Mars 2019
                                                                   
Nya kortfilmer om Advokatsamfundet
Se filmerna på samfundets webbplats.
Advokatsamfundet har producerat fem kortfilmer till samfundets verksamhetsberättelse. Filmerna beskriver Advokatsamfundets verksamhet, med Advokatdagarna, ett besök på samfundets kansli och intervjuer med ordföranden i styrelsen, ordföranden i disciplinnämnden och generalsekreteraren. De kan ses direkt på Advokatsamfundets webbplats.
NYHETER
13 mars 2019
Advokatsamfundets verksamhetsberättelse
för 2018
Nu finns Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2018 att läsa på webben.

I år har verksamhetsberättelsen producerats i två versioner: en fullständig och betydligt mer omfångsrik verksamhetsberättelse i digitalt format anpassad för att läsas på skärm samt en kortfattad, tryckt verksamhetsberättelse.

Läs Advokatsamfundets verksamhetsberättelse »
19 februari 2019
Spännande program vid årets Rakelkonferens
Årets Rakelkonferens äger rum den den 2 april 2019 på Grand Hôtel i Stockholm.

Medverkande bland andra:
• Riksdagens talman Andreas Norlén
• Ann-Marie Begler, generaldirektör i Regeringskansliet
• Advokat Isabella Ramsay
• Anna Dreber Almenberg, professor i nationalekonomi
• Anne Ramberg som intervjuas av Sveriges Radios Martin Wicklin.

Program och anmälan »
26 februari 2019
Advokatsamfundets valberednings förslag
Advokatsamfundets valberedning har lämnat sina förslag till valen vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte.

Valberedningen föreslår omval av Christer Danielsson som ordförande och Eva-Maj Mühlenbock som vice ordförande. Dessutom föreslås åtta nya ledamöter till styrelsen.

Läs mer »
12 mars 2019
Informationsträff: Utredningar mot poliser
och andra aktörer inom rättsväsendet
Advokatsamfundet bjuder in till en informationsträff med Polismyndighetens avdelning för särskilda utredningar samt särskilda åklagarkammaren den 1 april i Stockholm.

Läs mer »
19 februari 2019
Inrikesministern besökte Advokatsamfundet
Inrikesminister Mikael Damberg besökte Advokatsamfundet och träffade generalsekreterare Anne Ramberg för diskussion och informationsutbyte i frågor av vikt för advokaterna.

Läs mer »
5 mars 2019
Hur bör framtidens rättshjälpsprocess utformas – lämna synpunkter.
Utredningen som ska leda fram till förslag på en reformerad rättshjälpsprocess välkomnar synpunkter på hur rättshjälpsprocessen kan effektiviseras och förbättras.

Läs mer »
18 mars 2019
Advokatsamfundet ifrågasätter förlängning
av begränsningslagen
Advokatsamfundet ställer sig negativt till regeringens utkast till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Enligt Advokatsamfundet saknas tillfredsställande analys i flera delar av förslaget, och det framstår som oklart om det är ändamålsenligt att förlänga lagen.

Läs mer »
19 mars 2019
Nytt nyhetsbrev från CCBE
Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat utgåva nr 79 av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info.

I nyhetsbrevet kan man bland annat att läsa om arbetet med en europeisk konvention om advokatyrket.

I CCBE-Info nr 79 även:

• CCBE:s arbete om gränsöverskridande tillgång till e-bevisning i brottsutredningar
• Den slovakiska uppförandekoden om advokater och GDPR
• Finlands advokatförbund fyller ett hundra år

CCBE-Info 79 (engelska)
19 mars 2019
Internationella advokatsamfundsspelen
i Paris 8–12 juli
Paris advokatsamfund arrangerar de första internationella idrottsmästerskapen för advokatssamfund den 8–12 juli 2019. Tävlingar arrangeras i 13 grenar: Friidrott, fäktning, simning, volleyboll, badminton, sjumannafotboll, boule pétanque, basket, golf, rugby, schack, handikappidrott (friidrott, simning, boule pétanque) och tennis.

Läs mer »
 
REMISSVAR
 
14 mars 2019
28 februari 2019
CIRKULÄR
 
13 mars 2019
7 mars 2019
Anne Ramberg
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
Värdighet och
det publicistiska ansvaret
Den nedlåtande attityden och de hånfulla kommentarer som Greta Thunberg mötts av är ett bedrövligt uttryck för vuxna personers ovilja att ta till sig viktiga synpunkter bara för att de framförs av ”fel” person, i detta fall en helt ung människa. Jag har alltid haft svårt för den människosyn som tillåter att vissa personer behandlas som villebråd, medan andra åtnjuter respekt alldeles oavsett vad de säger och gör.
 
KALENDARIUM
21 mars 2019
11 april 2019
25 april 2019
9 maj 2019
 
HILDA
Månadens Hilda februari 2019:
 
KURSER
8–9 april
10 april
24 april
6 maj
8 maj
13 maj
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet