Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, maj 2015 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Advokatsamfundet kritiserar förslag om mer ljud- och bildupptagning i domstolarna
Foto: Tom Knutson
Regeringen föreslår att domstolarnas möjligheter att använda bevisupptagning genom att spela in ljud och bild ska öka. Syftet är att effektivisera och förbättra domstolsprocessen. Men Sveriges advokatsamfund har flera invändningar mot förslagen.
I lagrådsremissen ”En modernare rättegång II” föreslås att brottsoffer och andra förhörspersoner, som har infunnit sig till en rättegång, i större utsträckning ska kunna lämna uppgifter vid det tillfället och inte behöva komma tillbaka till domstolen vid ett senare tillfälle. Ljud-och bildupptagningen ska sedan kunna användas vid den kommande huvudförhandlingen.

Advokatsamfundet skriver i sitt remissvar att bevisupptagning utom huvudförhandling måste villkoras av samtycke från den som har uteblivit eller ombudet. Advokatsamfundet anser också att det i princip bör vara uteslutet med bevisupptagning i den tilltalades utevaro om han eller hon inte har någon försvarare.
Läs mer
Nu är anmälan till Advokatdagarna öppen
Foto: Tom Knutson
Anmäl dig till Advokatdagarna den 5–6 november senast den 22 juni för boka-tidigt-rabatt.
Det preliminära programmet för Advokatdagarna den 5–6 november 2015 finns nu att läsa på Advokatsamfundets webbplats. Programmet kompletteras fortlöpande.

Redan nu kan du anmäla dig till Advokatdagarna och till seminarierna under konferensdagarna. Vid anmälan senast den 22 juni får man rabatt på konferensen och banketten.
Läs mer och anmäl dig
NYHETER
26 maj 2015
Missa inte Advokatsamfundets webbutik!
Profilprodukter till förmånliga priser.
Välkommen att besöka Advokatsamfundets webbutik! Webbutiken är öppen för alla advokater och för övriga anställda på advokatbyråer. I sortimentet finns bland annat kläder, väskor, slipsar, scarves, smycken, golfartiklar, pennor och andra produkter av hög kvalitet med Advokatsamfundets logotyp.

I butiken kan man välja att se samtliga produkter eller att se produkterna kategorivis. Man väljer antal, storlek, färg etc. av önskad vara och klickar på plustecknet vid varan. Varorna läggs till i en ”varukorg”. Den totalsumma man har handlat för visas fortlöpande. När man har handlat färdigt klickar man på ”Till kassan”. Där anger man adressuppgifter och ev. övriga önskemål. När man klickar på ”Skicka order” skickas beställningen till Advokatsamfundets samarbetspartner, som levererar direkt till advokatbyrån.

Webbutiken finns under rubriken ”Service” på Advokatnätet.
Gå till Advokatsamfundets webbutik (kräver inloggning på Advokatnätet).
26 maj 2015
Konsumenttvistnämnden börjar arbeta senare än aviserat
Regeringens implementering av direktiven som styr Konsumenttvistnämndens verksamhet är försenad.
Tidigare har Advokatsamfundet gått ut med att Konsumenttvistnämnden skulle påbörja sin verksamhet tidigast efter sommaren 2015 men nu står det klart att verksamheten kan starta tidigast efter årsskiftet 2016. Vid eventuella frågor, vänligen kontakta Lisa af Burén på lisa.af.buren@advokatsamfundet.se.
CIRKULÄR
8 maj 2015
Cirkulär nr 13/2015 Nyintagna ledamöter den 8 maj 2015
8 maj 2015
Cirkulär nr 12/2015 Nya inträdesansökningar den 20 april – 7 maj 2015
Alla Advokatsamfundets cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
25 maj 2015
Rättvisans pris
25 maj 2015
En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
13 maj 2015
Förslag till ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
13 maj 2015
Rätten till försvarare, m.m.
Fler remissvar
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
25 maj 2015
Om att misstänkliggöra småföretagare
Advokater och revisorer framställs av SVT som moraliskt klandervärda för att de driver och äger sin verksamhet på ett fullt legitimt och vedertaget sätt. Att advokater vidtagit ändringar i ägarstrukturen efter att Anders Borg genomdrivit en sällsynt illa underbyggd ändring av 3:12-reglerna är naturligt. Lagstiftningsändringen kritiserades av näst intill samtliga remissinstanser, inklusive Skatteverket, och sågades jäms med fotknölarna av ett ovanligt kritiskt lagråd. Något som emellertid inte bekymrade vare sig regering eller riksdag.
Läs blogginlägget!
23 maj 2015
Välkommen till verkligheten
Jag har i helgen deltagit i International Bar Associations möte i Prag. Det innefattar möten med advokater från hela världen. En på många håll skrämmande verklighet uppenbarar sig. Advokater fängslas och torteras. De hindras från att utföra sitt advokatuppdrag och straffas för att de biträder sina klienter. Rättsväsendets och advokaternas oberoende inskränks. – Det duger inte att förfasa sig över de mänskliga tragedierna. Vi måste vara beredda att också ta ansvar för de människor som flyr förföljelse, övergrepp och krig. Men vi måste därtill vara beredda att förhålla oss till dem som flyr fattigdom.
Läs blogginlägget!
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
Maj–augusti 2015
27 maj
Advokat i framtiden, seminarium i Stockholm: Balans mellan arbete och privatliv

4 juni
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

4 juni
Fullmäktigemöte

11 juni
Disciplinnämnden sammanträder

20 augusti
Disciplinnämnden sammanträder

28 augusti
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
Fler kalenderhändelser
ADVOKAT I FRAMTIDEN
Länk till Adokat i framtidens sidor
Advokat i framtidens nya seminarieserie
Seminarium 27 maj: Balans mellan arbete och privatliv med Katinka Nicou
Läs mer
HILDARY
Tankar om ledarskap, entreprenörsanda och risktagande
Hildarylunch med Ratos VD Susanna Campbell den 8 juni.
Läs mer och anmäl dig
KURSER
NYHET
27 augusti
Arbetsrätt vid övergång av verksamhet


28–30 augusti
Brottmålskurs 1


15 september, 13 oktober, 10 november
Advokatsamfundets ledarskapsprogram 2015


NY KURSSERIE:
Asylrätt och migrationsprocessen i praktiken 1–3
Alla Advokatsamfundets fortbildningskurser