Född 1963. Advokat 1997.
Advokatbyrån Kaiding, Umeå

Verksamhetsinriktning
Brottmål, tvistelösning, affärsjuridik och konkursförvaltning

Särskilda förtroendeuppdrag
Representant för advokaterna i Västerbotten vid kontakter med tingsrätter och åklagarmyndigheten i Västerbotten.

Personligt
Gillar idrott och god mat och dryck.

Varför är samfundets styrelse viktig
Genom styrelsearbetet kan man som advokat vara med och påverka advokatens verksamhetsvillkor och samhällsutvecklingen i stort. Advokatens perspektiv behövs i samhällsdebatten och genom styrelsearbetet får jag en möjlighet att medverka då advokaternas synpunkter ska samordnas för största möjliga genomslagskraft.