Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, maj 2013 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Advokatsamfundets avstyrker ändrade 3:12-regler
Förslaget medför förödande sidoeffekter, enligt Advokatsamfundet.
I sitt remissvar över Finansdepartementets promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014 avstyrker Advokatsamfundet kraftigt förslaget om att ändra de så kallade 3:12-reglerna.

Enligt förslaget i promemorian ska lönebaserat utrymme beräknas bara för delägare som äger en andel som motsvarar minst 5 procent av kapitalet i företaget.

Advokatsamfundet framhåller att förslaget bygger på ett allvarligt missförstånd om hur 3:12-reglerna används.

Dessutom skulle förslaget medföra snedvridning mellan olika företag som driver samma eller likartad verksamhet, vilket skulle leda till en skattedriven uppdelning av väl fungerande företag. Det skulle gynna utländska företag på bekostnad av svenska företag.

Uppdelningen skulle också ge svenska advokatbyråer starkt försvagad konkurrenskraft i förhållande till utländska advokatbyråer, skriver Advokatsamfundet, som menar att förslaget medför förödande sidoeffekter.
Läs mer
NYHETER
30 april 2013
Kokainmålet: Tingsrätten begick rättegångsfel
Svea hovrätt ger advokaterna rätt, men anser inte att det behövs ny rättegång.
Stockholms tingsrätt begick rättegångsfel när man avvisade ett vittnesmål som försvararna åberopat, och underlät att fatta beslut om ett annat, i det så kallade kokainmålet som pågått under hösten och vintern. Det fastslår Svea hovrätt. Hovrätten anser dock inte att rättegången behöver tas om, utan felen kan avhjälpas i hovrätten dit domarna överklagats.
Läs mer
16 april 2013
Skattetillägg hade straffrättslig karaktär
Hovrätten över Skåne och Blekinge undanröjer dom om skattebrott med hänvisning till ne bis in idem.
Hovrätten över Skåne och Blekinge ändrar Malmö tingsrätts fällande dom för grovt skattebrott, eftersom den dömde mannen påförts skattetillägg. Skattetillägget hade, enligt hovrätten straffrättslig karaktär. Att utöver skattetillägget döma för skattebrott skulle därför strida mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning, den så kallade ne bis in idem-principen.
Läs mer
CIRKULÄR
Cirkulär 15 2013 PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. secondment
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
23 maj 2013
Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet
Fler remissvar
Länk till Anne Rambergs blogg
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
6 maj 2013
Hur förvaltar vi vår frihet?
Läs blogginlägget!
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
Maj
19 juni
Utbildningsnämnden sammanträder

22 augusti
Disciplinnämnden sammanträder

30 augusti
Advokatsamfundets styrelse sammanträder


26 september
Disciplinnämnden sammanträder
Fler kalenderhändelser
ADVOKAT I FRAMTIDEN
Länk till Adokat i framtidens sidor
Sanna Herlin är sommarens krönikör
Läs Sanna Herlins sommarkrönika om balans i livet och hur man kan locka fler unga att bli advokater.
Läs mer!
HILDARY
Carita Wallgren-Lindholm är sommarens Hilda
Läs hennes krönika om att vara sig själv trogen på Hildas webbplats.
Läs krönikan.
KURSER
17–18 oktober:
Advokatdagarna
– OBS! I dag 14 juni är sista dag för anmälan med boka-tidigt-rabatt!


4 september:
Att driva advokatbyrå


7–14 september: Brottmålskurs 2, Palma de Mallorca

Alla kurser