November 2021. Om meddelandet ser konstigt ut, klicka här.
Kriminalpolitisk debatt vid Advokatdagarna 2021. Foto: Karin Flygare
Advokatdagarna genomfördes digitalt

Charlotta Falkman fick årets advokatpris.

Advokatdagarna 2021 genomfördes i digital form med över 400 deltagare. Advokatdagarna inleddes med att Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander och ordförande Eva-Maj Mühlenbock höll inledningsanföranden. Dessutom talade Handelshögskolans rektor professor Lars Strannegård om ämnet Bildning i en digital tid, och Säkerhetspolisens chef Charlotte von Essen beskrev de största utmaningarna för Sveriges säkerhet de kommande åren.

Anders Eka, justitieråd och ordförande i Högsta domstolen, föreläste följande dag om uppdraget och arbetet i 2020 års grundlagskommitté där han är ordförande, med uppdraget att utreda ett förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende.

Under Advokatdagarna överlämnades 2021 års pris för framstående insatser inom advokatyrket till advokat Charlotta Falkman. Charlotta Falkman är delägare i advokatbyrån Gernandt & Danielsson och specialiserad på tvistlösning, med uppdrag både som ombud och som skiljedomare, och hon är ordförande i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts styrelse. År 2010–2020 var Charlotta Falkman ledamot av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Motiveringen till priset lyder: 

Årets pristagare får priset för sina framstående insatser inom advokatyrket genom att kombinera yrkesskicklighet som advokat med ett stort engagemang i och kunskap om advokatetik. Årets advokat har genom sitt mångåriga engagemang i disciplinnämnden och som ordförande i arbetsgruppen för översyn av straffavgiften bidragit till att upprätthålla en etisk och yrkesskicklig advokatkår. Årets advokat har också genom sitt arbete som skiljedomare och ordförande i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut bidragit till att förbättra jämställdheten i skiljeförfaranden.

Nyheter
Partierna debatterade kriminalpolitik på Advokatdagarna
Advokatdagarnas första dag avslutades med en paneldebatt om kriminalpolitik, där justitieminister Morgan Johansson och de övriga riksdagspartiernas rättspolitiska talespersoner medverkade. Debattledare var journalisten Inger Arenander.


Debatten videofilmades och kan ses i sin helhet på Advokatsamfundets Youtubekanal.

Guidad tur i Tryggerska villan
Välkommen på virtuell rundvandring i Advokatsamfundets kansli
På Advokatsamfundets webbplats finns en virtuell rundvandring i Tryggerska villan, där Advokatsamfundet har sitt kansli. Besökaren kan gå omkring i lokalerna med guidning av generalsekreteraren Mia Edwall Insulander och få en inblick i samfundets verksamhet och husets historia. Besökaren kan också uppleva konsten på kansliet och möta konstnärerna bakom verken – en del i konstprojektet Samfundet och samtiden.

Se en kortfilm med introduktion till den guidade turen

Advokatsamfundet har en ny webbplats
Advokatsamfundets lanserade den 8 november en ny webbplats med ny form, nya funktioner och en helt ny struktur.

Målsättningen med förändringarna är främst att göra det lättare för olika användargrupper att navigera på webbplatsen. Den nya webbplatsen är också bättre anpassad för att användas på telefon eller surfplatta.

I Advokatsamfundets matrikel kan nu varje advokat registrera åtta verksamhetsinriktningar.


Matrikelsöksidan har också omarbetats.
• Verksamhetsinriktningarna har grupperats i övergripande kategorier för att klienter lättare ska kunna orientera sig.
• Informationstexter har tagits fram om alla verksamhetsinriktningar i matrikeln.
Försvarare hade rätt till högre ersättning för arbete med överklagande under veckoslut

När en offentlig försvarare utför arbete under en helgdag för att överklaga ett häktningsbeslut efter en förhandling under samma helg, har försvararen rätt till timersättning enligt den högre helgtaxan. Det framgår av två beslut från Högsta domstolen.
JO: Omhändertagen man skulle ha erbjudits advokat

Justitieombudsmannen kritiserar i ett beslut Polismyndigheten för att en man som omhändertagits enligt 11 § polislagen inte erbjöds att ha sin advokat närvarande. Mannen hade en försvarare i ett brottmål där han hade varit aktuell, som begärde att få vara med när mannen förhördes, men polisen fann inte det nödvändigt.
Advokatsamfundet: Risker med förslag om avlyssning utan konkret brottsmisstanke
Sveriges advokatsamfund anser att det finns risker med att utöka möjligheterna till avlyssning utan att det finns en konkret misstanke om brott och att preventiv avlyssning kan förskjuta gränserna för statens åtgärder mot medborgarna.

