Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, november 2015 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Ännu en framgång
för Advokatdagarna
Hans Corell talade på Advokatdagarna 2015.
Fler och nöjdare deltagare än någonsin tidigare.
Advokatdagarna på Grand Hôtel i Stockholm den 5–6 november blev åter en succé.

I år var deltagarna fler än någonsin – omkring 720 personer var med på föreläsningar och seminarier. Det är en klar ökning sedan förra året.

Utvärderingarna visar också en toppnotering i de betyg deltagarna ger till årets advokatdagar, både för arrangemanget som helhet och för innehållet i föreläsningar och seminarier.
Läs mer
NYHETER
10 november 2015
Hovrätten i Haag fastställer avlyssningsdom
Underrättelsetjänstens avlyssning av advokater i Nederländerna måste upphöra, enligt en färsk hovrättsdom.
Överrätten i Haag har fastställt underrrättens dom i Prakken d’Oliveira-ärendet om avlyssning av advokater.
Läs mer
3 november 2015
Försvarare har rätt till ersättning för utskrift av förundersökning
Två kronor per sida för utskrifter till försvararen och klienten.
I ett avgörande den 3 november klargör Högsta domstolen att en offentlig försvarare som har fått ett förundersökningsprotokoll i elektronisk form har rätt till ersättning för utskrift av materialet till sig själv och klienten.
Läs mer
23 oktober 2015
Migrationsverket ändrar riktlinjer för förskott till asylbiträden
Offentliga biträden får förskott från och med 1 november.
Från och med den 1 november tillämpar Migrationsverket nya rutiner när det gäller förskott på ersättning till offentliga biträden i migrationsmål. Det innebär att biträdena inte längre ska behöva ligga ute med stora belopp under lång tid.
Läs mer
30 oktober 2015
Nytt nyhetsbrev från CCBE
Det senaste nyhetsbrevet från Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE-Info nr 46, har publicerats.
Om Prakken d’Oliveira-fallet, Rapport från extramöte med Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor, OECD:s slutrapport om tvingande BEPS-regler om uppgiftsskyldighet, Uppdateringar om PECO-länderna på PECO-bloggen, Riskfyllt för människorättsadvokater, Fédération des Barreaux d’Europes konferens i Krakow, Europeiska advokatdagen.
CCBE-Info nr 46 (engelska)
CIRKULÄR
6 oktober 2015
Cirkulär nr 21/2015 Vägledande uttalande angående medicinska åldersbedömningar i asylärenden
2 oktober 2015
Cirkulär nr 20/2015 Nyintagna ledamöter den 2 oktober 2015
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
28 oktober 2015
Amorteringskrav
21 oktober 2015
Skärpt exportkontroll av krigsmateriel och Sanktionsväxling – effektivare sanktioner på exportkontrollområdet
Fler remissvar
Länk till Anne Rambergs blogg
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
11 november 2015
Därför kan och ska Sverige inte stänga gränsen för flyktingar
Det är i tider av oro som lagstiftningen har sin största betydelse. Det är då de mänskliga rättigheterna löper störst risk att åsidosättas. Den demokratiska rättsstatens centrala uppgift är att skydda mänskliga rättigheter som dessa kommer till uttryck i lagar och konventioner. Sverige bör i det sammanhanget föregå med gott exempel och inte riskera att bli fällt i EU-domstolen eller Europadomstolen för mänskliga rättigheter.
Läs blogginlägget
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
November–december 2015
13 november
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

19 november
Disciplinnämnden sammanträder

24 november
Stockholm Human Rights Award, prisceremoni

4 december
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

10 december
Disciplinnämnden sammanträder
Fler kalenderhändelser
ADVOKAT I FRAMTIDEN
Länk till Adokat i framtidens sidor
Lunch i Stockholm den 16 november
Advokat Ignacio Vita om Sveriges flyktingsituation
Läs mer
HILDARY
Hildary är lunchklubbar där kvinnliga jurister kan mötas, inspireras och utbyta erfarenheter.
Läs mer
KURSER
17 november
Asylrätt och migrationsprocessen i praktiken 3: Fördjupningskurs om aktuell praxis och särskilda ärendetyper


19 november, Malmö
Praktisk processföring – framgångsrik tvistlösning

25 november
Writing Modern Legal English


1 december
En ny arvsförordning och en ny internationell arvslag


2 december
Ekobrott – aktuella frågor om skattebrott, skattetillägg och bokföringsbrott

Fler kurser