biträde, som är distansbiträde men saknar rätt till ersättning för merkostnader, ska ersättning för tidsspillan och utlägg bestämmas utifrån samma schablon som tillämpas för en offentlig försvarare i motsvarande situation.
Läs mer
1 juni 2016
Nya nyhetsbrev från CCBE
Det senaste nyhetsbreven från Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE-Info nr 51 och 52, har publicerats.
Ur innehållet i CCBE-Info nr 51:
• Barcelonadeklarationen protesterar mot franskt förslag om förändringar i straffprocessen som ska förlänga undantagsåtgärder
• CCBE uttrycker oro över mördade advokater och brott mot advokaters rättigheter i Ukraina
• Förslag om en europeisk åklagarmyndighet
• Resultattavlan för rättskipningen i EU 2016

Ur innehållet i CCBE-Info nr 52:
• CCBE:s rekommendationer om skyddet för advokatsekretessen
• Vägledning till den fria rörligheten för advokater
• Stödgrupp för fängslade advokater i Turkiet

CCBE-Info nr 51 (engelska)

CCBE-Info nr 52 (engelska)
CIRKULÄR
9 juni 2016
Cirkulär nr 16/2016 Nyintagna ledamöter den 9 juni 2016
9 juni 2016
Cirkulär nr 15/2016 Nya inträdesansökningar den 13 maj – 8 juni 2016
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
17 maj 2016
Utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning
26 april 2016
Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Fjärde penningstvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag – m.m.
Fler remissvar
Länk till Anne Rambergs blogg
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
3 juni 2016
Advokatsamfundet har fått nya hemsidor
Advokatsamfundets hemsidor är nya. Vi lanserar också en helt ny webbplats, som vänder sig till den rättssökande allmänheten. Advokatjouren är en webbplats där allmänheten får information om advokater och advokattjänster. Tidskriften Advokaten kan numera läsas dels i form av webbartiklar på webben, dels som blädderbar tidning på skärmen.
Läs blogginlägget
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
Augusti–september 2016
18 augusti
Disciplinnämnden sammanträder

26 augusti
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

15 september
Disciplinnämnden sammanträder
Fler kalenderhändelser
HILDARY
Månadens Hilda
Nyfiken på
Margareta Bergström
Läs mer
KURSER
Advokatsamfundets fortbildning hösten 2016 – nytt kursprogram!

1–2 september
NYHET
En ny LVU – att företräda barn och unga


8 och 22 september
NYHET
Värdeskapande tjänsteförsäljning för jurister


27 september
NYHET
Due diligence vid företagsöverlåtelser – metod och praktik

7–9 oktober
NYHET
Fördjupning inom brottmålsprocessen – ny version


11–12 oktober
NYHET
Entertainment Law


Advokatdagarna 27–28 oktober 2016 med boka-tidigt-rabatt
Fler kurser
Vi har skickat detta mejl till Magnus.Andersson@advokatsamfundet.se. Om du föredrar att, vi skickar mejl till en annan adress, så kan du ändra dina inställningar. Om du inte längre önskar få dessa mejl från SVERIGES ADVOKATSAMFUND så kan du avanmäla dig här. Sveriges advokatsamfund
Telefon: 08-459 03 00
info@advokatsamfundet.se
Mer kontaktuppgifter