Kansliets dagliga verksamhet leds av samfundets generalsekreterare som också är chef för kansliet.

Postadress

Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

Besöks- och leveransadress

Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Telefon (växel) 08-459 03 00

Telefax 08-660 07 79

E-post info@advokatsamfundet.se

Advokatsamfundets kansli

Generalsekreterare

Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander
Advokat, generalsekreterare
Mia.Edwall.Insulander@advokatsamfundet.se

Generalsekreteraren leder verksamheten vid Advokatsamfundets kansli.

Assistent

Anna Hjelm

Anna Hjelm
Anna.Hjelm@advokatsamfundet.se

Anna Hjelm är assistent till generalsekreteraren. Hon har också hand om Advokatsamfundets remissyttranden.

Kommunikatör/pressekreterare 

Karin Flygare

Karin Flygare
Karin.Flygare@advokatsamfundet.se

Karin Flygare bistår generalsekreteraren med presskontakter etc.

Chefsjurist

Johan Sangborn

Johan Sangborn
Johan.Sangborn@advokatsamfundet.se

Johan Sangborn är chef för Advokatsamfundets rättsavdelning och ansvarig för Advokatsamfundets internationella arbete.

Assistent

Kristina Midebjörk

Kristina Midebjörk
Kristina.Midebjork@advokatsamfundet.se

Kristina Midebjörk är assistent till chefsjuristen.

Sekreterare i disciplinnämnden

Sofia Rahm

Jur. kand. Sofia Rahm
Sofia.Rahm@advokatsamfundet.se

Sofia Rahm är senior jurist och ansvarig för etikfrågor.

Jurist

Hannes_Grufman_2019_140.jpg

Kammarrättsassessor Hannes Grufman
Hannes.Grufman@advokatsamfundet.se

Hannes Grufman är handläggaransvarig.

Jurist/styrelsens sekreterare

Lisa_Jaderbrink_2019_140.jpg

Jur. kand. Lisa Jäderbrink
Lisa.Jaderbrink@advokatsamfundet.se

Jurist

Enar Essle

Jur. kand. Enar Essle
Enar.Essle@advokatsamfundet.se

Handläggare

Handläggarna arbetar bland annat med att bereda inträdesärenden och disciplinärenden. Handläggarna nås via Advokatsamfundets växel på tel. 08-459 03 00.

Telefontid kl. 10–12 måndag–fredag.

Jonna Berg

Jur. kand. Jonna Berg
Jonna.Berg@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Ebba Coghlan
Ebba.Coghlan@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Christina Karvahall
Christina.Karvahall@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Anton Östros
anton.ostros@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Matilda Zetterdahl
Matilda.Zetterdahl@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Lovisa Österberg
Lovisa.Osterberg@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Silvia Lim (föräldraledig)
Silvia.Lim@advokatsamfundet.se

Ekonomichef

Sara_Kihlberg_2019_140.jpg

Sara Kihlberg
Sara.Kihlberg@advokatsamfundet.se

Ekonomiassistenter

Marika_Norden_2019_140.jpg

Marika Nordén
Marika.Norden@advokatsamfundet.se

Ulrika Viberg
Ulrika.Viberg@advokatsamfundet.se

Registratorer och matrikelregisteransvariga

Therese_Idestrom_2019_140.jpg

Thérèse Ideström, chefsregistrator
Therese.Idestrom@advokatsamfundet.se

Kim Martinez

Kim Martinez
Kim.Martinez@advokatsamfundet.se

Lena_Weidling_2019_140.jpg

Lena Weidling
Lena.Weidling@advokatsamfundet.se

Registratorerna sköter också matrikelregister, matrikelstatistik och etikettbeställningar.

Utbildning

Jonas-Olbe_2019_140.jpg

Jonas Olbe
Jonas.Olbe@advokatsamfundet.se

Jonas Olbe är chef för Advokatsamfundets utbildningsverksamhet, Advokatakademien.

Sofia_Eriksson_2019_140.jpg

Sofia Eriksson
Sofia.Eriksson@advokatsamfundet.se

Birgitta Tranströmer

Birgitta Tranströmer
Birgitta.Transtromer@advokatsamfundet.se

Sofia Eriksson och Birgitta Tranströmer är kursadministratörer.

Webbredaktion

Magnus Andersson
Magnus.Andersson@advokatsamfundet.se

Ulrika Öster
Ulrika.Oster@advokatsamfundet.se

Webbredaktionen ansvarar för informationen på Advokatsamfundets webbplats.

Tidskriften Advokaten

Tom_Knutson_2019_140.jpg

Tom Knutson
Tom.Knutson@advokatsamfundet.se

Tom Knutson är chefredaktör för tidskriften Advokaten.

Magnus Andersson

Magnus Andersson
Magnus.Andersson@advokatsamfundet.se

Ulrika_Oster_2019_140.jpg

Ulrika Öster
Ulrika.Oster@advokatsamfundet.se

Magnus Andersson och Ulrika Öster är journalister på tidskriften Advokaten.

Bibliotekarie

Bitte Wölkert
biblioteket@advokatsamfundet.se

Bitte Wölkert sköter Juridiska biblioteket, som är inrymt i Advokatsamfundets lokaler. Hon tar också emot justeringar och rättelser i fråga om advokatjourens öppettider och mottagningsställen.

Sekreterare

Helene_Dahlqvist_2019_140.jpg

Heléne Dahlqvist
Helene.Dahlqvist@advokatsamfundet.se

Heléne Dahlqvist är den sekreterare som handlägger Advokatsamfundets disciplinärenden.

Marianne Ekeberg
Marianne.Ekeberg@advokatsamfundet.se

Marianne Ekeberg är den sekreterare som handlägger Advokatsamfundets inträdesärenden.

Kristina Midebjörk

Kristina Midebjörk
Kristina.Midebjork@advokatsamfundet.se

Linda_Mogel_2019_140.jpg

Linda Mogel
Linda.Mogel@advokatsamfundet.se

Linda Mogel handlägger frågor som rör Emil Heijnes Stiftelse och tar emot ansökningar till Dr. Torsten Anders Amund Amundsons fond för frigivna fångar.

Receptionist

Irma Lahtinen
Irma.Lahtinen@advokatsamfundet.se

Receptionisten sköter Advokatsamfundets telefonväxel. Hon handlägger också beställningar av advokatlegitimationer.

Teknik-, fastighets- och säkerhetsansvarig

Stefan_Westlund_2019_140.jpg

Stefan Westlund
Stefan.Westlund@advokatsamfundet.se

Stefan Westlund är också ansvarig för Advokatsamfundets nätverk.

Kontors- och fastighetsservice

Mikael Uhr
Mikael.Uhr@advokatsamfundet.se

Husfru

Lisen_Hagberg_2019_140.jpg

Lisen Hagberg
husfru@advokatsamfundet.se