November 2020
                                                                   
Följ Advokatsamfundets julkalender på Instagram
24 kunskapsluckor ska fyllas.
Sedan tidigare i år finns Advokatsamfundet på Instagram. Tanken med kontot är att samfundet ska kunna dela med sig av den dagliga verksamheten och sprida annan matnyttig information och nyheter.

Nyligen tillfrågades följarna vad de ville veta mer om. Svaren blev många. Glada över det stora intresset har Advokatsamfundet valt att ta tillfället i akt och göra en faktaspäckad julkalender!

I Instagram-kontots händelser behandlas en ’kunskapslucka’ varje dag i december fram till jul. Gå in på @sveriges_advokatsamfund på Instagram för att följa oss och julkalendern
NYHETER
Advokatakademien har börjat med
direktsända delkurser och ny digital examen
Mot bakgrund av den tilltagande spridningen av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd för stora delar av landet har Advokatsamfundet beslutat om direktsända delkurser. Sedan tidigare har genomförts ett stort antal digitala kurser men fr.o.m. november sker också de obligatoriska delkurserna digitalt. Den första kursen genomfördes den 25–27 november från hörsalen på samfundets kansli. Även advokatexamen sker nu helt digitalt där examinanderna inte behöver ta sig till en särskild fysisk plats för examination.
Mer information om kurser och examen finns på Advokatakademiens hemsida »
Advokatsamfundet i dialog
om informationstjänsten Juno
Den juridiska informationstjänsten Juno, ägd av Norstedts Juridik, lanserades 2019 och är i dag ensam i Sverige i sitt segment. Redan under lanseringsåret fick Advokatsamfundet signaler från ledamöter om de olika problemen med Juno och inledde en dialog med Norstedts Juridik om problemen.

Advokatsamfundet har haft en dialog med Norstedts Juridik om problemen. Norstedts Juridik har också vidtagit vissa åtgärder.
Läs mer »
Coronapandemin: Advokatsamfundet
följer utvecklingen noga och ger råd
Advokaternas verksamhet påverkas – som så mycket annat i samhället – alltjämt av coronapandemin. Advokatsamfundet arbetar fortsatt aktivt med att bistå advokaterna i att balansera smittskyddet och omsorgen om den egna hälsan och andras hälsa mot kravet på rättssäkerhet och skydd för klienternas rättigheter.

Advokatsamfundet följer utvecklingen noga. På en särskild webbplats om coronaviruset finns bland annat råd om hur olika delar av advokatverksamheten kan hanteras under pandemin, frågor och svar samt intervjuer med advokater om hur de hanterar situationen. Webbplatsen uppdateras löpande.

Advokater som har frågor kring situationer som uppkommer med anledning av coronapandemin kan också kontakta Advokatsamfundets kansli för att få stöd och vägledning.
Läs mer på Advokatsamfundets webbsidor om Coronaviruset »
Att tvinga advokat att vittna
stred inte mot Europakonventionen
Europadomstolen förklarar i en dom om advokaters tystnadsplikt att det inte stred mot Europakonventionens artikel 8 när en tysk domstol tvingade en advokat att vittna mot fyra åtalade f.d. VD-ar i bolag som advokaten hade biträtt, trots att advokaten åberopade klientsekretess.
Läs mer »
Polisinspektören tog försvarsadvokatens Ipad vid förhöret – får kritik av JO
Justitieombudsmannen (JO) riktar kritik mot en polis för hans agerande i samband med ett polisförhör och vid handläggningen i domstol av den misstänktes begäran om försvararbyte.

Försvararen tilläts inte att ha med en Ipad vid förhör. I sitt beslut konstaterar JO i att det inte fanns stöd i lag att omhänderta Ipaden. JO kritiserar dessutom förhörsledarens agerande i samband med att den misstänkte begärde att få byta försvarare.
Läs mer »
Nya råd om transporter av frihetsberövade
Den 1 december 2020 träder Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (2020:2) om transporter av frihetsberövade personer i kraft. De nya föreskrifterna och allmänna råden är särskilt anpassade efter den lagstiftning som trädde i kraft den 1 april 2017 och som medförde ett utökat ansvar och tydliggörande när det gäller Kriminalvårdens skyldighet att transportera frihetsberövade personer.
Läs mer »
Lagrådet avstyrker 9-månadersgräns
för häktning
Lagrådet avstyrker i ett yttrande justitieutskottets förslag om att ändra lagförslaget i regeringens proposition om tidsgräns för häktning, så att en misstänkt ska få vara häktad i högst 9 månader fram till att åtal har väckts.

Sveriges Radio rapporterade den 17 november att det stod klart att förslaget om tidsgräns för häktning inte skulle komma att antas i riksdagen, sedan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna har bestämt sig för att rösta nej till förslaget.
Läs mer »
CCBE prisar fängslade advokater
Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) ger sitt årliga människorättspris till sju fängslade egyptiska advokater.

CCBE utdelar i år dessutom ett extra postumt pris till advokaten Ebru Timtik, som avled i fängelse i augusti i år, sedan hon hungerstrejkat i protest mot den orättvisa rättegång som hon och många andra advokater utsatts för.
Läs mer »
 
CIRKULÄR
 
6 november 2020
6 november 2020
REMISSVAR
 
23 november 2020
23 november 2020
23 november 2020
13 november 2020
10 november 2020
10 november 2020
10 november 2020
10 november 2020
10 november 2020
Mia Edwall Insulander
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
Tillsyn och förmedling av advokatetiken
– ett angeläget aktivt arbete på bred front
Vi agerar när eventuella övertramp kommer till vår kännedom. Vi arbetar hårt och aktivt med förebyggande åtgärder och med vad vi ytterligare kan göra för att etiska övertramp inte ska ske. Påståenden om brott och felaktigheter ska utredas på ett rättssäkert sätt där båda sidor får komma till tals innan man meddelar dom. En rättssäker balanserad process är något som Advokatsamfundet alltid kommer att förorda och verka för.
 
KALENDARIUM
4 december 2020
10 december 2020
14 januari 2021
22 januari 2021
18 februari 2021
12 mars 2021
 
HILDA
Månadens Hilda november 2020:
 
KURSER
Start 24 februari
15–16 mars,
Ystads saltsjöbad
12–13 april,
Ellery Beach House, Lidingö
26–28 mars,
Malmö Live Hotel
29–30 mars,
Fågelbrohus hotell, Värmdö
24-25 maj,
Malmö Live Hotel
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet