Bitte Wölkert sköter Juridiska biblioteket, som är inrymt i Advokatsamfundets lokaler. Hon tar också emot justeringar och rättelser i fråga om advokatjourens öppettider och mottagningsställen.