Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, oktober 2015 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Domstolsverket föreslår 21 kronors höjning av timkostnadsnormen
Foto: Tom Knutson
Rättssäkerheten riskerar att urholkas, menar Advokatsamfundet.
Domstolsverket föreslår att timkostnadsnormen för ersättning till rättsliga biträden ska räknas upp med 21 kronor eller 1,61 procent. Det innebär att timkostnadsnormen för 2016 skulle bli 1 323 kronor exklusive moms.

– Advokatsamfundet konstaterar i likhet med tidigare år att timkostnadsnormen är för låg. Den täcker inte alla advokatens kostnader och medger i många fall inte skälig ersättning för nedlagt arbete, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i en kommentar.
Läs mer
NYHETER
6 oktober 2015
Asylbiträden bör inte medverka till medicinsk åldersbedömning
Vägledande uttalande av Advokatsamfundets styrelse.
Advokatsamfundets styrelse har gjort ett vägledande uttalande om att en advokat som är offentligt biträde i ett asylärende inte bör medverka till att klienten genomgår medicinsk åldersbedömning, om inte synnerliga skäl föreligger. Styrelsen konstaterar att resultatet av en medicinsk åldersbedömning är svårbedömbart och att det också kan tala till klientens nackdel.
Läs mer
2 oktober 2015
Anne Ramberg blir hedersdoktor
Har ”i alla sammanhang oförtrutet framhållit rättsstatliga värden”.
Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, har utsetts till hedersdoktor vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. I motiveringen skriver universitet att hon har satt advokatens roll i rättssamhället på kartan på ett helt nytt sätt, att hon i alla sammanhang oförtrutet har framhållit rättsstatliga värden och tron på rättsskydd och grundläggande rättigheter för enskilda, och att hon i alla sammanhang lyfter fram juridikens centrala roll i förverkligandet av rättsstaten och ett fungerande samhälle där de grundläggande värderingarna och demokratin ska stå i förgrunden.
Läs mer
5 oktober 2015
CCBE:s nyhetsbrev
Det senaste nyhetsbrevet från Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE-Info nr 45, har publicerats.
Bland innehållet i CCBE-Info nr 45 märks europeiska advokatdagen den 10 december 2015 med tema yttrandefrihet, CCBE:s yttrande till EU-kommissionen om obligatoriskt informationsförfarande i skatteärenden och konsekvenserna för advokater och två nya CCBE-bloggar.
Läs mer
CIRKULÄR
6 oktober 2015
Cirkulär nr 21/2015 Vägledande uttalande angående medicinska åldersbedömningar i asylärenden
2 oktober 2015
Cirkulär nr 20/2015 Nyintagna ledamöter den 2 oktober 2015
Alla Advokatsamfundets cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
14 oktober 2015
Tillsyn över polisen och Kriminalvården
30 september 2015
För att brott inte ska löna sig
22 september 2015
Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor
Fler remissvar
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
18 oktober 2015
FN – den nödvändiga gemenskapen
Den tilltagande kritiken mot FN utgör i sig ett hot mot organisationen, som är större än de brister som förekommer. När västländer drar in bistånd till FN för att de kritiseras för brott mot mänskliga rättigheter är det ännu allvarligare. Därför är jag fullt övertygad om att vi med kraft ska värna FN:s auktoritet.
Läs blogginlägget!
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
Oktober–november 2015
5–6 november
Advokatdagarna

13 november
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

19 november
Disciplinnämnden sammanträder

24 november
Stockholm Human Rights Award, prisceremoni
Fler kalenderhändelser
HILDARY
Rekordstor publik hörde Bitte Hammargren
Mellanösternkännaren lockade många till Hildarylunchen
Läs mer
KURSER
5–6 november
Advokatdagarna


20 oktober
Asylrätt och migrationsprocessen i praktiken 2: Processen i migrationsdomstolen


12–13 november
Värdeskapande tjänsteförsäljning för jurister


17 november
Asylrätt och migrationsprocessen i praktiken 3: Fördjupningskurs – aktuell praxis och särskilda ärendetyper


19 november
Praktisk processföring – framgångsrik tvistlösning, Malmö


25 november
Writing Modern Legal English
Alla Advokatsamfundets fortbildningskurser