Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, september 2012 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Advokater får vägledning om tystnadsplikten
En vägledning ger stöd vid svåra etiska avvägningar.
Konkreta råd ska hjälpa vid svåra avvägningar.
Tystnadsplikten är ett av advokatyrkets kärnvärden. Men på senare tid har det allt oftare kommit upp frågor om hur tystnadsplikten ska hanteras och balanseras mot andra krav som ställs på advokaterna.

Nu har Advokatsamfundet skapat en vägledning för advokater i frågor som rör tystnadsplikten. Bakom vägledningen står en arbetsgrupp ledd av chefsjuristen Maria Billing. Skriften ger konkreta rekommendationer för hur advokater ska förhålla sig i olika situationer som kan uppkomma. Den avslutas med en kort checklista för rutiner vid oanmälda besök av polis eller åklagare.

Vägledningen kan laddas ner på Advokatsamfundets webbplats.

Till vägledningen
NYHETER
11 september 2012
Advokater bör få ta del av elektroniska handlingar
Hemställan till Justitiedepartementet.
Åklagare har numera möjlighet att enbart lämna in stämningsansökningar och förundersökningsprotokoll på elektronisk väg. En bestämmelse i polisdatalagen kan dock hindra att dokumenten lämnas ut på samma sätt, alltså som filer, till den tilltalades försvarare. Den här obalansen riskerar, enligt Advokatsamfundet, att göra att den misstänkte inte får en rättvis rättegång.

I en skrivelse till Justitiedepartementet hemställer nu Advokatsamfundet om en ändring av polisdataförordningen för att undanröja den obalans som uppstått.

Läs mer
Thomas Hammarberg
5 september 2012
Thomas Hammarberg och European Roma Rights Centre får Stockholm Human Rights Award 2012
Mottar priset den 26 november.
Läs mer
CIRKULÄR
13 september 2012
Cirkulär 15 2012 Vägledning om advokatens tystnadsplikt
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
30 augusti 2012
Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat
Fler remissvar
DISCIPLINNÄMNDENS BESLUT
Länk till alla Disciplinnämndens beslut
Advokaten borde ha tillgodosett klientens önskemål att få ut kopior av handlingarna i akten. Erinran.
Fler disciplinavgöranden
Länk till Anne Rambergs blogg
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
16 september 2012
Att belöna angivare
Det är något obehagligt med den allt mer utbredda angiverikulturen, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.
Läs blogginlägget!
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
September-
oktober 2012
27 sep 10:00 - 16:00
Advokatsamfundets disciplinnämnd sammanträder


12 okt 10:00 - 16:00
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
Fler kalenderhändelser
Advokat-
dagarna
8-9 november 2012
Missa inte Advokatdagarna
Läs mer
ADVOKAT I FRAMTIDEN
Länk till Adokat i framtidens sidor
26 september 2012
Seminarium: Att leda begåvade människor
Läs mer
HILDARY
19 oktober 2012
Gaby Borglund gästar Hildary i Göteborg
Läs mer
KURSER
Förhandlingsteknik för humanjurister 21-23 november

Förhandlingsteknik för affärsjurister 29-30 november
Fler kurser