Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, maj 2014 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Svensk rätt ska utredas utifrån det upphävda datalagringsdirektivet
M. Cherif Bassiouni
Regeringen har givit Högsta förvaltningsdomstolens förre ordförande Sten Heckscher i uppdrag att se över hur de svenska reglerna förhåller sig till de brister i datalagringsdirektivet som EU-domstolen har lyft fram.
Professor Iain Cameron deltar också i analysen, som ska presenteras den 12 juni. Utredningen ska också föreslå ändringar för att stärka skyddet för den personliga integriteten och för att leva upp till unionsrättens krav, om det behövs. Den delen av uppdraget ska presenteras senast den 1 oktober.

– Det är bra att justitieministern numera inser behovet av en snabb analys, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

EU-domstolen meddelade i en dom den 8 april att det så kallade datalagringsdirektivet är ogiltigt.
Läs mer
NYHETER
16 maj 2014
Internationell barnrättskonferens i Stockholm
Framstående forskare diskuterade hur juridik kan bli barnvänlig.
En stor, internationell konferens på Stockholms universitet om barnrätt öppnades den 16 maj i närvaro av drottning Silvia. Konferensen, ”Child-friendly justice: What it is and how it is realized”, pågick den 16–18 maj och samlade forskare på barnrättens område från hela världen.
Läs mer
6 maj 2014
JO kritiserar domare som vägrade flytta vårdnadsmålssammanträde när advokaten fick förhinder
Klienten borde ha fått företrädas av det ombud hon kände förtroende för.
JO kritiserar en rådman för att han inte flyttade en muntlig förberedelse i ett familjemål, när kärandens advokat var upptagen av en annan förhandling.
Läs mer
CIRKULÄR
9 maj 2014
Cirkulär nr 12/2014 Nyintagna ledamöter 9 maj 2014.pdf
8 maj 2014
Cirkulär nr 10/2014 Advokatsamfundet inrättar en Konsumenttvistnämnd – reviderat förslag
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
15 maj 2014
Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet
5 maj 2014
Energimarknadsinspektionens rapport Bättre och tydligare regler av elnätsföretagens intäktsramar
Fler remissvar
Länk till Anne Rambergs blogg
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
15 maj 2014
När partiledare får juridiken om bakfoten
Tvistlösningsmekanismen ISDS inom TTIP-avtalet diskuteras. Politiker, särskilt på vänsterkanten, rusar yrvaket ut i debatten med de underligaste beskrivningar om vad som nu är på gång.
Läs blogginlägget!
16 maj 2012
Schlyter på cykeltur i vårkvällen
Jag har läst det inlägg som Schlyter och Allvin publicerat med anledning av mitt blogginlägg igår rörande ICDS-modellen för tvistlösning. Dessvärre konstaterar jag att herrarna fortfarande fått kärnproblemet om bakfoten.
Läs blogginlägget!
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
Maj/juni 2014
4 juni
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

4 juni
Advokatsamfundets fullmäktigemöte

12 juni
Disciplinnämnden sammanträder
Fler kalenderhändelser
ADVOKAT I FRAMTIDEN
Länk till Adokat i framtidens sidor
Internationellt nätverkande och sommarcocktail i Göteborg
Föredrag med advokat Johan Myrén och mingel i Göteborg den 10 juni.
Läs mer
HILDARY
Hildarylunch med Marianne Nilsson, vice VD på Swedbank Robur
Stockholm onsdagen den 28 maj.
Läs mer
KURSER

19–21 september
Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol


17 oktober
Ekobrott – bevisvärdering och påföljdsfrågor


22–29 november
Brottmålskurs 2 – fördjupning inom brottmålsprocessen


28 november
Att driva advokatbyrå – framgångsfaktorer
Fler kurser