Regeringen har givit en särskild utredare i uppdrag att utreda möjligheterna att utöka användningen av preventiva tvångsmedel för att förhindra brott.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander pekade på riskerna för att preventiv avlyssning träffar för brett och urskillningslöst i en intervju med SVT.
Advokatsamfundspodden: Vad är sant och vilka fördomar finns om affärsjurister?
Det fjärde avsnittet av Advokatsamfundspodden har temat: Hur är det egentligen att arbeta med affärsjuridik? Hur gör byråerna för att attrahera unga talanger och – framför allt – vad är det som lockar unga biträdande jurister till en byrå?

Andra frågor som diskuteras är hur fler kvinnor ska bli delägare och vad det beror på att statistiken ser ut som den gör i dag.

Medverkande är Advokatsamfundets styrelseordförande Eva-Maj Mühlenbock, Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, advokaterna Åsa Erlandsson och Maria-Pia Hope samt Vendela Nilert, biträdande jurist.

Podden modereras av journalisten Willy Silberstein.


Inbjudan till Utlandsdagarna 2022 i Paris
Advokatsamfundets utlandsavdelning bjuder in till Utlandsdagarna i Paris den 18–19 mars 2022. Anmälan senast den 31 december 2021.

Ur programmet:
• Om den pågående rättegången om terrorattacken den 13 november 2015 i Paris
• Doing business i Frankrike
• Om havet, människans framtid, maritim ekonomi, miljö och säkerhet
• Konsten att inte umgås – Verkliga och digitala möten • Hur ser framtiden ut? Vad händer med det personliga mötet?


Europadomstolen besökte Advokatsamfundet 
Den 29 oktober besökte företrädare för Europadomstolen Sveriges advokatsamfund. Aktuella frågor som togs upp var bland annat samspelet mellan Europadomstolen och de nationella domstolarna i Europarådets 47 medlemsländer, liksom advokatens roll i processer i Europadomstolen.
Aktuellt

Generalsekreteraren bloggar
Mia Edwall Insulander

Samfundet och samtiden

Det är en konst att vara advokat. Och inte vilken konst som helst, utan konsten att lyfta en annan människa: klienten.

Så skriver jag i förordet till den bok, ”Samfundet och samtiden”, som vi har tagit fram om den nya moderna konsten som hänger på Advokatsamfundet.

Förhoppningsvis inspirerar konsten till fortsatt fria och oberoende advokater som lyfter människor och sina klienter till nya nivåer, precis som konsten gör.

Som Dan Wolgers säger när han citerar Robert Filliou: ”Konsten är det som gör livet mer intressant än konsten.” Kanske är också juridiken det som gör livet mer intressant än juridiken.

Kalendarium

18 november 2021
Disciplinnämnden sammanträder

3 december 2021
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

16 december 2021
Disciplinnämnden sammanträder

20 januari 2022
Disciplinnämnden sammanträder

27 januari 2022
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

Månadens Hilda november 2021:

Kurser

Start 7–8 februari 2022

23 november 2021

26 november 2021
Även livesänd kurs

30 november 2021
Även livesänd kurs
 
1 december 2021

13–14 december 2021

Cirkulär
12 november 2021
Cirkulär nr 22/2021 Nyintagna ledamöter den 12 november 2021
12 november 2021
Cirkulär nr 21/2021 Nya inträdesansökningar den 1 oktober – 11 november 2021
Remissvar
4 november 2021
Ändrade regler i medborgarskapslagen
1 november 2021
Kommuner mot brott
1 november 2021
Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen
29 oktober 2021
Genomförandet av mobilitetspaketet
29 oktober 2021
Ersättning till brottsoffer
26 oktober 2021
Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall
25 oktober 2021
Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar
22 oktober 2021
Finansinspektionens förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument
21 oktober 2021
En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden
20 oktober 2021
Ett nytt regelverk för bygglov
15 oktober 2021
Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister
15 oktober 2021
Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer
Kontakta oss
Sveriges advokatsamfund
Telefon 08-459 03 00

Box 27321
102 54 Stockholm

Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
LinkedIn
LinkedIn
För att avregistrera dig, klicka här.