Chefsåklagare Tomas Lindstrand, chef för åklagarkammaren för säkerhetsmål, var gäst vid Advokat i framtidens lunchmöte den 27 april. Han talade under rubriken ”Att vara åklagare i dag, i går och i morgon – några synpunkter helt u.p.a. från en som varit med ett tag”.

Tomas Lindstrand
Chefsåklagare Tomas Lindstrand

Tomas Lindstrand berättade om sin karriär, från början som åklagaraspirant 1975 fram till dagens verksamhet vid säkerhetskammaren. Redan under tingstjänstgöringen i Stockholms tingsrätt kom han i kontakt med brotten mot rikets säkerhet – han satt på tingsrättens avdelning 13, som handlade ”spionmålen”. Medan Lindstrand var notarie hölls bland annat IB-rättegången om spioneri mot journalisterna Jan Guillou och Peter Bratt med flera.

Från att ha varit chef för Sveriges största åklagarkammare arbetar han nu med bara två åklagare under sig. Och nu kan han ägna sig åt operativ verksamhet till 98–99 procent. Alla mål och ärenden som handläggs vid Säpo hamnar hos de tre åklagarna på kammaren. ”Underrättelsevärlden” är ganska stor i Sverige, berättade Tomas Lindstrand. Han tror att det hänger samman med Sveriges traditionella neutralitetspolitik – landet har inte kunnat stödja sig på andra länders underrättelser.

I terroristbekämpningen samarbetar länder som annars inte skulle samarbeta, konstaterade Tomas Lindstrand. Han betonade att Sverige är bundet av internationella åtaganden att ingripa mot terroristbrott för att säkerställa att inget land blir en trygg hamn för terrorister. Ett antal åtal har väckts enligt den nya terroristlagstiftningen från 2003. Tomas Lindstrand menade att Sverige inte är så lugnt som många tror.

I det internationella samarbetet märker han en speciell sak med Sverige: Åklagaren följer med målen hela vägen från underrättelseinformation till lagakraftvunnen dom. Det visade sig konkret vid de planerade terroristdåden mot Jyllands-Posten julen 2010, där tre terrorister reste från Sverige till Danmark. Tomas Lindstrand följde som åklagare ärendet från början till slut, medan ärendet på den danska sidan lämnades vidare till nya åklagare när det vandrade mellan olika myndigheter under utredningens gång. I Danmark driver olika åklagare underrättelseinhämtning, förundersökning och åtal.

Läs mer i Advokaten!