Nyhetsbrev från Sveriges advokatsamfund den 30 mars 2022. Om meddelandet ser konstigt ut, klicka här.
Direktsänt seminarium om Rysslands invasion av Ukraina den 31 mars
Torsdag den 31 mars kl. 9–11. Ingen anmälan krävs.

Advokatsamfundet arrangerar ett högaktuellt direktsänt seminarium för att belysa invasionen av Ukraina ur olika perspektiv.

Den ryska invasionen den 24 februari har på några veckor lett till en mänsklig katastrof med över 3 miljoner människor på flykt i den värsta flyktingkrisen sedan andra världskriget. Det säkerhetspolitiska läget i Europa skakas i grunden.

• Har omvärlden inte velat lyssna på varningssignalerna?
• Vilka är de folkrättsliga aspekterna på invasionen?
• Hur ser den ryska desinformationen ut?
• Vad händer med dem som flyr till Sverige och vad är massflyktsdirektivet?

Dessa och andra frågor försöker seminariet besvara.

I mån av tid kommer det att finnas möjlighet att ställa skriftliga frågor till panelen via en chatt. Ingen anmälan krävs. Du ansluter till seminariet via 
webblänk.

Medverkande
• Moderator: Willy Silberstein, journalist
Martin Kragh, docent och biträdande chef för Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet: Historiskt och säkerhetspolitiskt perspektiv
Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet: Internationella brott och folkrättsliga aspekter på invasionen
Magnus Hjort, avdelningschef vid Myndigheten för psykologiskt försvar: Desinformation och påverkanskampanjer
• Advokat Viktoria Nyström och Martin Nyman, chefsjurist vid Asylrättscentrum: Flyktingfrågan, asylrätten, EU:s massflyktsdirektiv
• Advokat Timur Bondarjev, managing partner, advokatfirman Arzinger, Kiev: Situationen i Ukraina från en ukrainsk advokats perspektiv
Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander inleder seminariet.

Seminariet riktar sig till Advokatsamfundets ledamöter och är kostnadsfritt. Den som vill kan bidra med valfritt belopp till Advokatsamfundets bankgiro 108-5687. Hela summan skänks till UNHCR:s insamling för Ukraina. OBS: Märk inbetalningen ”Ukraina”.


Nyheter
Lagändring har medfört stora problem för särskilda företrädare för barn

En ändring av lagen om särskild företrädare för barn som trädde i kraft den 1 juli 2021 har medfört flera mycket svårlösta problem med att utföra uppdraget som särskild företrädare. Det har ett antal advokater uppmärksammat Advokatsamfundet på.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander har sänt en skrivelse till ett antal aktörer som berörs av utvidgningen av företrädaruppdraget. I skrivelsen framhåller hon att det är brådskande att lösa de problem som lagändringen har givit upphov till, eftersom de drabbar barn negativt.

Föreläsningar för sommarpraktikanter juni 2022

Advokatsamfundet erbjuder föreläsningar för sommarpraktikanter på advokatbyråer i juni 2022, där praktikanterna digitalt erbjuds möjlighet att få en närmare inblick i advokatyrket och Advokatsamfundets roll och uppgifter.

Vid föreläsningarna behandlas advokatens roll och advokatyrkets kärnvärden samt internationella och rättsstatliga frågor. Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander med gäster håller ett inspirationspass om hur det är att arbeta som advokat.

Byråerna kan välja mellan en föreläsning den 20 juni eller den 21 juni kl. 9–12. Varje byrå samordnar anmälningarna för sina praktikanter. Anmälan senast den 4 juni.

Internationell konferens för unga advokater i Göteborg 18–21 maj

International Association of Young Lawyers (AIJA) bjuder in till sin halvårskonferens i Göteborg den 18–21 maj med temat ”The Future of Mobility – Navigating a revolution”. Sveriges advokatsamfund är med och finansierar konferensen.

Konferensen ”The Future of Mobility – Navigating a revolution” består av tre akademiska spår som belyser det breda spektrumet av juridiska utmaningar kopplade till mobilitet: IP/TMT, Corporate och M&A samt Transport.

Utöver de tre spåren finns passet ”Migration – Moral Obligation of Society” och en föreläsning om fördomar kopplade till föräldraskap. Vid sidan av det akademiska programmet planerar AIJA också ett socialt program.

Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2021

Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2021 finns att läsa på samfundets webbplats. Verksamhetsberättelsen innehåller en länk till en kort film där Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander bland annat talar om situationen i Ukraina och berättar om några huvudpunkter i Advokatsamfundets verksamhet under året. Verksamhetsberättelsen är i PDF-format och kan läsas på eller laddas ned från webbplatsen.

