Den 7 januari samlades managing partners eller motsvarande från 13 av de största advokatbyråerna i Sverige på Advokatsamfundets kansli. Där träffade de delar av rådet för Advokat i framtiden tillsammans med Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och chefsjurist Maria Billing.

Managing partners på de största affärsjuridiska byråerna överväger yngre medarbetares arbetsförhållanden
Managing partners från några av de största affärsjuridiska byråerna överväger Advokat i framtidens enkätsvar.

Den kvalificerade gruppen möttes för att diskutera svaren på den enkät med fem påståenden om karriären på affärsjuridisk advokatbyrå, som skickades i november till alla advokater och biträdande jurister under 40 år. Enkäten var en uppföljning på Advokat i framtidens välbesökta och animerade debatt i september med rubriken ”Måste arbete på affärsjuridisk advokatbyrå innebära dygnet runt-arbete fram till pensionen?”. Hela 370 personer svarade på enkäten.

Delar av Advokat i framtidens råd.
Delar av rådet för Advokat i framtiden redovisar sammanställningen av de många enkätsvaren för Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och för managing partners från storbyråerna.

Representanterna för storbyråerna instämde i allt väsentligt i de fem påståendena som rådet för Advokat i framtiden hade formulerat och sänt ut.

De var också i stor utsträckning överens om att det är viktigt att ta frågorna om hur man ska behålla de yngre medarbetarna i yrket på största allvar och bekräftade i att de yngre medarbetarna har andra förväntningar på arbetet än för något decennium sedan.

Men några MP-ar framhöll också att man väljer advokatyrket frivilligt – ett yrke som innebär att man måste vara flexibel och tillgänglig för sina klienter.

Flera av byrårepresentanterna betonade att det är särskilt viktigt att man inte bjuder över varandra med utfästelser om hur förmånlig tillvaron som biträdande jurist är, bara för att låta de nyanställda snart upptäcka att bilden inte stämmer med verkligheten.

Anne Ramberg sammanfattade diskussionen genom att konstatera att det är nödvändigt att fundera över varför en del av de duktigaste nyutexaminerade juristerna söker sig till bolagsjuristkarriären eller till rättsväsendet i stället för till advokatbyråerna.

Läs mer i Advokaten!