Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, mars 2014 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Försvarsunderrättelse-domstolens integritets-skyddsombud utsedda
Tomas Nilsson, Lena Feuk, Claes Lundblad
Regeringen utsåg den 13 mars de tre integritetsskyddsombud som Advokatsamfundet har nominerat till Försvarsunderrättelsedomstolen.
Nära fem månader efter det att nomineringarna skedde utsågs advokaterna Tomas Nilsson, Lena Feuk och Claes Lundblad.

Enligt lagen om försvarsunderrättelsedomstol ska regeringen förordna integritetsskyddsombud, som ska bevaka enskildas integritetsintresse i mål vid domstolen. Ombuden ska nomineras av Advokatsamfundet och Domarnämnden.

Advokatsamfundet nominerade tre advokater som kandidater till uppdragen den 22 oktober 2013, och Domarnämnden nominerade tre tidigare domare. Sedan förordnandena för de tidigare integritetsskyddsombuden löpte ut, förordnade regeringen endast de ombud som Domarnämnden hade nominerat – men inte de som Advokatsamfundet hade nominerat. Därmed har tre integritetsskyddsombud saknats alltsedan den 1 december 2013.

Advokatsamfundet har tidigare skarpt kritiserat regeringen för att den inte har förordnat det föreskrivna antalet integritetsskyddsombud, och har också uppmärksammat konstitutionsutskottet på Försvarsdepartementets beredning av ärendet.

Advokatsamfundets brev till konstitutionsutskottet
NYHETER
6 mars 2014
Stockholm får EU-patentdomstol
Sverige och de baltiska länderna har undertecknat ett avtal om en gemensam regional avdelning i EU:s nya patentdomstol. Avdelningens säte placeras i Stockholm.
Flera år av förhandlingar inom EU har lett fram till att patenthavare genom en enda begäran kommer att kunna få patentskydd i nästan hela EU. En enhetlig patentdomstol skapas också som ger förutsättningar för en enhetlig rättspraxis.
Läs mer
20 februari 2014
Nya säkerhetskontroller i Stockholms tingsrätter
Tingsrätterna i Stockholms län, förutom Nacka tingsrätt, inför successivt i år inpasseringsrutiner med fasta säkerhetskontroller vid domstolarnas entréer. Läs vilka riktlinjer som gäller.
Alla advokater som brukar besöka Stockholms tingsrätter i tjänsten bör omgående skaffa advokatlegitimation.

I enlighet med gällande lagstiftning ska advokater slippa genomgå säkerhetskontroll, men i praktiken förutsätter detta ofta att advokaten kan intyga att han eller hon är advokat, vilket ska göras genom legitimation.
Läs mer
CIRKULÄR
12 mars 2014
Cirkulär 6 2014 Årsredovisningar 2013
7 mars 2014
Cirkulär 5 2014 Nyintagna ledamöter 7.3.2014
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
19 mars 2014
Vissa bostadsbeskattningsfrågor
19 mars 2014
Arbetsuppgifter för civilanställda vid Ekobrottsmyndigheten
Fler remissvar
Länk till Anne Rambergs blogg
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
25 mars 2014
Europaparlamentet gör skillnad
Det är viktigt att vi engagerar oss i valet till Europaparlamentet. Med Sveriges tjugo mandat kan vi påverka och därigenom stärka demokratin och den demokratiska rättsstaten.
Läs blogginlägget!
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
April/Maj 2014
04 apr
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

10 apr
Disciplinnämnden sammanträder

09 maj
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

15 maj
Disciplinnämnden sammanträder
Fler kalenderhändelser
ADVOKAT I FRAMTIDEN
Länk till Adokat i framtidens sidor
Lunchseminarium i Stockholm den 2 april
Magnus Billing, VD för Stockholmsbörsen, gästar Advokat i framtiden och talar om verksamheten på Stockholmsbörsen och hur det är att gå från att vara chefsjurist till att bli VD.
Läs mer och anmäl dig
HILDARY
Äntligen Hildarylunch
April månads Hildarylunch gästas av advokaten Maja Wettergren, delägare i advokatbyrån Cederquist, som talar om sina erfarenheter att kombinera familjeliv med en advokatkarriär.
Läs mer och anmäl dig
KURSER
1 april
Förhörsteknik i brottmål


2 april
Tvistemålsprocessen 2 - huvudförhandling och hovrättsprocess


8 april
Rakelkonferens


24 april
Medie- och krishantering på advokatbyrån och i klientföretaget
Fler kurser