Advokatsamfundspodden: Hur väl skyddas barn av LVU-lagstiftningen?

Avsnitt 10 av Advokatsamfundspodden handlar om lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga – LVU. Avsnittet tar också upp varför LVU-lagstiftningen är så omdiskuterad just nu.

Medverkande: Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, Ulla-Bella af Klercker, advokat och specialiserad inom LVU, Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt och föreståndare för Barnrättscentrum vid Stockholms universitet, samt Tommy Lundström, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet.

Stipendier till Europeiska rättsakademins sommarkurser

Europeiska rättsakademin (ERA) utlyser stipendier för deltagare i ERA:s sommarkurser juni–september 2022. ERA erbjuder ett brett utbud av sommarkurser inom olika områden av den europeiska rätten. De fysiska kurserna äger rum i Trier i Tyskland och innehåller liksom e-kurserna föreläsningar av ämnesexperter samt dessutom intressanta sociala och kulturella program.

Ansökningsdatum för ERA:s sommarkurser 2022
• Fysiska kurser i juni och juli: 8 april
• E-kurser i juni och juli: 3 juni
• Fysiska kurser i september: 1 juli


CCBE-Info nr 95

Den senaste utgåvan av nyhetsbrevet CCBE-Info från Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE), nr 90 för januari–februari 2022, finns tillgänglig på webben. Särskilt tema för CCBE-Info nr 95 är CCBE:s modellregler för god advokatsed.
Aktuellt

Generalsekreteraren bloggar
Mia Edwall Insulander

Disciplinnämnden

Det är lätt att ha åsikter om det man inte känner till. Särskilt enkelt verkar det vara att tycka att Advokatsamfundet inte tar frågan om oetiska advokater på allvar och att disciplinnämnden inte hanterar ärenden på ett sätt som man själv tycker är bäst.

Ur ett etiskt perspektiv bör man kunna förvänta sig av debattörer som arbetar inom rättsväsendet att de utgår från fakta innan de drar slutsatser och argumenterar för dem offentligt. Jag är bekymrad över hur tonen från vissa aktörer ökar polariseringen och därmed minskar allmänhetens förtroende för rättsväsendet. Att använda sig av så kallade alternativa fakta, eller välja ut delar av fakta om man så vill, för att driva sin tes är inte värdigt det annars så viktiga offentliga samtalet, skriver Mia Edwall Insulander i sin blogg.

Kalendarium

7 april
Disciplinnämnden sammanträder

21 april
Advokatsamfundets styrelse sammanträder 

12 maj
 
Disciplinnämnden sammanträder

19 maj
Advokatsamfundets styrelse sammanträder Månadens Hilda mars 2022:
Monica Hall, chef för utskottsavdelningen i Riksdagsförvaltningen 
Kurser

Många av vårens kurser genomförs som livesända kurser, eller erbjuds både i fysiskt och direktsänt format. Om du har frågor om kursutbud eller vilka kurser som livesänds är du välkommen att kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se.

NYHET 5 april (även direktsänd kurs)
En ny upphovsrättslagstiftning

NYHET 20 april
Unga lagöverträdare, bevistalan och frihetsberövanden

22 april 
Göteborg
Kommersiella entreprenadtvister

27 april

Bevisning och förhör i tvistemål (även direktsändning)

28–29 april
Medling och konflikthantering i familjemål

2 maj
GDPR och arbetsrätt för arbetsgivare

4–6 maj
Juridik för advokatassistenter – grundkurs

6–8 maj Krusenbergs herrgård
Brottmålskurs 2 – fördjupning inom brottmålsprocessen

Cirkulär
24 mars 2022
Cirkulär nr 6/2022 Nyintagna ledamöter den 24 mars 2022
24 mars 2022
Cirkulär nr 5/2022 Nya inträdesansökningar den 27 januari – 23 mars 2022 
Remissvar
25 mars 2022
Utkast till lagrådsremiss – Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism
22 mars 2022
Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet
15 mars 2022
En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription
14 mars 2022
Europeiska kommissionens förslag om ett nytt direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet
11 mars 2022
Åtgärder i gränsnära områden
7 mars 2022
En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet
28 februari 2022
Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2
Kontakta oss
Sveriges advokatsamfund
Telefon 08-459 03 00

Box 27321
102 54 Stockholm

Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
LinkedIn
LinkedIn
För att avregistrera dig, klicka här.