Maj 2019
                                                                   
Advokatsamfundet: Skatteförslag hotar rättssäkerheten
Grundläggande rättsstatliga intressen och
advokatetiska kärnvärden, som sekretess, kundlojalitet och oberoende gentemot staten, elimineras.
Advokatsamfundet avstyrker i skarpa ordalag förslagen i betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet om att rådgivare ska bli skyldiga att rapportera skatteupplägg till Skatteverket. Samfundet varnar för att förslagen hotar rättssäkerheten.

”Att tvinga skatterådgivare, t.ex. advokater, att anta rollen som angivare åt staten och i praktiken agera biträde åt Skatteverket kan självfallet inte accepteras”, skriver Advokatsamfundet i sitt remissyttrande.
NYHETER
29 mars 2019
Anne Ramberg kommenterade finansmarknadsministerns uttalanden om penningtvätt och advokater
”Lättvunna politiska poänger är inte det som behövs”.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg kommenterade finansmarknadsminister Per Bolunds uttalanden om lagstiftning om advokater och penningtvätt.

Ministern gjorde sina uttalanden i samband med att lagrådsremissen Tillsyn över och ingripanden mot advokatväsendet vid tillämpning av penningtvättslagen presenterades.

Läs mer »
2 maj 2019
Boka in Advokatsamfundets fullmäktigemöte med middag den 13 juni
Advokatsamfundets fullmäktigemöte äger rum i Stockholm den 13 juni. På kvällen efter fullmäktigemötet anordnas en middag för Advokatsamfundets ledamöter och biträdande jurister samt inbjudna gäster på Operaterrassen. Inbjudan till fullmäktigemöte och middag sänds ut inom kort.

2 april 2019
Program om ledarskap på Rakelkonferensen 2019
Talman Andreas Norlén var inledningstalare på Rakelkonferensen 2019, den trettonde i ordningen. Vid konferensen överlämnades det första exemplaret av en nyproducerad skrift om nätverket Hilda till Anne Ramberg. Skriften beskriver på 44 sidor Hildas verksamhet hittills, alltifrån starten 2006.

Läs mer »
15 april 2019
Se Anne Ramberg intervjuas av Martin Wicklin
vid Rakelkonferensen
Vid årets Rakelkonferens intervjuades Anne Ramberg av Martin Wicklin, programledare för Söndagsintervjun i Sveriges Radios P1. Intervjun videofilmades och kan se på Advokatsamfundets Youtubekanal.

Se intervjun »
15 april 2019
Uppdaterad vägledning om externa IT-tjänster
vid advokatverksamhet
Advokatsamfundets rapport om användningen av externa IT-tjänster i advokatverksamhet har uppdaterats med anledning av den fortsatta tekniska utvecklingen, ikraftträdandet av ny dataskyddslagstiftning (GDPR), rättsutvecklingen när det gäller processuella tvångsmedel och det tilltagande hotet mot advokatetiska kärnvärden.

Läs mer »
4 april 2019
Högsta domstolen fastställer positivt förhandsbesked till försvarare
Om försvararen vid tiden för prövning i högre rätt har satt sig in i ärendet bör det positiva förhandsbeskedet om ersättning för merkostnader bestå, anser HD.

Läs mer »
12 april 2019
Regeringen föreslår utökad tillgång för polisen
till uppgifter från signalspaning
Regeringen föreslår i en propositionen att Säkerhetspolisen och Polismyndighetens nationella operativa avdelning ska få utökad tillgång till uppgifter från Försvarets radioanstalts signalspaning, trots att Advokatsamfundet i ett skarpt formulerat remissvar avstyrkte utredningsförslaget.

Läs mer »
 
CIRKULÄR
 
16 april 2019
15 april 2019
REMISSVAR
 
25 april 2019
24 april 2019
20 mars 2019
Anne Ramberg
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
Om tillväxten
på den juridiska tjänstemarknaden
De senaste åren har högkonjunkturen bidragit till en mycket stark tillväxt på den juridiska tjänstemarknaden. Nu har siffrorna kommit som visar advokatbyråernas omsättning 2018 uppgick till 20,2 miljarder exklusive moms. Detta kan jämföras med omsättningen 2000 då advokatbyråerna omsatte 7,7 miljarder kronor exklusive moms. Det är en anmärkningsvärd ökning.
 
KALENDARIUM
9 maj 2019
23 maj 2019
13 juni 2019
13 juni 2019
13 juni 2019
22 augusti 2019
28 augusti 2019
 
HILDA
Månadens Hilda februari 2019:
 
KURSER
17 maj
22 maj
27 maj
28 maj
3 juni
4 juni
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet