Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, september 2015 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Anne Ramberg:
Bli fadder för ensamkommande flyktingbarn!
Foto: Tom Knutson
Upprop till advokater och biträdande jurister
om nytt projekt genom Advokatsamfundet.
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg uppmanar i ett upprop alla advokater och biträdande jurister att delta i ett nytt projekt organiserat av Advokatsamfundet och engagera sig som faddrar för ensamkommande flyktingbarn.

Hon pekar särskilt på att advokater med sina speciella kunskaper och sina erfarenheter är särskilt lämpliga att möta ensamkommande flyktingbarn i syfte att dessa unga människor ska kunna etablera tillitsfulla och förtroendefulla relationer med vuxna och andra barn i samhället.
Läs mer och ta del av uppropet
NYHETER
2 september 2015
Zeid Raʿad al-Hussein får Stockholm Human Rights Award
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.
Prins Zeid Raʿad al-Hussein av Jordanien, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, tilldelas 2015 års Stockholm Human Rights Award för sitt arbete med att främja internationell rättvisa och stärka respekten för mänskliga rättigheter. Priset delas ut den 24 november 2015 i Berwaldhallen i Stockholm.
Läs mer
9 september 2015
Migrationsverket ändrar sin praxis för åldersbedömningar i asylmål
Den asylsökande måste själv ta initiativet till medicinsk åldersbedömning.
Ansvaret för att genomföra en medicinsk ålderbedömning i asylmål flyttas över från Migrationsverket till den asylsökande själv. Det är innebörden av en ny rättslig kommentar från Migrationsverket. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg anser att advokater inte ska medverka till åldersbedömningar.
Läs mer
31 augusti 2015
Nytt nyhetsbrev från CCBE
Det senaste nyhetsbrevet från Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE-Info nr 44, har publicerats.
Temat för CCBE-Info nr 44 är skyddet för advokaters yttrandefrihet. CCBE-Info går igenom tre viktiga ärenden under 2015 om yttrandefriheten för advokater, där CCBE har spelat en nyckelroll.
Läs mer
CIRKULÄR
28 augusti 2015
Cirkulär nr 18/2015 Nyintagna ledamöter den 28 augusti 2015
28 augusti 2015
Cirkulär nr 17/2015 Nya inträdesansökningar den 4 juni – 27 augusti 2015
17 augusti 2015
Cirkulär nr 16/2015 Information angående reviderad vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande regleringen om åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering
Alla Advokatsamfundets cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
24 augusti 2015
Datalagring och integritet
8 september 2015
En ny säkerhetsskyddslag
Fler remissvar
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
5 september 2015
Trettio miljoner barn på flykt söker en framtid
I världen pågår den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Sextio miljoner människor är på flykt. Hälften av dessa är barn. Dessa barn och deras föräldrar är berättigade till vårt skydd. Och detta alldeles oavsett om det skulle kräva inskränkningar i vår välfärd. Sverige beviljade förra året asyl åt motsvarande tre flyktingar per tusen invånare. Det har vi råd med.
Läs blogginlägget!
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
September–oktober 2015
24 september
Disciplinnämnden sammanträder

2 oktober
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

15 oktober
Disciplinnämnden sammanträder


Fler kalenderhändelser
HILDARY
Månadens Hilda september 2015
Nyfiken på Cecilia Klerbro
Läs mer
KURSER
5–6 november
Advokatdagarna


NYHET
1 december
En ny arvsförordning och en ny internationell arvslag


6 oktober
Praktisk processföring – framgångsrik tvistlösning


NYHET
18 september
Påföljdssystemet i praktiken


17 september
Förhörsteknik i brottmål


29/9, 20/10, 17/11
Asylrätt och migrationsprocessen i praktiken 1–3
Alla Advokatsamfundets fortbildningskurser