Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, november 2016 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Rekordmånga deltagare på Advokatdagarna 2016
Foto: Tomislav Stjepić
Advokatdagarna 2016 samlade 730 deltagare och föreläsare. Det innebär nytt rekord för sjätte året i rad.
Advokatdagarna på Grand Hôtel i Stockholm den den 27–28 oktober inleddes med att Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg överlämnade Advokatsamfundets pris 2016 för framstående insatser inom advokatyrket till advokat Lena Frånstedt Lofalk.

Under Advokatdagarna hölls 36 seminarier inom process & skiljedomsrätt, affärsjuridik, humanjuridik, brottmål, offentlig rätt och advokatverksamhet. En deltagarenkät visade den 31 oktober att deltagarnas helhetsintryck är mycket bra: 5,2 av 6.
Läs mer
NYHETER
17 oktober 2016
Nätverket Hilda firade 10 år
Studier visar på att nätverket påverkat kvinnors karriärutveckling positivt.
Den 17 oktober, firade nätverket Hilda 10-årsjubileum hos Advokatsamfundet tillsammans med en stor del av det fyrtiotal framstående kvinnliga jurister från advokatkåren och rättsväsendet som ingår i nätverket.
Läs mer
7 oktober 2016
Allvarlig kritik mot EU-kommissionens förslag
Advokatsamfundet har yttrat sig över utkast till förordning.
I EU-kommissionens förslag till skyddsgrundsförordning är grundtanken en ökad harmonisering mellan EU:s medlemsstater när det gäller bedömningen av asylsökningar och innehållet i ett beviljat skydd.

Sveriges advokatsamfund skriver i sitt yttrande till Justitiedepartementet att bestämmelserna i förslaget inte når upp till kraven om transparens, proportionalitet och förutsägbarhet, samt de principer som kännetecknar en rättsstat och föreslår att förslaget avstyrks.
Läs mer
26 oktober 2016
Advokatsamfundet erbjuder ny ID-stöldförsäkring
Försäkringen förebygger bedrägerier.
Nu erbjuder Advokatsamfundet en ny ID-stöldförsäkring: ID Stöldförsäkring Komplett.
Läs mer
7 oktober 2016
48 nya advokater
Nya ledamöter den 7 oktober 2016.
Läs mer
CIRKULÄR
18 oktober 2016
Cirkulär nr 26/2016 Ändringar i K2-regelverket avseende redovisning av tjänsteuppdrag på löpande räkning och skattemässig hantering
13 oktober 2016
Cirkulär nr 25/2016 Uteslutning av Thomas Lindwall
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
24 oktober 2016
Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling
17 oktober 2016
Barnkonventionen blir svensk lag
17 oktober 2016
Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet
Fler remissvar
Länk till Anne Rambergs blogg
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
30 oktober 2016
Minnet är farligt kort
Idag skriver Peter Wolodarski en tänkvärd ledare i Dagens Nyheter. Han pekar på det groteska i den öppna råa rasism som ledande företrädare för ett svenskt riksdagsparti ger uttryck för, utan synbarliga konsekvenser. De europeiska parlamenten innehåller idag odemokratiska och främlingsfientliga krafter. Så är även fallet i Sveriges riksdag.
Läs blogginlägget
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
November–december 2016
11 november 2016
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

17 november 2016
Disciplinnämnden sammanträder

23 november 2016
Stockholm Human Rights Award – prisceremoni i Stockholm

8 december 2016
Disciplinnämnden sammanträder

16 december 2016
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
Fler kalenderhändelser
HILDARY
Lunchföreläsning
8 november 2016
Lunchföreläsning med Oisín Cantwell om mötet mellan journalistik och juridik
Läs mer
KURSER
Advokatsamfundets fortbildning hösten 2016 – kursprogram!

8–9 november, Malmö
Att företräda barn och unga


25 november
En ny dataskyddsförordning


29 november
Entertainment Law


6 december
En ny arvsförordning - uppföljning och erfarenheter


12 december
Bolagsledningens och revisorernas ansvar

Fler kurser
Vi har skickat detta mejl till Magnus.Andersson@advokatsamfundet.se. Om du föredrar att, vi skickar mejl till en annan adress, så kan du ändra dina inställningar. Om du inte längre önskar få dessa mejl från SVERIGES ADVOKATSAMFUND så kan du avanmäla dig här. Sveriges advokatsamfund
Telefon: 08-459 03 00
info@advokatsamfundet.se
Mer kontaktuppgifter