Augusti 2018
                                                                   
Kvaliteten i skatteprocessen diskuterades
Sven Unger, Anne Ramberg, Thomas Rolén, Gunilla Hedwall och Sven-Åke Bergkvist diskuterade skatteprocessen.
En arbetsgrupp har tillsatts.
I en fullsatt sal debatterade kammarrättspresidenten Thomas Rolén, Skatteverkets rättschef Gunilla Hedwall, advokat Sven-Åke Bergkvist och generalsekreterare Anne Ramberg kvaliteten i skattemålen. Moderator var advokat Sven Unger.

Bakgrunden är den undersökning Stiftelsen Rättvis skatteprocess har genomfört och som visar att advokaternas förtroende för skatteprocessen i förvaltningsdomstolarna är mycket lågt.

Efter seminariet har en arbetsgrupp med advokater, domare och skatteverkstjänstemän tillsatts som ska diskutera en utveckling av skatteprocessen i framför allt stora
skattemål.
NYHETER
14 juni 2018
Negra Efendić fick
Advokatsamfundets journalistpris
Negra Efendić, journalist på Svenska Dagbladet, tilldelades Advokatsamfundets journalistpris 2018 vid samfundets fullmäktigemöte i juni för sina reportage i migrations- och integrationsfrågor.
Läs mer »
14 juni 2018
God stämning vid
Advokatsamfundets fullmäktigemöte
Advokatsamfundets fullmäktige valde in två nya ledamöter i huvudstyrelsen: Fredrik Ungerfält från Göteborg och Anna Ulfsdotter Forsell från Stockholm. Även disciplinnämnden fick två nya ledamöter: Anna Steén från Malmö och Poly Jensell från Göteborg. Fullmäktige beslöt också att sänka årsavgiften med 400 kronor.
Läs mer »
13 juni 2018
HD: Advokaten gjorde sig inte skyldig
till skadeståndsgrundande vårdslöshet
Avgörande om advokaters skadeståndsansvar mot klienten.Läs mer »
14 augusti 2018
Advokatsamfundet söker generalsekreterare
Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg går i pension i augusti 2019. Advokatsamfundet söker nu hennes efterträdare.
Annons om tjänsten »
14 juni 2018
Eric M. Runesson har utnämnts till justitieråd
Regeringen har utnämnt advokat Eric M. Runesson att vara justitieråd i Högsta domstolen. Eric Runesson valdes in i Advokatsamfundets huvudstyrelse 2014.
Läs mer »
6 juli 2018
Eftermiddagsseminarium 15/10:
Advokaten och sociala medier
Stiftelsen Juridiska biblioteket bjuder in till seminarium den 15 oktober på temat ”Advokaten och sociala medier”. Seminariet tar upp hur sociala medier kan användas för kunskapsinhämtning och kunskapsspridning, hur advokater kan behöva förhålla sig till desinformationskampanjer och drev samt olika ansvarsfrågor.
Läs mer »
7 augusti 2018
Ska advokatens styrelsearvode beskattas
som inkomst av tjänst?
En advokat har överklagat Skatterättsnämndens förhandsbesked, där nämnden fann att hans arvode som styrelseordförande i ett börsbolag, som betalas ut till hans advokataktiebolag, ska beskattas som inkomst av tjänst.
Läs mer »
9 augusti 2018
Medlingens dag: ”Att äga sin konflikt”
Svenskt forum för medling och konflikthantering bjuder in till Medlingens dag den 11 oktober 2018.
Läs mer »
15 augusti 2018
Utredning om rättssäkerheten
vid hemliga tvångsmedel
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har lämnat ett särskilt yttrande om användning av överskottsmaterial från avlyssning i slutbetänkandet från Utredningen om rättssäkerhetsgarantier vid användningen av vissa hemliga tvångsmedel.
Läs mer »
15 augusti 2018
Falsk e-post kommer inte från Advokatsamfundet
Klicka inte i bedrägerimejlet som ser ut att komma från Advokatsamfundet!
Läs mer »
20 augusti 2018
European Circuit of the Bar Annual Conference 2018
Advokatorganisationen European Circuit of the Bar håller sin årliga konferens 2018 i Stockholm. Huvudtema för årets konferens är e-justice.
Läs mer om konferensen »
1 juni 2018
Nyhetsbrevet CCBE-Info nr 73
Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info.

Ur innehållet i CCBE-Info nr 73:
• Rundabordsdiskussion i Europaparlamentet om elektronisk bevisning
• CCBE intervenerar till stöd för belgiska advokatsamfunden i mål om fjärde penningtvättsdirektivet och advokatsekretessen
CCBE-Info nr 73 (engelska) »
 
REMISSVAR
 
15 juni 2018
20 juni 2018
28 juni 2018
CIRKULÄR
 
14 juni 2018
14 juni 2018
Anne Ramberg
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
”Vem ansvarar för Anne Rambergs twittrande?”
Jag vidhåller givetvis alla de ståndpunkter jag givit uttryck för. De har en sak gemensamt. De tar sin utgångspunkt i respekten för grundläggande rättsstatliga principer. För det handlar just om principer. Det finns i det sammanhanget tydligtvis skäl att erinra om Advokatsamfundets roll och uppgifter.
 
KALENDARIUM
23 augusti 2018
27 augusti 2018
31 augusti 2018
20 september 2018
5 oktober 2018
 
HILDARY
Sommarens Hilda 2018:
 
KURSER
4–5 september
13 september
27–28 september
2 oktober
25–26 oktober
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet