Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph
Välkommen till Stockholm Human Rights Award (SHRA)

Stockholm Human Rights Award instiftades 2009 av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund.
Läs mer

Om SHRA

Stockholm Human Rights Award instiftades 2009 av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund. Utmärkelsen delas ut varje år till en person eller organisation som har gjort särskilt framstående insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter. Prisceremonin för 2019 års Stockholm Human Rights Award äger rum den 4 november.

OM PRISTAGAREN 2019

David Miliband leder den humanitära biståndsorganisationen International Rescue Committee (IRC).

David Miliband har, som barn till judiska flyktingar som flydde till Storbritannien efter andra världskriget, ett personligt intresse av att stödja människor som har tvingats lämna sina hem på grund av krislägen. I egenskap av president och vd för IRC har han uppsikt över biståndsoperationer i mer än 40 krigsdrabbade länder samt över vidarebosättningsprogram för flyktingar i 28 städer i USA.

Under 2018 hjälpte IRC och dess internationella samarbetspartners 2 175 barn och föräldrar som sökte asyl i USA samt omlokaliserade 5 374 flyktingar och innehavare av särskilt immigrantvisum till USA till 25 städer. Utöver det pågående arbetet i USA tillhandahåller IRC rent vatten, husrum, hälsovård och utbildning till personer i konfliktdrabbade områden som Myanmar, Syrien och Jemen.

David Miliband var ledamot av det brittiska parlamentet 2001–2013. Han utsågs till brittisk miljöminister 2006 och var därefter Storbritanniens utrikesminister 2007–2010.

David Miliband och IRC tar emot Stockholm Human Rights Award vid en ceremoni i Berwaldhallen i Stockholm den 4 november 2019.