Susanne Falk
Susanne Falk

– Jurister är generellt duktiga, ambitiösa och hårt arbetande. Men det är bra att ibland stanna upp och tänka på vad ni vill. Och var inte rädda för att pröva något nytt!

Det rådet gav rekryteraren Susanne Falk, som besökte Advokat i framtidens lunchseminarium den 2 november och talade om rekryteringsfrågor från ett arbetstagarperspektiv. Ett 30-tal unga advokater och biträdande jurister fanns på plats i Advokatsamfundets hörsal för att lyssna.

Susanne Falk är före detta advokat, och arbetar på företaget HR Commitment med rekrytering inom juristyrket. Hon konstaterade vid seminariet att juristkåren är ganska konservativ, och att inte minst advokatbyråer länge var tveksamma till att ta hjälp av rekryteringsföretag. Nu har dock även advokatbyråerna börjat inse att man kan spara tid och undvika felrekryteringar genom att anlita rekryteringsföretag. Susanne Falk sa sig inte ha märkt något av den pågående lågkonjunkturen i sitt arbete.
– Jag har aldrig haft så mycket att göra som nu, konstaterade hon.

Seminariedeltagare i Advokatsamfundets hörsal
Seminariedeltagare i Advokatsamfundets hörsal

Åhörarna vid seminariet fick många konkreta råd om hur de kan gå till väga och vad de bör tänka på när de planerar att byta arbete. För den som drömmer om en framtid som bolagsjurist är det bra att behålla en viss bredd i sina kunskaper, eftersom de flesta företag snarare söker generalister än specialister till dessa tjänster. Susanne Falk rekommenderade att den som söker nytt arbete går in i den processen med viss ödmjukhet och prestigelöshet, eftersom jurister från advokatbyråer ibland kan uppfattas som lite arroganta. Seminariedeltagarna fick också råd om hur de kan skriva en CV och ett personligt brev när de söker arbete, och vad de ska tänka på vid anställningsintervjun. CV:n ska exempelvis vara lättläst och luftig, kronologiskt ordnad med de senaste anställningarna först. Ansökan bör också innehålla kontaktuppgifter på alla dokument, sa Susanne Falk.

Susanne Falk manade juristerna till en viss besinning när det gäller löneanspråk. Många unga har något för höga förväntningar på lönen, konstaterade hon.
– Försätt er inte i en situation där ni inte har råd att byta arbete, rådde Susanne Falk åhörarna.

Susanne Falks praktiska tips för karriären:
• Tingsmeritering är fortfarande en viktig merit för många arbetsgivare, och bra att ha i bagaget.
• Pröva gärna att arbeta ute hos ett klientföretag i sex månader, så kallat secondment. Det gör dig till en bättre advokat eller biträdande jurist, och ser bra ut i din CV.
• Stanna helst minst två år på en arbetsplats, gärna längre. Fyra till sju år är optimalt.