Mars 2020
                                                                   
Svara på Advokatsamfundets enkät senast den 13 mars
E-postmeddelande
Värdefullt att alla advokater och biträdande jurister besvarar frågorna
Advokatsamfundet skickade vecka 9 ut en enkät till samtliga advokater och biträdande jurister. Studien stänger den 13 mars. Vi är angelägna om att så många som möjligt svarar. Har ni inte gjort det är vi tacksamma för Ert svar senast fredagen den 13 mars. Då en del advokatbyråer har högt ställda filter för spam kan det vara bra att kolla papperskorgen om ni inte har fått enkäten. Det kommer att komma ytterligare ett utskick/påminnelse från undersökningsföretaget Regi & Research & Strategi före den 13 mars.
NYHETER
Sakfel i Svenska Dagbladets ledare om Advokatsamfundet
Advokatsamfundets generalsekreterare bemöter i en replik de sakfel och missvisande påståenden som förekommer i Ivar Arpis ledarartikel i Svenska Dagbladet den 9 mars om Advokatsamfundet och några uppmärksammade disciplinnämndsavgöranden.

Läs Mia Edwall Insulanders replik »
Viktigt att brottmålsadvokater sätter upp sig på listorna för kvällsberedskap
Från och med den 1 april 2020 ska tingsrätterna ha en utvidgad beredskap för särskilt brådskande beslut om förordnande av offentlig försvarare utanför ordinarie kontorstider och den beredskap som redan finns under helger. Advokatsamfundet har åtagit sig att ta fram en särskild lista över brottmålsadvokater som är villiga att bli kontaktade för uppdrag under kvällsberedskapen. Det är av största vikt att så många brottmålsadvokater som möjligt listar sig för dessa uppdrag för att tillförsäkra att misstänkta över hela landet kan biträdas av erfarna advokater under jourberedskapen. Brottmålsadvokater har fått närmare information om hur man sätter upp sig på beredskapslistan och vilka krav som uppställs i samband med listningen.

Läs mer »
Vägledning om uppdrag i ärenden enligt utlänningslagen
Advokatsamfundet har utarbetat ett nytt avsnitt – om uppdrag som offentligt biträde eller ombud i ärenden enligt utlänningslagen – i samfundets promemoria om advokaters uppdrag för svaga eller utsatta klienter. Det nya avsnittet återfinns nu som kapitel 5 i promemorian.

Läs mer »
Advokatsamfundets valberedning har lämnat sitt förslag
Valberedningen som har i uppdrag att förbereda valen vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte i juni 2020 har offentliggjort sitt förslag. Valberedningen föreslår bland annat nyval av Johan Eriksson, Stockholm, och Dr. Christina Griebeler, Frankfurt am Main, som styrelseledamöter.

Läs mer om valberedningens förslag »
Europas advokater står upp för rättsstaten
Sveriges advokatsamfund är en av de 45 europeiska advokatorganisationer som har undertecknat en resolution som uppmanar EU:s institutioner och de nationella regeringarna att upprätthålla en oberoende advokatkår och självständiga domstolar. Resolutionen uttrycker också stöd till Polens domare, som har protesterat kraftfullt mot den polska regeringens försök att styra domstolarna.

Advokater, domare och åklagare inbjuds att delta i en marsch i Bryssel den 24–26 juni i år, till stöd för rättsstaten, maktdelningen, oberoende domstolar och grundläggande fri- och rättigheter.

Läs resolutionen »
Jurist sökes för anställning som handläggare på Advokatsamfundets kansli
Advokatsamfundet söker en jurist som har mycket goda juridiska kunskaper för anställning som handläggare vid Advokatsamfundets kansli. Du bör vara öppen och serviceinriktad. Notariemeritering eller annan motsvarande erfarenhet är en merit. Ansökan senast 1/4 2020.

Läs mer »
Europeiska rättsakademins sommarkurser i Trier
Europeiska rättsakademin, ERA, bjuder in till en serie sommarkurser i juni, juli och september 2020. Kurserna äger rum i Trier i Tyskland och innehåller föreläsningar av ämnesexperter samt intressanta sociala och kulturella program.

Läs mer »
Nytt nyhetsbrev från CCBE
Nyhetsbrevet CCBE-Info nr 86 finns tillgängligt på webben.

Ur innehållet:
• Rapporter från CCBE:s ständiga kommitté, EU-domstolen och Europadomstolen
• European Lawyers in Lesvos
• Rapporter från advokatsamfunden i Europa

CCBE-Info nr 86 (engelska) »
 
CIRKULÄR
 
5 mars 2020
5 mars 2020
REMISSVAR
 
18 februari 2020
11 februari 2020
11 februari 2020
10 februari 2020
Mia Edwall Insulander
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
Svar på ledare i SvD – Advokat-samfundet och god advokatsed
I en ledare på Svenska Dagbladet skriver Ivar Arpi om hur vissa advokater i marknadsföring på sociala medier och i filmer romantiserar gängbrottslighet och att Advokatsamfundet inte tycker att detta är problematiskt. Ivar Arpi får gärna ha åsikter och uppfattningar om hur enskilda advokater agerar vid t.ex. marknadsföring och i andra offentliga sammanhang men bör hålla sig till korrekta fakta och rätt citeringar. Att utpeka en hel yrkeskategori och dess samfund utifrån missvisande beskrivningar gynnar inte heller förtroendet för rättssystemet.
 
KALENDARIUM
19 mars 2020
16 april 2020
23 april 2020
7 maj 2020
 
HILDA
Månadens Hilda mars 2020:
 
KURSER
16 mars
31 mars
1–2 april
1–3 april
15 april
21 april
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet