Styrelsen väljs av representanter från de sju lokalavdelningarna vid fullmäktigemötet som hålls varje år.

Advokatsamfundets styrelse består av ordförande, vice ordförande och arton andra ledamöter. Styrelsen sammanträder cirka tio gånger per år. Sammanträdena är heldagsmöten. Styrelsemötena föregås av presidiemöten.

Advokatsamfundets styrelse

Klicka på bild eller namn nedan för en presentation.

 Ordförande
Länk til presentation av Eva-Maj Mühlenbock Eva-Maj Mühlenbock, Stockholm
Vice ordförande  
Petter Hetta Petter Hetta, Umeå
 Ledamöter 
Sven A. Ohlsson Sven A Olsson, Helsingborg
Sait Umdi Sait Umdi, Malmö
Klas Wennström Klas Wennström, Stockholm
Åsa Erlandsson Åsa Erlandsson, Stockholm
Erik Sjöman Erik Sjöman, Malmö
Fredrik Ungerfält, Göteborg
Anna Ulfsdotter Forssell, Stockholm
Pia Brink Pia Brink, Kungsbacka
Kristoffer Ribbing Kristoffer Ribbing, Stockholm
Emil Andersson Emil Andersson, Göteborg
Magnus Nedstrand Magnus Nedstrand, Linköping
Johanna Näslund Johanna Näslund, Örebro
Christina Malm Christina Malm, Lidingö
Rebecka Lewis Rebecka Lewis, Stockholm
Silvia Ingolfsdottir Åkermark, Stockholm
Johan Eriksson Johan Eriksson, Stockholm
Christina Griebeler Christina Griebeler, Frankfurt am Main
Lisa Länta, Piteå
Mia Edwall Insulander Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare