Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, september 2014 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Slasken blir inte offentlig när åtal väcks
Tomas Nilsson, Lena Feuk, Claes Lundblad
Kammarrätten i Sundsvall anser inte att den så kallade slasken i en förundersökning hos polismyndigheten blir offentlig i samband med att åtal väcks.
En person begärde ut en förteckning över samtliga diarieförda handlingar i ett uppmärksammat mordmål från polismyndigheten. I den utlämnade innehållsförteckningen hade polisen raderat uppgifter om bland annat namn på vittnen.

Kammarrätten anser att offentlighets- och sekretesslagen inte ska tolkas så att ”slasken” blir offentlig när åtal väcks. Det står inte heller klart att uppgifterna kan röjas utan skada eller men för enskilda, och det finns risk att framtida verksamhet skadas om de blir offentliga innan domen vinner laga kraft. Därmed ger kammarrätten polisen rätt.
Läs mer
NYHETER
2 september 2014
4 procent av aktiekapitalet räcker för att beräkna lönebaserat utrymme
Inget krav på rätt till utdelning.
Den som äger minst 4 procent av kapitalet i ett fåmansföretag får beräkna lönebaserat utrymme enligt 3:12-reglerna – även om rätten till utdelning kan understiga 4 procent av den totala utdelningen. Det innebär ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.
Läs mer
Advokatsamfundet söker jurister och kvalificerad jurist
Tillträde under hösten.
Advokatsamfundet söker jurister med mycket goda juridiska kunskaper som handläggare vid Advokatsamfundets kansli. Anställningarna innefattar i huvudsak att handlägga disciplin- och inträdesärenden, skriva beslutsförslag i disciplinärenden och att vara sekreterare i Advokatsamfundets disciplinverksamhet.

Läs mer

Advokatsamfundet söker också en kvalificerad jurist Anställningen innefattar bland annat att vara sekreterare i styrelsen med berednings- och projektansvar och en rad andra kvalificerade arbetsuppgifter.

Läs mer
CIRKULÄR
29 augusti 2014
Cirkulär nr 16/2014 Nyintagna ledamöter den 29 augusti 2014
29 augusti 2014
Cirkulär nr 15/2014 Nya inträdesansökningar den 4 juni – 28 augusti 2014
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
8 september 2014
Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA
1 september 2014
Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv
28 augusti 2014
Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande
Fler remissvar
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
8 september 2014
Förbud mot vinster i välfärden – en oproportionerlig och dyr historia
Vänsterpartiet går till val på att begränsa vinsterna i välfärden. Vad Sjöstedt inte förstår, eller möjligen inte berättar, är att det kan komma att bli en mycket dyr reform för Sverige, om den skulle komma att förverkligas som det har beskrivits genom att slå mot befintliga företag. Jag ska förklara varför.
Läs blogginlägget!
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
September–oktober 2014
25 september
Disciplinnämnden sammanträder

3 oktober
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

16 oktober
Disciplinnämnden sammanträder
Fler kalenderhändelser
ADVOKAT I FRAMTIDEN
Länk till Adokat i framtidens sidor
Advokatsamfundets forum för biträdande jurister och advokater som är under 40 år.
Läs mer
HILDARY
Hildary är lunchklubbar där kvinnliga jurister kan mötas, inspireras och utbyta erfarenheter.
Läs mer
KURSER
25 september
Tvistemålsprocessen 1


1 oktober
Projektledning och förändringsarbete på advokatbyrå


2 oktober
Writing Modern Legal English


6–7 november
Advokatdagarna 2014
Alla Advokatsamfundets fortbildningskurser