Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, oktober 2012 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Stockholm Human Rights Award 2012
Dezideriu Gergely från European Roma Rights Centre och Thomas Hammarberg.
Missa inte prisceremonin!
Den 26 november 2012 kl 16.30 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm tar Europarådets förre kommissionär för mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg och European Roma Rights Centre emot 2012 års Stockholm Human Rights Award. Prisutdelningen följs av en paneldebatt.

Samtliga advokater och biträdande jurister samt en mängd prominenta gäster har inbjudits till prisceremonin. Svara genom att klicka på länken med texten RSVP i din inbjudan, och klicka sedan i ja- eller nejrutan.

Har du inte fått någon inbjudan eller har den kommit bort? Kontakta Kät Berglund på telefon 08-459 03 17 eller e-post kat.berglund@advokatsamfundet.se.

Läs mer om Stockholm Human Rights Award!
NYHETER
2 oktober 2012
Vägledning om advokatverksamhet och insiderinformation
Samfundet lämnar konkreta råd för advokater.

Under senare tid har frågor som berör advokatverksamhet och insiderinformation kommit att aktualiseras. En arbetsgrupp under ledning av chefsjuristen Maria Billing har därför på generalsekreterarens uppdrag arbetat fram en vägledning avseende frågor som berör advokatens hantering av insiderinformation. 

Till vägledningen
Sedlar.
15 oktober 2012
Europeiska advokater positiva till gemensam köplag
CCBE välkomnar kommissionens förslag och vill utvidga tillämpningen.
Rådet för Europas advokatorganisationer, CCBE, ger sitt stöd till EU-kommissionens förslag om en gemensam europeisk köplag.
Läs mer
CIRKULÄR
12 oktober 2012
Cirkulär 18 2012 Nyintagna ledamöter
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
12 oktober 2012
Europaparlamentets förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004 109 EG Öppenhetsdirektivet
Fler remissvar
Länk till Anne Rambergs blogg
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
22 oktober 2012
Om den personliga frihetens gränser
I kanadensiska delstaten Manitoba har vice ordföranden i den högsta domstolen förorsakat uppståndelse.
Läs blogginlägget!
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
Oktober-november 2012
25 oktober 12:00 - 13:00
Advokat i framtiden, lunchseminarium, Stockholm


12 november
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

15 november
Advokatsamfundets disciplinnämnd sammanträder
Fler kalenderhändelser
Advokat-
dagarna
8-9 november 2012
Missa inte Advokatdagarna
Läs mer
ADVOKAT I FRAMTIDEN
Länk till Adokat i framtidens sidor
25 oktober kl 12-13
Lunchseminarium: Värdebaserat självledarskap
Läs mer
HILDARY
Månadens Hilda oktober: Katarina Nordblom Åhlberg
Läs mer
KURSER
21-23 november
Förhandlingsteknik för humanjurister i teori och praktik


29-30 november
Förhandlingsteknik för affärsjurister
Fler kurser