Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, september 2016 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Moderaterna föreslår minskad rätt till juridiskt biträde för asylsökande
Foto: Tomislav Stjepić
Vill ha tak på 8 timmars offentligt biträde i första instans.
Moderaterna föreslår i sin kommande budgetmotion att ett tak ska sättas för offentligt biträde åt asylsökande vid högst åtta timmars biträde i första instans.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg kommenterar att förslaget innebär risk för försämrad rättssäkerhet i viktiga frågor om statens maktutövning och livsavgörande frågor om uppehållstillstånd. Hon påpekar också att förslaget har betydelse för det växande problemet med den låga tillväxten inom humanjuridiken och asylrätten, särskilt på vissa orter.
Läs mer
NYHETER
5 september 2016
Biträden i migrationsmål får vänta oskäligt länge på ersättning
Migrationsverket har utvärderat sina egna rutiner.
Offentliga biträden i migrationsmål har fått vänta oskäligt länge på sina ersättningar, och Justitiekanslern har i omgångar riktat kritik mot Migrationsverkets ohållbara policy för väntetiderna för utbetalningar.

Migrationsverkets egen utvärdering visar att verket inte har haft enhetliga bedömningar och rutiner för sin hantering av begäran om förskott på kostnadsräkningar. Det framgår av rapporten att ersättning vanligtvis inte betalas ut inom de tidsmål som Migrationsverkets egen standard för begäran om förskott fastslår.

Läs mer
13 september 2016
Mary Robinson får Stockholm Human Rights Award
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter 1997–2002.
Mary Robinson, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter mellan 1997 och 2002, får Stockholm Human Rights Award 2016. Priset utdelas årligen till en person och/eller en organisation för särskilt framstående insatser till stöd för demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.

Årets prisutdelningsceremoni kommer att äga rum den 23 november 2016 i Berwaldhallen i Stockholm.
Läs mer
20 september 2016
Allmänheten fick lära om advokatyrket
Advokat Johan Eriksson föreläste för allmänheten.
Vid höstens andra informationsträff riktad till allmänheten hos Advokatsamfundet berättade advokat Johan Eriksson om försvarsadvokatens roll, uppdrag och kärnvärden.
Läs mer
28 september 2016
Panelsamtal om polisens användning av informatörer och infiltratörer
Internationella Juristkommissionen ordnar diskussion den 10 oktober.
Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S) ordnar ett panelsamtal om polisens användning av informatörer och infiltratörer. Paneldeltagarna diskuterar under ledning av Dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg om användningen av informatörer och infiltratörer kan ha någon negativ inverkan på rättssäkerheten. Därutöver berörs informatörernas och infiltratörernas situation under och efter avslutade uppdrag.

Paneldeltagarna är några av landets högsta jurister:
Anne Ramberg, generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund
Fredrik Wersäll, president i Svea hovrätt
Anders Perklev, riksåklagare
Johan Grenfors, biträdande chef för polisens nationella operativa avdelning
Läs mer
28 september 2016
Nytt nyhetsbrev från CCBE om migration
Det senaste nyhetsbrevet från Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE-Info, har kommit ut med en specialutgåva om migration.
Specialutgåvan handlar framför allt om projektet European Lawyers in Lesvos för fri juridisk hjälp åt asylsökande på ön Lesbos och andra ankomstpunkter.
CCBE-Info om migration (engelska)
CIRKULÄR
26 augusti 2016
Cirkulär nr 21/2016 Nyintagna ledamöter den 26 augusti 2016
26 augusti 2016
Cirkulär nr 20/2016 Nya inträdesansökningar den 9 juni – 25 augusti 2016
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
15 september 2016
Utkast till lagrådsremiss En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.
8 september 2016
Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande
30 augusti 2016
Otillåtna bosättningar
Fler remissvar
Länk till Anne Rambergs blogg
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
27 september 2016
”Gott mit uns” – Om gudar som våldsförevändning
Människor är mycket mer komplexa än de stereotyper som beskriver de religiösa grupper de tillhör. Stereotyper skapar fördomar. Antiziganism, antisemitism och allmän rasism är kända uttryck härför. I jakten på terrorister riskerar nu muslimer att åter stigmatiseras. Det är vad som sker när rädslan tillåts styra och hatpropagandan får fotfäste. Det är en farlig utveckling.
Läs blogginlägget
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
Oktober–november 2016
7 oktober 2016
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

13 oktober 2016
Disciplinnämnden sammanträder

27–28 oktober
Advokatdagarna i Stockholm

11 november 2016
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

17 november 2016
Disciplinnämnden sammanträder

23 november 2016
Stockholm Human Rights Award – prisceremoni i Stockholm
Fler kalenderhändelser
HILDARY
Månadens Hilda
Nyfiken på Maria Billing
Läs mer
KURSER
Advokatsamfundets fortbildning hösten 2016 – kursprogram!

27–28 oktober
Advokatdagarna


5 oktober
Asylrätt och migrationsprocessen i praktiken 1: Processen hos Migrationsverket


8–9 november, Malmö
En ny LVU – att företräda barn och unga


NYHET:
25 november
En ny dataskyddsförordning


NYHET
29 november
Entertainment Law


Fler kurser
Vi har skickat detta mejl till Magnus.Andersson@advokatsamfundet.se. Om du föredrar att, vi skickar mejl till en annan adress, så kan du ändra dina inställningar. Om du inte längre önskar få dessa mejl från SVERIGES ADVOKATSAMFUND så kan du avanmäla dig här. Sveriges advokatsamfund
Telefon: 08-459 03 00
info@advokatsamfundet.se
Mer kontaktuppgifter