Oktober 2020
                                                                   
Percy Bratt tilldelas Advokatsamfundets årliga pris för framstående insatser inom advokatyrket
Percy Bratt. Foto: Mia Edwall Insulander
Percy Bratt ”personifierar vikten och värdet av den demokratiska rättsstaten”.
Advokat Percy Bratt tilldelas Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket 2020.

Percy Bratt får priset för sina framstående insatser inom advokatyrket genom att kombinera yrkesskicklighet som advokat med ett stort engagemang för och kunskap om tryck- och yttrandefrihetsfrågor samt konstitutionell rätt. Årets advokat personifierar vikten och värdet av den demokratiska rättsstaten, vars innehåll och grundläggande rättighetsprinciper idag är mer angelägna än någonsin. Genom sitt stora engagemang för Advokatsamfundet i remissfrågor och utbildning har pristagaren också bidragit till att upprätthålla en etisk och yrkesskicklig advokatkår, skriver Advokatsamfundet i motiveringen till priset.

Priset för framstående insatser inom advokatyrket delas i vanliga fall ut vid öppnandet av Advokatdagarna. Advokatdagarna 2020 skulle ha startat i dag den 22 oktober men har ställts in i år på grund av coronapandemin. I stället kommer 2020 års pris att delas ut vid en filmad ceremoni i samband med ett samtal med pristagaren som publiceras på Advokatsamfundets webbplats.
NYHETER
Förlängt samtalsstöd kostnadsfritt hela 2021
Samtalsstödet lanserades 2019 till följd av #metoo och #medvilkenrätt. Genom Länsförsäkringar erbjuder Advokatsamfundet advokater och biträdande jurister kostnadsfria stödsamtal om problem på arbetsplatsen, och erbjudandet är fortsatt kostnadsfritt under 2021.

Samtalsstödet är tillgängligt dygnet runt och besvaras av SOS International. Den som är i behov av stödet behöver inte gå via sin arbetsplats, utan kan själv ringa direkt, och alla samtal hanteras anonymt.

De kostnadsfria stödsamtalen omfattar som mest tre samtal à 45 minuter per ärende. Om den som ringer behöver hjälp med mer än bara stödsamtal, kan SOS International bistå med råd om hur man går vidare i den offentliga eller privata vården.

Läs mer »
Länsförsäkringar är ny försäkringsgivare
för Advokatsamfundets gruppförsäkringar
Advokatsamfundet har med hjälp av försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson (WTW) upphandlat grund-, tilläggs- och kontorsförsäkringen, med resultatet att Länsförsäkringar Sak är ny försäkringsgivare för programmen från den 1 januari 2021. Tilläggsförsäkringen kan nu tecknas upp till totalt 75 miljoner kr.

I samband med bytet av försäkringsgivare för grund- och tilläggsförsäkringen är det viktigt att omgående rapportera in skadeståndsanspråk eller omständigheter som kan medföra skadeståndsanspråk till befintlig försäkringsgivare. Kontakta gärna WTW för vägledning via e-post advokatservice@willis.com eller telefon 08-546 359 60.

Läs mer »
Mia Edwall Insulander bemötte förslag om advokattillsyn utanför Advokatsamfundet
I en replik på Dagens Juridik den 21 oktober bemötte Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander debattartikeln av en åklagare som föreslog att tillsynen av advokater ska läggas utanför Advokatsamfundet.

Hon underströk att Advokatsamfundets tillsyn är förbunden med principen om ett oberoende advokatväsende i Sverige och av central betydelse för rättsstaten.

Mia Edwall Insulanders replik »
Advokater tilldelas Right Livelihood-priset
Bland de fyra människorättsförsvarare som är 2020 års mottagare av Right Livelihood-priset har tre advokatbakgrund: Den iranska advokaten och människorättsaktivisten Nasrin Sotoudeh, amerikanen Bryan Stevenson som leder människorättsorganisationen Equal Justice Initiative of Alabama och är medlem av Alabamas advokatsamfund och den nicaraguanska advokaten och urfolksaktivisten Lottie Cunningham Wren.

Läs mer »
Mia Edwall Insulander medverkade vid socialutskottets utfrågning i riksdagen
Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander var en av talarna vid socialutskottets öppna utfrågning om ökad trygghet för placerade barn och unga i riksdagens andrakammarsal den 1 oktober.
Vid utfrågningen talade Mia Edwall Insulander särskilt om föräldraperspektivet på frågorna om placerade barn och unga.

Läs mer och se anförandet »
Nytt nyhetsbrev från CCBE
Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev CCBE-Info, för perioden juni–september 2020. CCBE-Info nr 88 har särskilt fokus på CCBE:s 60-årsjubileum.

I CCBE-Info nr 88 även:
• CCBE i aktion
• Europeiska nyheter
• Advokatsamfundens aktiviteter
• Kommande aktiviteter

CCBE-Info nr 88 »
Hina Jilani tilldelas Stockholm Human Rights Award 2020
Hina Jilani, banbrytande pakistansk advokat, förkämpe för demokrati och aktivist för medborgerliga rättigheter, tilldelas Stockholm Human Rights Award 2020.

På grund av situationen med coronapandemin överlämnas utmärkelsen till Hina Jilani först vid prisceremonin för Stockholm Human Rights Award 2021.

Läs mer »
Virtuell världskonferens:
IBA 2020 – Virtually Together 2–27 november
Den internationella advokatorganisationen IBA, International Bar Association, genomför sin årliga konferens i virtuell form. Konferensen ”IBA 2020 – Virtually Together” pågår den 2–27 november.

IBA 2020 – Virtually Together omfattar både över 250 arbetssessioner och över 100 sessioner för nätverkande. Sessionerna under konferensen sprids ut och schemaläggs så att det finns sessioner som passar alla tidszoner, för att ge så många som möjligt tillfälle att delta.

Läs mer »
 
CIRKULÄR
 
5 oktober 2020
2 oktober 2020
REMISSVAR
 
16 oktober 2020
8 oktober 2020
8 oktober 2020
1 oktober 2020
25 september 2020
25 september 2020
28 augusti 2020
28 augusti 2020
21 augusti 2020
Mia Edwall Insulander
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
Advokat-samfundets tillsyn garanterar oberoende och insyn
Den självreglering som Advokatsamfundet har, på samma sätt som den journalistiska pressen, har sin huvudsakliga bakgrund i behovet att stå fria från staten. Det är oerhört väsentligt. Advokater har en särskild plikt att värna rättsstaten och bevaka rättssäkerhets- och integritetsintressen. För att kunna utföra den plikten är det helt nödvändigt att advokater fortsatt tillförsäkras ett oberoende i sin yrkesutövning.
 
KALENDARIUM
6 november 2020
19 november 2020
4 december 2020
10 december 2020
14 januari 2021
22 januari 2021
 
HILDA
Månadens Hilda oktober 2020:
 
KURSER
6 november
6 november
9 november
9 november
10 november
12 november
7–8 december
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet