November 2018
                                                                   
Stockholm Human Rights Award till Buergenthal
Thomas Buergenthal tog emot Stockholm Human Rights Award. Foto: Tom Knutson
Thomas Buergenthal prisad vid stämningsfull prisceremoni i Berwaldhallen.
Stockholm Human Rights Award, som i år delades ut för tionde gången, överlämnades av Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg vid en högtidlig ceremoni i Berwaldhallen den 20 november. Utmärkelsen tilldelades Thomas Buergenthal, professor i juridik och domare.

Thomas Buergenthal tackade för priset och sa sig vara mycket ärad och rörd över att ha tilldelats Stockholm Human Rights Award, i synnerhet i ljuset av de bemärkta förkämpar för mänskliga rättigheter och rättsstaten som tidigare fått utmärkelsen.
NYHETER
28 november 2018
Samtalsstöd ger möjlighet
att hantera arbetsplatsproblem
I spåren av #metoo och #medvilkenrätt lanserar Advokatsamfundet från årsskiftet en möjlighet för advokater och biträdande jurister att få kostnadsfria stödsamtal.

Genom Länsförsäkringar erbjuds under 2019 advokater och biträdande jurister kostnadsfria stödsamtal om problem på arbetsplatsen. Liksom stödsamtalen inom samfundets frivilliga sjukvårdsförsäkring besvaras samtalen av SOS International.
Läs mer »
13 november 2018
Regeringen: Ta bort advokatsekretessen
för uppgifter om klientmedelskonton
Regeringen föreslår i prop. 2018/19:9 att undantaget i nuvarande lagstiftning som gäller rapporteringsskyldigheten för advokaters klientmedelskonton ska tas bort. Advokatsamfundet och andra remissinstanser är starkt kritiska till förslaget.
Läs mer »
22 november 2018
Anne Ramberg fick pris av IBA
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg fick den 20 november ta emot International Bar Associations Leadership Award för sitt extraordinära ledarskap i arbetet för främjandet av de mänskliga rättigheterna och rättsstaten över hela världen. Priset delades ut i samband med prisceremonin för Stockholm Human Rights Award.
Läs mer »
23 november 2018
HD: Målsägandebiträde även i hovrätten
är huvudregel vid sexualbrott
Vid sexualbrott finns det en stark presumtion för att förordna ett målägandebiträde, om det inte är uppenbart att målsäganden saknar behov av det. Högsta domstolen (HD) slog i ett beslut den 23 november fast att presumtionen gäller även i hovrätten. Men målsägandens behov i hovrätten ska vara utgångspunkt för prövningen.
Läs mer »
8 november 2018
Advokatsamfundet avstyrker att ge polisen uppgifter från signalspaning
Mycket stor risk för att grundläggande rättssäkerhetsgarantier kommer att sättas ur spel med föreslagen lagstiftning, enligt remissvaret.
Läs mer »
27 november 2018
Seminarium 12 december:
EU-domstolens tolkning av rättsstatsprincipen
Inom ramen för Sieps (Svenska institutet för Europapolitiska studier) genomförs ett seminarium i Stockholm den 12 december med rubriken ”EU-domstolens tolkning av rättsstatsprincipen: konsekvenser och påverkan på nationella domstolar”. Anmälan senast den 10 december.
Läs mer »
19 november 2018
Ukrainas advokatsamfund
söker svenska advokater
Ukrainas advokatsamfund lanserar ett projekt för att utveckla akut rättshjälp åt ukrainska medborgare utomlands och söker nu efter advokater från Sverige som är villiga att delta i projektet, även mot ersättning.
Läs mer »
19 november 2018
Praktik på EU-domstolens svenska kabinett
En praktikplats på EU-domstolens svenska kabinett i Luxemburg våren 2019 står nu öppen för ansökningar. Period: 3–5 månader, under perioden februari–juni 2019.
Läs mer »
8 november 2018
Nytt nyhetsbrev från CCBE
Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat utgåva nr 76 av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info.
CCBE-Info 76 (engelska)
 
REMISSVAR
 
20 november 2018
15 november 2018
8 november 2018
2 november 2018
CIRKULÄR
 
9 november 2018
9 november 2018
Anne Ramberg
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
Om vikten av
att bekämpa de antidemokratiska krafterna
The “normalization of extremes” is one of the most dangerous threats to our democracy. Lawyers have a clear task to respond and address these challenges. This is not about party politics that some want to claim. No, this is about protecting our civilization; the democratic state, based on the rule of law and human rights.
 
KALENDARIUM
7 december 2018
13 december 2018
17 januari 2019
24 januari 2019
 
HILDARY
Månadens Hilda november 2018:
 
KURSER
3 december
6 december
12 december
29 januari 2019
31 januari 2019
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet