November 2017
                                                                   
Danowsky prisas för sina insatser
Advokatdagarna inleddes med att Peter Danowsky fick Advokatsamfundets pris 2017.
Advokatdagarna 2017 samlade över 680 deltagare och 62 föreläsare på Grand Hôtel i Stockholm.

Advokatdagarna inleddes med ett anförande av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg bland annat om uppropet #medvilkenrätt. Efter välkomstanförandet överlämnade Ramberg Advokatsamfundets pris 2017 för framstående insatser inom advokatyrket till Peter Danowsky, advokat sedan 1981 och idag partner på advokatbyrån Danowsky & Partners.
NYHETER
22 november 2017
Regeringen har fastställt ny modell för att beräkna timkostnadsnormen
Regeringen har beslutat att fastställa det förslag till ny, förenklad modell för beräkning av timkostnadsnormen för rättsliga biträden som Justitiedepartementet presenterade tidigare under 2017. Regeringen beaktade inte Advokatsamfundets omfattande kritik mot förslaget.Läs mer »
20 november 2017
ICC tog emot Stockholm Human Rights Award
Årets Stockholm Human Rights Award, som delades ut för nionde gången, överlämnades av Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg och H.M. Konung Carl XVI Gustaf vid en högtidlig ceremoni i Berwaldhallen den 20 november. Utmärkelsen tilldelades i år Internationella brottmålsdomstolen (ICC).
Läs mer »
14 november 2017
Advokatsamfundets uttalande om Metoo-uppropet för juristbranschen
Med anledning av Metoo-uppropet för juristbranschen gör Advokatsamfundet följande uttalande.
Läs mer »
22 november 2017
Nej till livstids fängelse som normalstraff för mord
Justitiedepartementet föreslår att livstids fängelse pekas ut som normalstraff för mord. Advokatsamfundet avstyrker i ett remissyttrande förslaget, och menar att det även fortsättningsvis måste finnas utrymme för en differentiering av straffskalan för mord.
Läs mer »
8 november 2017
Fler ska kunna genomföra domarutbildningen
Ett av Domarrekryteringsutredningens förslag går ut på att fler jurister ska erbjudas möjlighet att genomföra den särskilda domarutbildningen. Genom att införa en ny tillfällig domaranställning som adjungerat råd ska andra kvalificerade och erfarna jurister också kunna meritera sig för ordinarie domartjänst.
Läs mer »
1 november 2017
Advokat beviljas ytterligare ersättning för tidsspillan
En advokat i Sundsvall, som tidigare i år varit offentligt biträde åt en 17-åring i ett mål om beredande av vård enligt LVU, har av Kammarrätten i Sundsvall beviljats ytterligare ersättning för tidsspillan och utlägg. Den ytterligare beviljade ersättningen rör en resa för ett personligt möte på det ungdomshem i Enköping där biträdets klient befann sig vid tidpunkten.
Läs mer »
27 oktober 2017
HD: Kan ombud ha egen partsställning?
Högsta domstolen, HD, har beslutat att pröva om ombud kan ha rätt till ersättning för rättegångskostnader för det arbete de lagt ner för att freda sig mot motpartens krav på dem.
Läs mer »
27 november 2017
Georgisk advokat får The CCBE Human Rights Award
Den georgiske advokaten Zaza Chatiasjvili är 2017 års mottagare av The CCBE Human Rights Award. Chatiasjvili får priset för sitt enastående arbete till stöd för förföljda advokater i Georgien. Han har under lång tid varit involverad i kampen mot olaglig förföljelse av advokater, och har vunnit det första georgiska målet någonsin i Europadomstolen.Läs mer »
 
REMISSVAR
 
23 november 2017
21 november 2017
21 november 2017
30 oktober 2017
20 oktober 2017
CIRKULÄR
 
10 november 2017
10 november 2017
Anne Ramberg
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
#medvilkenrätt
Uppropet #medvilkenrätt bland kvinnor inom juristbranschen berör många olika yrkesgrupper, däribland advokatkåren. I uppropet i SvD den 14 november redovisades djupt förnedrande berättelser från kvinnor som trakasserats av advokater. Dessa innefattar allt från olämpliga kommentarer till sexuella ofredanden.
 
KALENDARIUM
8 december 2017
14 december 2017
18 januari 2018
26 januari 2018
 
HILDARY
Månadens Hilda november 2017:
 
KURSER
19 februari 2018
8-9 mars 2018
12-13 mars 2018
19-20 april 2018
20-22 april 2018
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet