Oktober 2018
                                                                   
Johan Eriksson prisad
vid Advokatdagarna
Advokat Johan Eriksson och generalsekreterare Anne Ramberg vid prisutdelningen på Grand Hôtel.
Eriksson fick Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket.
Advokatdagarna 2018 på Grand Hôtel i Stockholm hölls i år den 25–26 oktober. Advokatdagarna, som genomförs för åttonde gången sedan starten 2011, samlar över 700 deltagare.

Vid invigningen överlämnade Anne Ramberg Advokatsamfundets pris 2018 för framstående insatser inom advokatyrket till Johan Eriksson, advokat sedan 1994 och verksam på advokatbyrån Försvarsadvokaterna Stockholm.

Se film från invigningen av Advokatdagarna.
NYHETER
3 oktober 2018
Thomas Buergenthal tilldelas
Stockholm Human Rights Award 2018
Professor Thomas Buergenthal är 2018 års mottagare av Stockholm Human Rights Award. Priset delas ut varje år av Sveriges advokatsamfund, International Bar Association och International Legal Assistance Consortium.
Läs mer »
29 oktober 2018
Anne Ramberg ny ordförande i IBAHRI
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg valdes vid International Bar Associations årsmöte i Rom nyligen till ny ordförande i IBA:s Human Rights Institute (IBAHRI). Anne Ramberg delar ordförandeskapet med den australiske domaren Michael Kirby.
Läs mer »
23 oktober 2018
CCBE oroas över planerna på
nya centra för migranter
Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, uttrycker i ett uttalande sin oro över EU:s planer på nya kontrollerade center och regionala landstigningsarrangemang.
Läs mer »
16 oktober 2018
Välbesökt seminarium om sociala medier
Sociala medier berör oss alla i dag, oavsett om vi själva är aktiva där eller inte. För advokater finns flera aspekter som påverkar även yrkesmässigt. Intresset var därför stort när Stiftelsen Juridiska biblioteket arrangerade ett seminarium på temat ”Advokaten och sociala medier”.
Läs mer »
28 september 2018
HD tillämpar vapenlagen trots
vissa brister i beredningen
Beredningen av ändringarna i vapenlagen var bristfällig men bristerna var inte väsentliga i den mening som avses i 11 kap. 14 § första stycket andra meningen regeringsformen. Det finner Högsta domstolen.
Läs mer »
Workshop: Företagande och mänskliga rättigheter för advokatbyråer, 19 november
Advokatsamfundet inbjuder till en workshop på temat företagande och mänskliga rättigheter för advokatbyråer.
Plats: Advokatsamfundets kansli.
Tid: den 19 november kl 8.30–13.00.
Läs mer om workshopen »
Kostnadsfri kurs: Hur kan jämställdheten
på arbetsplatsen förbättras? 15 november
Kostnadsfri kurs hos Advokatsamfundet den 15 november. Läs mer om kursen»
Lunchföreläsning: Ett jämställt ledarskap, Gudrun Antemar, 16 november kl. 11.45
Hildary bjuder tillsammans med Advokat i framtiden in till en lunchföreläsning som gästas av lagmannen Gudrun Antemar. Föreläsningen äger rum fredagen den 16 november 2018 kl. 11.45–13.00 i Advokatsamfundets lokaler på Laboratoriegatan 4 i Stockholm. Lunchen serveras från kl. 11.45.
Läs mer om seminariet »
Rätt att veta! En utbildningsdag om att samtala med unga nyanlända, 29 november 2018
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en nationell utbildningsdag om unga nyanländas villkor och hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se.
Läs mer »
Temadagar om sexualbrott
Domstolsverket bjuder tillsammans med Brottsoffermyndigheten in till temadagar om sexualbrott i Göteborg, Umeå, Stockholm och Malmö, 26–30 november.
Läs mer om temadagarna »
2 oktober 2018
Nytt nyhetsbrev från CCBE
Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat oktober månads utgåva av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info.
CCBE-Info 75 (engelska)
 
REMISSVAR
 
17 oktober 2018
9 oktober 2018
1 oktober 2018
CIRKULÄR
 
5 oktober 2018
5 oktober 2018
Anne Ramberg
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
Om bristande saklighet och felaktiga ålders-bedömningar
Förfarandet med åldersbedömningar kan inte anses vila på vetenskaplig grund. Att RMV detta till trots fortsätter med åldersbedömningar på sätt som sker och att MV lutar sig mot dessa som enda bevis, strider enligt min mening mot regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet.
 
KALENDARIUM
9 november 2018
22 november 2018
7 december 2018
13 december 2018
 
HILDARY
Månadens Hilda oktober 2018:
 
KURSER
7–9 november
13–14 november
21 november
23 november
28 november
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet